Пластун Олексій  Леонідович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Persistence in the cryptocurrency market
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Research in International Business and Finance 46, 141-148, 2018
1582018
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства
ВП Москаленко, ОЛ Пластун
" ВТД" Університетська книга", 2006
1132006
Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія
АО Єпіфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2009
1002009
The day of the week effect in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Finance Research Letters 31, 2019
872019
Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov [Financial security of enterprises and banking institutions]
AO Yepifanov, OL Plastun, BC Dombrovskyj, TM Bolhar, OM Vaschenko
Sumy: UABS NBU [in Ukrainian], 2009
392009
Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun, I Makarenko
Journal of Economics and Finance 40 (2), 235-257, 2016
372016
Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва
ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
362007
Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі
ОЛ Пластун
Вісник ЖДТУ, 256-261, 2005
362005
The overreaction hypothesis: The case of Ukrainian stock market
OL Plastun, RH Mynhardt
Ділові перспективи, 2013
342013
Price overreactions in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Journal of Economic Studies, 2019
282019
Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007-2009
HR Mynhardt, A Plastun, I Makarenko
272014
Short-term price overreactions: Identification, testing, exploitation
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 51 (4), 913-940, 2018
252018
The role of accounting in sustainable development
I Makarenko, A Plastun
Accounting and Financial Control 1 (2), 4-12, 2017
252017
The weekend effect: an exploitable anomaly in the Ukrainian stock market?
GM Caporale, LA Gil-Alana, A Plastun
Journal of Economic Studies, 2016
252016
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні
ОЛ Пластун, ОВ Дудкін
252012
Фiнансова безпека пiдприємств i банкiвських установ: монографiя/За заг. редакцiєю д-ра екон. наук, проф. АО Епiфанова
АО Епiфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
252009
Financial Behavior: Players, services, products, and markets
HK Baker, G Filbeck, V Ricciardi
Oxford University Press, 2017
242017
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
232009
Searching for inefficiencies in exchange rate dynamics
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 49 (3), 405-432, 2017
21*2017
Модели и методы обеспечения банковской безопасности
СМ Побережний, БА Дадашев, АЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
212010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20