Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Экономический дискурс как объект лингвистического исследования
ТА Евтушина, НА Ковальская
Вестник Челябинского государственного университета, 2014
392014
Экономический дискурс как объект лингвистического исследования
ТА Евтушина, НА Ковальская
Вестник Челябинского государственного университета, 2014
392014
Статистика: учебное пособие для иностранных студентов
АЗ Подгорный, ОГ Мылашко, СМ Киршо, НМ Шилофост, АЗ Підгорний, ...
Атлант, 2012
192012
Формування готовності старшокласників до вибору професії у сфері менеджменту
НМ Ковальська
НМ Ковальська, 2003
142003
Паремії як засіб відображення когнітивних процесів
НА Ковальська, НА Ковальская
ЛНУ ім. ІЯ Франка, 2004
82004
Етнокультурні особливості образу світу українців
ЛК Спиридонова
ЛК Спиридонова, 2009
72009
Современная русская финансово-кредитная терминология как система (лингвистический анализ)
СМ Киршо
АКД, Одесса, 1989
61989
Забезпечення якості компетентнісно-орієнтованої мовної підготовки майбутніх економістів
СМ Кіршо, СМ Киршо
42011
Етнічна толерантність та культура міжнаціонального спілкування у педагогічному процесі
ГВ Ковальчук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2011
42011
Особенности социального мышления представителей различных слоев населения Украины
ЛП Пономаренко, ЛК Спиридонова
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 376-385, 2011
42011
Комунікативні девіації в контексті теорії мовної комунікації
ГД Джунусалієва, НА Ковальська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
42011
Релевантність експресивності в науково-популярних текстах економічного дискурсу
НА Ковальська
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 376-385, 2015
32015
Научная студенческая конференция как форма реализации личностно—ориентированного метода учебной деятельности
СМ Киршо, НМ Шилофост, СМ Кіршо
СПД-ФО Бровкін ОВ, 2014
32014
Инновационные технологии при обучении профессиональному общению иностранных студентов
ВВ Доброжанская, СМ Киршо
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012
22012
Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів
ОВ Богач, СМ Кіршо
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
12018
Асоціативний експеримент як засіб дослідження образу світу
ЛК Спиридонова
Наука і освіта, 152-158, 2015
12015
Стратегия обучения языку специальности с учетом особенностей клипового мышления студентов
СМ Киршо, НМ Шилофост
12015
Возможности гипертекстового предъявления учебной информации при обучении студентов-иностранцев русскому языку
НМ Шилофост
Политерра, 2013
12013
Невербальные способы коммуникации в иностранной аудитории
ГВ Ковальчук, ИЯ Никулина, ІЯ Нікуліна
Политерра, 2013
12013
Социальные аксиомы как инструментарий исследования образа мира в контексте влияния на его формирование культуры
ЛК Спиридонова
Политерра, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20