Олена Литвиненко
Олена Литвиненко
Університет імені Альфреда Нобеля
Подтвержден адрес электронной почты в домене duan.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування гуманістичних цінностей у майбутніх учителів фізичного виховання
ОМ Литвиненко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
12013
Стратегічне управління корпоративним псіхологичним капіталом
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко, ВП Валіков
Тернопільський національний економічний університет, 2012
12012
Providing the Leadership in Education by Online Gamification-based Teaching Methods Utilization (COVID-19 Quarantine Brief Lessons Based on Phenomenological Analysis)
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко
Institute of Higher Education of NAES of Ukraine, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГАЛУЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПО ІЄРАРХІЧНИМ РІВНЯМ КОМПАНІЇ
О ЛИТВИНЕНКО
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних, 294, 2019
2019
Ідентифікація негативних стратегій агентів ринку праці
ОМ Литвиненко
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019
2019
ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АВТОРИТЕТУ ОФІЦЕРА КАДРОВОГО ОРГАНУ
О Литвиненко
Вісник Національного університету оборони України, 66-73, 2019
2019
Вплив особливостей бізнесу на розшарування корпоративної культури за рівнями управління організацією
ОМ Литвиненко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
Аудит знань як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства за умов невизначеності та прискорення інтеграційних процесів.
ОМ Литвиненко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
Покращання іміджу банку як роботодавця на основі розвитку корпоративної культури
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко, ОА Ільєнко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
Особливості адаптації співробітників до корпоративної культури в організаціях зі значною питомою вагою дистанційної зайнятості
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко
АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД, 2019
2019
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ПОТУЖНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко
Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного …, 2018
2018
Корпоративне управління: методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальностей 073 «Менеджмент» та …
О Литвиненко
ХТЕІ КНТЕУ, 2018
2018
Застосування рольового підходу та хмарних технологій до вирішення актуальних завдань сучасного наукового менеджменту.
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
2018
Управління персоналом: збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань: навчальний посібник [Електронний ресурс]
ГЯ Глуха, СБ Холод, ВЄ Момот, ОА Євтушенко, ОМ Литвиненко, ...
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
2018
Organizational Culture Deformations at Conditions of Intellectual Work Virtualization
O Litvinenko
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 29-36, 2017
2017
нАШІ АВтОРи
ПО Бегма, ВП Валіков, КЮ Вергал, ОМ Вінніченко, СВ Дубінський, ...
Європейський вектор економічного розвитку, 162, 2016
2016
Модель стратегічного розвитку підприємства з урахуванням ендогенних факторів
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2016
2016
Модифікація моделі стратегічного розвитку підприємства з урахуванням екзогенних факторів
В Момот, О Литвиненко
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2016
2016
Оцінка організаційної культури вітчизняних підприємств з точки зору теорії інтегральної спиральної динамики
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко
Тернопільський національний економічний університет, 2016
2016
Модель стратегічного розвитку підприємства з урахуванням ендогенних факторів
ОМ Литвиненко, ВЄ Момот
Європейський вектор економічного розвитку 20 (1), 36-44, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20