Пластун Олексій  Леонідович
НазваПосиланняРік
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства
ВП Москаленко, ОЛ Пластун
" ВТД" Університетська книга", 2006
962006
Persistence in the cryptocurrency market
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Research in International Business and Finance 46, 141-148, 2018
752018
Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія
АО Єпіфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
Суми: ДВнЗ «УАБС нБУ, 2009
692009
The day of the week effect in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Finance Research Letters 31, 2019
362019
Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov
AO Yepifanov, AL Plastun, VS Dombrowskii
Sumy: UABS NBU, 2009
362009
Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov
AO Yepifanov, AL Plastun, VS Dombrowskii
Sumy: UABS NBU, 2009
362009
Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun, I Makarenko
Journal of Economics and Finance 40 (2), 235-257, 2016
312016
Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі
ОЛ Пластун
Вісник ЖДТУ, 256-261, 2005
302005
Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва
ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
282007
The overreaction hypothesis: The case of Ukrainian stock market
O Plastun, R Mynhardt
Mynhardt, RH, Plastun, A." The overreaction hypothesis: The case of …, 2013
232013
Модели и методы обеспечения банковской безопасности
СМ Побережний, БА Дадашев, ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
222010
Модели и методы обеспечения банковской безопасности
СМ Побережний, БА Дадашев, ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
222010
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні
ОЛ Пластун, ОВ Дудкін, АВ Дудкин
182012
Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007-2009
HR Mynhardt, A Plastun, I Makarenko
172014
Фiнансова безпека пiдприємств i банкiвських установ: монографiя/За заг. редакцiєю д-ра екон. наук, проф. АО Епiфанова
АО Епiфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
172009
The weekend effect: an exploitable anomaly in the Ukrainian stock market?
GM Caporale, LA Gil-Alana, A Plastun
Journal of Economic Studies 43 (6), 954-965, 2016
162016
Searching for inefficiencies in exchange rate dynamics
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 49 (3), 405-432, 2017
15*2017
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
152009
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
152009
Short-term price overreactions: Identification, testing, exploitation
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 51 (4), 913-940, 2018
132018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20