Гетьман Євген Анатолійович
Гетьман Євген Анатолійович
НАПрН України
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види
ЄА Гетьман
ЄА Гетьман, 2010
282010
Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види: монографія
ЄА Гетьман
Х.:«Право, 2012
172012
Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види
Є Гетьман
Вісник Національної академії правових наук України, 92-100, 2014
122014
Кодифікаційна техніка як різновид нормотворчої техніки
ЄА Гетьман
видавництво" Право", 2009
82009
Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. дис.… д. ю. н., спец. 12.00. 07/Гетьман Євген Анатолійович
ЄА Гетьман
Дніпропетровськ, 2015
72015
Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання: монографія
ЄА Гетьман
Харків: Оберіг, 2014
72014
Предмет, об’єкт та суб’єкти кодифікації законодавства України
Є Гетьман
Вісник Академії правових наук України, 28-35, 2011
72011
Нормотворча діяльність органів виконавчої влади: поняття, сутність, основні ознаки
ЄА Гетьман
Європейські перспективи, 42-47, 2013
52013
Нормотворчий процес органів виконавчої влади та його стадії
ЄА Гетьман
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 173-181, 2013
52013
Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства
ЄА Гетьман, АМ Мерник
Юрист України, 5-9, 2011
52011
Кодифікація як форма систематизації законодавства України/Є. А. Гетьман
ЄА Гетьман
Проблеми законності.–Вип 99, 229-236, 2008
52008
Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика
Y Hetman
Теорія і практика правознавства 1 (09), 1-10, 2016
42016
Консолідація як форма систематизації законодавства України
Є Гетьман
Вісник Національної академії правових наук України, 21-28, 2015
42015
Окремі питання нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій
ЄА Гетьман
Форум права, 93–96-93–96, 2014
42014
Кодифікація як особливий різновид нормотворчості
Є Гетьман
видавництво" Право", 2008
42008
Кодифікація адміністративного законодавства України: загальна характеристика, історичні етапи, види
ЄА Гетьман
Право та інновації, 97-102, 2017
32017
Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади
Y Hetman
Проблеми законності, 61-69, 2016
32016
Проект Закону України про нормативно-правові акти: пропозиції щодо удосконалення
ЄА Гетьман
Південноукраїнський правничий часопис, 9-11, 2014
32014
Принципи кодифікації законодавства України
ЄА Гетьман
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 30-36, 2008
32008
Нормотворча діяльність місцевих державних адміністрацій: проблемні питання та шляхи вдосконалення
Y Hetman
Теорія і практика правознавства 1 (07), 19-19, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20