Пластун Олексій  Леонідович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Persistence in the cryptocurrency market
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Research in International Business and Finance 46, 141-148, 2018
1262018
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства
ВП Москаленко, ОЛ Пластун
" ВТД" Університетська книга", 2006
1112006
Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія
АО Єпіфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
Суми: ДВнЗ «УАБС нБУ, 2009
852009
The day of the week effect in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Finance Research Letters 31, 2019
602019
Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov [Financial security of enterprises and banking institutions]
AO Yepifanov, OL Plastun, BC Dombrovskyj, TM Bolhar, OM Vaschenko
Sumy: UABS NBU [in Ukrainian], 2009
392009
Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun, I Makarenko
Journal of Economics and Finance 40 (2), 235-257, 2016
372016
Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі
ОЛ Пластун
Вісник ЖДТУ, 256-261, 2005
362005
The overreaction hypothesis: The case of Ukrainian stock market
O Plastun, R Mynhardt
Mynhardt, RH, Plastun, A." The overreaction hypothesis: The case of …, 2013
332013
Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва
ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
332007
Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007-2009
HR Mynhardt, A Plastun, I Makarenko
272014
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні
ОЛ Пластун, ОВ Дудкін
242012
The role of accounting in sustainable development
I Makarenko, A Plastun
Accounting and Financial Control 1 (2), 4-12, 2017
212017
Фiнансова безпека пiдприємств i банкiвських установ: монографiя/За заг. редакцiєю д-ра екон. наук, проф. АО Епiфанова
АО Епiфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
212009
The weekend effect: an exploitable anomaly in the Ukrainian stock market?
GM Caporale, LA Gil-Alana, A Plastun
Journal of Economic Studies, 2016
202016
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
202009
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
202009
Short-term price overreactions: Identification, testing, exploitation
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 51 (4), 913-940, 2018
192018
Price overreactions in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Journal of Economic Studies, 2019
182019
Searching for inefficiencies in exchange rate dynamics
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 49 (3), 405-432, 2017
17*2017
Is market fear persistent? A long-memory analysis
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Finance Research Letters 27, 140-147, 2018
162018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20