Пластун Олексій  Леонідович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Persistence in the cryptocurrency market
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Research in International Business and Finance 46, 141-148, 2018
1422018
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства
ВП Москаленко, ОЛ Пластун
" ВТД" Університетська книга", 2006
1092006
Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія
АО Єпіфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2009
952009
The day of the week effect in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Finance Research Letters 31, 2019
772019
Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov [Financial security of enterprises and banking institutions]
AO Yepifanov, OL Plastun, BC Dombrovskyj, TM Bolhar, OM Vaschenko
Sumy: UABS NBU [in Ukrainian], 2009
382009
Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun, I Makarenko
Journal of Economics and Finance 40 (2), 235-257, 2016
362016
Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва
ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
342007
Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі
ОЛ Пластун
Вісник ЖДТУ, 256-261, 2005
342005
The overreaction hypothesis: The case of Ukrainian stock market
OL Plastun, RH Mynhardt
Ділові перспективи, 2013
332013
Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007-2009
HR Mynhardt, A Plastun, I Makarenko
252014
Фiнансова безпека пiдприємств i банкiвських установ: монографiя/За заг. редакцiєю д-ра екон. наук, проф. АО Епiфанова
АО Епiфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
252009
The role of accounting in sustainable development
I Makarenko, A Plastun
Accounting and Financial Control 1 (2), 4-12, 2017
242017
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні
ОЛ Пластун, ОВ Дудкін
242012
Price overreactions in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Journal of Economic Studies, 2019
232019
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
232009
The weekend effect: an exploitable anomaly in the Ukrainian stock market?
GM Caporale, LA Gil-Alana, A Plastun
Journal of Economic Studies, 2016
222016
Short-term price overreactions: Identification, testing, exploitation
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 51 (4), 913-940, 2018
202018
Financial Behavior: Players, services, products, and markets
HK Baker, G Filbeck, V Ricciardi
Oxford University Press, 2017
202017
Модели и методы обеспечения банковской безопасности
СМ Побережний, БА Дадашев, АЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
202010
Модели и методы обеспечения банковской безопасности
СМ Побережний, БА Дадашев, АЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
202010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20