Жанна Миколаївна Довгань
Жанна Миколаївна Довгань
Тернопільський національний економічний університет, кафедра банківського менеджменту та обліку
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи
ЖМ Довгань
НБУ, 2009
762009
Капіталізація банківської системи України
ЖМ Довгань
НБУ, 2008
592008
Банківський капітал: суть і значення
Ж Довгань
Вісник НБУ, 18-20, 1998
411998
Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи
ЖМ Довгань
НБУ, 2010
372010
“Базель ІІІ” у забез-печенні фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Університет банківської справи НБУ, 2011
332011
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
301999
Фінансова стійкість банківської системи України: проблеми оцінки та забезпечення
ЖМ Довгань
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2012
212012
Основи комплексного управління активами і пасивами банку
ЖМ Довгань
Тернопіль, ТНЕУ, 2008
192008
Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006
17*2006
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
ТНЕУ, 2012
162012
Вартість банківського бізнесу : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.; за ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. Наук С. В. Лєонова. – Суми …
ЖД Єпіфанов А.О., С.В. Лєонов, Й.Хабер, Т.А. Васильєва, Д.Олексіч
Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011
15*2011
Фінансовий менеджмент у банку
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006.–306 с, 2006
142006
Проблеми капіталізації банків в Україні
НВ Тарасевич
Вісник соціально-економічних досліджень, 295-299, 2013
132013
Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Тернопіль, 2011
122011
Оптимізація ресурсної бази комерційного банку
ЖМ Довгань
Фінанси України, 128-136, 2001
122001
Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків
ЖМ Довгань
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
112011
Індикатори та моніторинг фінансової стійкості банківської системи
Ж Довгань
ТНЕУ, 2011
102011
Позитивні та негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість банківської системи України
ЖМ Довгань
Харків, 2011
102011
Фінансові інструменти в управлінні кредитними ризиками банків України в умовах глобалізації
ОД Вовчак, ЛО Примостка, ЖМ Довгань
монографія/ОД Вовчак, ВВ Пірог, 2013
92013
Вплив транспарентності на фінансову стійкість банківської системи України
ЖМ Довгань
Тернопіль, ТНЕУ, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20