Пластун Олексій  Леонідович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства
ВП Москаленко, ОЛ Пластун
" ВТД" Університетська книга", 2006
992006
Persistence in the cryptocurrency market
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Research in International Business and Finance 46, 141-148, 2018
962018
Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія
АО Єпіфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
Суми: ДВнЗ «УАБС нБУ, 2009
732009
The day of the week effect in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Finance Research Letters 31, 2019
482019
Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov [Financial security of enterprises and banking institutions]
AO Yepifanov, OL Plastun, BC Dombrovskyj, TM Bolhar, OM Vaschenko
Sumy: UABS NBU [in Ukrainian], 2009
382009
Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі
ОЛ Пластун
Вісник ЖДТУ, 256-261, 2005
352005
Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun, I Makarenko
Journal of Economics and Finance 40 (2), 235-257, 2016
322016
Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва
ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
292007
The overreaction hypothesis: The case of Ukrainian stock market
O Plastun, R Mynhardt
Mynhardt, RH, Plastun, A." The overreaction hypothesis: The case of …, 2013
252013
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні
ОЛ Пластун, ОВ Дудкін, АВ Дудкин
192012
Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007-2009
HR Mynhardt, A Plastun, I Makarenko
182014
Фiнансова безпека пiдприємств i банкiвських установ: монографiя/За заг. редакцiєю д-ра екон. наук, проф. АО Епiфанова
АО Епiфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
182009
The weekend effect: an exploitable anomaly in the Ukrainian stock market?
GM Caporale, LA Gil-Alana, A Plastun
Journal of Economic Studies, 2016
172016
Searching for inefficiencies in exchange rate dynamics
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 49 (3), 405-432, 2017
16*2017
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
162009
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
162009
Is market fear persistent? A long-memory analysis
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Finance Research Letters 27, 140-147, 2018
132018
The role of accounting in sustainable development
I Makarenko, A Plastun
Accounting and Financial Control 1 (2), 4-12, 2017
132017
Market efficiency of traditional stock market indices and social responsible indices: The role of sustainability reporting
H Mynhardt, I Makarenko, A Plastun
Investment management and financial innovations, 94-106, 2017
132017
Система фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
ОЛ Пластун
Сумський національний аграрний університет, 2007
132007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20