Жанна Миколаївна Довгань
Жанна Миколаївна Довгань
Західноукраїнський національний університет кафедра банківського бізнесу
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи
Ж Довгань
Вісник НБУ, 20-26, 2009
812009
Капіталізація банківської системи України
Ж Довгань
Вісник НБУ, 10-14, 2008
602008
Банківський капітал: суть і значення
Ж Довгань
Вісник НБУ, 18-20, 1998
441998
Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи
Ж Довгань
Вісник НБУ, 51-55, 2010
412010
Базель ІІІ» у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 10, 2011
402011
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000
332000
Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків
ОВ Дзюблюк, ОД Вовчак, ЖМ Довгань
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2008
322008
Основи комплексного управління активами і пасивами банку
ЖМ Довгань
Світ фінансів, 64-69, 2017
232017
Фінансова стійкість банківської системи України: проблеми оцінки та забезпечення
ЖМ Довгань
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2012
212012
Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006
19*2006
Проблеми капіталізації банків в Україні
НВ Тарасевич
Вісник соціально-економічних досліджень, 295-299, 2013
172013
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
172012
Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків
ЖМ Довгань
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
142011
Позитивні та негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість банківської системи України
ЖМ Довгань
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Х …, 2011
122011
Оптимізація ресурсної бази комерційного банку
ЖМ Довгань
Фінанси України, 128-136, 2001
122001
Фінансовий менеджмент у банку
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006.–306 с, 2006
112006
Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 8, 2011
102011
Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. пр. – Острог: Видавництво …, 2012
92012
Вартість банківського бізнесу : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.; за ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. Наук С. В. Лєонова. – Суми …
ЖД Єпіфанов А.О., С.В. Лєонов, Й.Хабер, Т.А. Васильєва, Д.Олексіч
Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011
9*2011
Вплив транспарентності на фінансову стійкість банківської системи України
Ж Довгань
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 66-72, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20