Follow
Гетьман Євген Анатолійович.
Гетьман Євген Анатолійович.
Національна академія правових наук України.
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види
ЄА Гетьман
ЄА Гетьман, 2010
412010
Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види: монографія
ЄА Гетьман
Харків: Право, 2012
282012
Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види
Є Гетьман
Вісник Національної академії правових наук України, 92-100, 2014
232014
Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання: монографія
ЄА Гетьман
Харків: Оберіг, 2014
142014
Консолідація як форма систематизації законодавства України
Є Гетьман
Вісник Національної академії правових наук України, 21-28, 2015
122015
Кодифікаційна техніка як різновид нормотворчої техніки
ЄА Гетьман
видавництво" Право", 2009
122009
Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 07
ЄА Гетьман
Дніпропетровськ, 2015
112015
Предмет, об’єкт та суб’єкти кодифікації законодавства України
Є Гетьман
Вісник Академії правових наук України, 28-35, 2011
112011
Функція упорядкування підзаконних нормативно-правових актів в нормотворчому процесі органів виконавчої влади України
ЄА Гетьман
Науковий вісник Херсонського державного університету, 56-59, 2014
102014
Система органів виконавчої влади
ЄА Гетьман
Публічне право, 83-90, 2013
102013
Кодекс як особливий вид закону
Є Гетьман
Вісник Академії правових наук України, 42-50, 2011
102011
Кодифікація як форма систематизації законодавства України
ЄА Гетьман
Проблеми законності.–Вип 99, 229-236, 2008
102008
Нормотворча діяльність органів виконавчої влади: поняття, сутність, основні ознаки
ЄА Гетьман
Європейські перспективи, 42-47, 2013
92013
Нормотворчий процес органів виконавчої влади та його стадії
ЄА Гетьман
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 173-181, 2013
92013
Кодифікація як особливий різновид нормотворчості
Є Гетьман
видавництво" Право", 2008
92008
Поняття «державна влада» та її співвідношення з виконавчою владою
Є Гетьман
Публічне право, 8, 2012
82012
Принцип верховенства права в нормотворческой деятельности органов исполнительной власти
ЕА Гетьман
Проблеми законності, 61-69, 2016
72016
Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами
ЄА Гетьман
Форум права, 106–113-106–113, 2013
72013
Окремі питання нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій
ЄА Гетьман
Форум права, 93–96-93–96, 2014
62014
Проект Закону України про нормативно-правові акти: пропозиції щодо удосконалення
ЄА Гетьман
Південноукраїнський правничий часопис, 9-11, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20