Жанна Миколаївна Довгань
Жанна Миколаївна Довгань
Тернопільський національний економічний університет, кафедра банківського менеджменту та обліку
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи
Ж Довгань
Вісник НБУ, 20-26, 2009
732009
Капіталізація банківської системи України
Ж Довгань
Вісник НБУ, 10-14, 2008
592008
Банківський капітал: суть і значення
Ж Довгань
Вісник НБУ, 18-20, 1998
411998
Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи
Ж Довгань
Вісник НБУ, 51-55, 2010
382010
Базель ІІІ» у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 10, 2011
372011
Ресурси комерційного банку: формування та управління
ЖМ Довгань
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000
322000
Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків
ОВ Дзюблюк, ОД Вовчак, ЖМ Довгань
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2008
312008
Фінансова стійкість банківської системи України: проблеми оцінки та забезпечення: монографія
ЖМ Довгань
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2012
222012
Основи комплексного управління активами і пасивами банку
ЖМ Довгань
Світ фінансів, 64-69, 2017
212017
Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006
19*2006
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
162012
Проблеми капіталізації банків в Україні
НВ Тарасевич
Вісник соціально-економічних досліджень, 295-299, 2013
142013
Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків
ЖМ Довгань
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
142011
Оптимізація ресурсної бази комерційного банку
ЖМ Довгань
Фінанси України, 128-136, 2001
122001
Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи
ЖМ Довгань
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 8, 2011
112011
Фінансовий менеджмент у банку
ЖМ Довгань
Тернопіль: Економічна думка, 2006.–306 с, 2006
112006
Індикатори та моніторинг фінансової стійкості банківської системи
Ж Довгань
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 31-41, 2011
102011
Позитивні та негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість банківської системи України
ЖМ Довгань
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Х …, 2011
102011
Вартість банківського бізнесу : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.; за ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. Наук С. В. Лєонова. – Суми …
ЖД Єпіфанов А.О., С.В. Лєонов, Й.Хабер, Т.А. Васильєва, Д.Олексіч
Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011
9*2011
Вплив транспарентності на фінансову стійкість банківської системи України
Ж Довгань
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 66-72, 2011
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20