Жанна Миколаївна Довгань
Жанна Миколаївна Довгань
Західноукраїнський національний університет кафедра банківського бізнесу
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи
Ж Довгань
Вісник НБУ, 20-26, 2009
822009
Капіталізація банківської системи України
Ж Довгань
Вісник НБУ, 10-14, 2008
702008
Банківський капітал: суть і значення
Ж Довгань
Вісник НБУ, 18-20, 1998
481998
Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи
Ж Довгань
Вісник НБУ, 51-55, 2010
432010
Базель ІІІ» у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 10, 2011
412011
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000
342000
Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків
ОВ Дзюблюк, ОД Вовчак, ЖМ Довгань
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2008
322008
Основи комплексного управління активами і пасивами банку
ЖМ Довгань
Світ фінансів, 64-69, 2017
242017
Фінансова стійкість банківської системи України: проблеми оцінки та забезпечення
ЖМ Довгань
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2012
222012
Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006
21*2006
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
182012
Проблеми капіталізації банків в Україні
НВ Тарасевич
Вісник соціально-економічних досліджень, 295-299, 2013
172013
Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків
ЖМ Довгань
Українська академія банківської справи, 2011
162011
Фінансовий менеджмент у банку
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006.–306 с, 2006
152006
Позитивні та негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість банківської системи України
ЖМ Довгань
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Х …, 2011
122011
Оптимізація ресурсної бази комерційного банку
ЖМ Довгань
Фінанси України, 128-136, 2001
122001
Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 8, 2011
112011
Фінансові інструменти в управлінні кредитними ризиками банків України в умовах глобалізації
ОД Вовчак, ЛО Примостка, ЖМ Довгань
монографія/ОД Вовчак, ВВ Пірог, 2013
92013
Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. пр. – Острог: Видавництво …, 2012
92012
Вартість банківського бізнесу : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.; за ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. Наук С. В. Лєонова. – Суми …
ЖД Єпіфанов А.О., С.В. Лєонов, Й.Хабер, Т.А. Васильєва, Д.Олексіч
Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011
9*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20