Буренко Валентина Миколаївна
Буренко Валентина Миколаївна
доцент, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
СМ Мартиненко
К.: КМПУ ім. БД Грінченка, 83-88, 2008
1122008
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
832002
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
СМ Мартиненко
Київ (Martynenko, SM (2009). System of training of the primary school …, 2009
622009
Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика: монографія
ВГ Редько
К.: Генеза, 2012
602012
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи
ВГ Редько
К.: Генеза, 2007
452007
Інтерактивні технології навчання іноземної мови
В Редько
Рідна школа, 28-35, 2011
442011
Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю
ВМ Буренко
ВМ Буренко.− Київ, 2005
412005
Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко
К.: Сім кольорів, 85-96, 2010
372010
Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування
ММ Галицька
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
352007
Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів
ВЮ Коваль
Донецький національний технічний університет, 2009
292009
Молодші школярі… Які вони?/Залежність ефективності навчання іноземних мов учнів початкової школи від їхніх вікових особливостей
В Редько
Іноземні мови в навчальних закладах, 22-30, 2003
152003
Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика
ВГ Редько
Педагогічна думка, 2017
132017
Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети
С Мартиненко
Освітологія, 163-167, 2013
132013
Дiагностична дiяльнiсть майбутнього вчителя початкових класiв: теорiя i практика: монографiя
СМ Мартиненко
К.: КМПУ iменi БД Гр^ енка, 2008
122008
Підручник як модель системи навчання. Особливості навчання іноземної мови учнів основної школи крізь призму вітчизняного підручникотворення
ВГ Редько
Іноземні мови в навчальних закладах, 50-55, 2005
122005
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
КМПУ імені БД Грінченка.–2008.–83 с, 2005
122005
Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту електронних підручників з іноземних мов для середньої школи
ВГ Редько, СІ Карп, ОВ Кохан
Комп’ютер у школі та сім’ї, 7-10, 2004
102004
Роль викладача у створенні сприятливих умов для навчання дорослих
ВМ Буренко
Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць.–К.: КНПУ, 2001
102001
Як навчити дорослих? Удосконалення професійної підготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації на андрагогічних засадах
ВМ Буренко
Гуманітарні науки: науково практичний журнал [Humanities: scientific journal …, 2009
92009
На засадах єдиної концепції. Особливості побудови змісту шкільних підручників з іноземних мов
ВГ Редько
Іноземні мови в навчальних закладах, 78-86, 2006
92006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20