Жанна Миколаївна Довгань
Жанна Миколаївна Довгань
Тернопільський національний економічний університет, кафедра банківського менеджменту та обліку
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи
ЖМ Довгань
НБУ, 2009
762009
Капіталізація банківської системи України
ЖМ Довгань
НБУ, 2008
562008
Банківський капітал: суть і значення
Ж Довгань
Вісник НБУ, 18-20, 1998
411998
Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи
ЖМ Довгань
НБУ, 2010
362010
“Базель ІІІ” у забез-печенні фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Університет банківської справи НБУ, 2011
322011
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
291999
Фінансова стійкість банківської системи України: проблеми оцінки та забезпечення
ЖМ Довгань
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2012
202012
Основи комплексного управління активами і пасивами банку
ЖМ Довгань
Тернопіль, ТНЕУ, 2008
192008
Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006
17*2006
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
ТНЕУ, 2012
152012
Вартість банківського бізнесу : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.; за ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. Наук С. В. Лєонова. – Суми …
ЖД Єпіфанов А.О., С.В. Лєонов, Й.Хабер, Т.А. Васильєва, Д.Олексіч
Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011
15*2011
Фінансовий менеджмент у банку
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006.–306 с, 2006
142006
Проблеми капіталізації банків в Україні
НВ Тарасевич
Вісник соціально-економічних досліджень, 295-299, 2013
122013
Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Тернопіль, 2011
122011
Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків
ЖМ Довгань
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
112011
Оптимізація ресурсної бази комерційного банку
ЖМ Довгань
Фінанси України, 128-136, 2001
112001
Індикатори та моніторинг фінансової стійкості банківської системи
Ж Довгань
ТНЕУ, 2011
102011
Позитивні та негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість банківської системи України
ЖМ Довгань
Харків, 2011
102011
Фінансові інструменти в управлінні кредитними ризиками банків України в умовах глобалізації
ОД Вовчак, ЛО Примостка, ЖМ Довгань
монографія/ОД Вовчак, ВВ Пірог, 2013
82013
Вплив транспарентності на фінансову стійкість банківської системи України
ЖМ Довгань
Тернопіль, ТНЕУ, 2011
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20