Гетьман Євген Анатолійович.
Гетьман Євген Анатолійович.
Національна академія правових наук України.
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види
ЄА Гетьман
ЄА Гетьман, 2010
332010
Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види: монографія
ЄА Гетьман
Х.:«Право, 2012
172012
Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види
Є Гетьман
Вісник Національної академії правових наук України, 92-100, 2014
152014
Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 07
ЄА Гетьман
Дніпропетровськ, 2015
112015
Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання: монографія
ЄА Гетьман
Харків: Оберіг, 2014
82014
Нормотворча діяльність органів виконавчої влади: поняття, сутність, основні ознаки
ЄА Гетьман
Європейські перспективи, 42-47, 2013
82013
Предмет, об’єкт та суб’єкти кодифікації законодавства України
Є Гетьман
Вісник Академії правових наук України, 28-35, 2011
82011
Кодифікаційна техніка як різновид нормотворчої техніки
ЄА Гетьман
видавництво" Право", 2009
82009
Функція упорядкування підзаконних нормативно-правових актів в нормотворчому процесі органів виконавчої влади України
ЄА Гетьман
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
62014
Нормотворчий процес органів виконавчої влади та його стадії
ЄА Гетьман
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 173-181, 2013
62013
Система органів виконавчої влади
ЄА Гетьман
Публічне право, 83-90, 2013
62013
Консолідація як форма систематизації законодавства України
Є Гетьман
Вісник Національної академії правових наук України, 21-28, 2015
52015
Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства
ЄА Гетьман, АМ Мерник
Юрист України, 5-9, 2011
52011
Кодифікація як особливий різновид нормотворчості
Є Гетьман
видавництво" Право", 2008
52008
Кодифікація як форма систематизації законодавства України
ЄА Гетьман
Проблеми законності.–Вип 99, 229-236, 2008
52008
Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика
Y Hetman
Теорія і практика правознавства 1 (09), 1-10, 2016
42016
Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади
Y Hetman
Проблеми законності, 61-69, 2016
42016
Окремі питання нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій
ЄА Гетьман
Форум права, 93–96-93–96, 2014
42014
Проект Закону України про нормативно-правові акти: пропозиції щодо удосконалення
ЄА Гетьман
Південноукраїнський правничий часопис, 9-11, 2014
42014
Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами
ЄА Гетьман
Форум права, 106–113-106–113, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20