Follow
Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
к.е.н, с.н.с Інститут економіки та прогнозування
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Людський капітал як фактор економічного розвитку
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 64-74, 2005
892005
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері
ВМ Геєць, ОІ Амоша, ТІ Приходько, ВП Александрова, ВВ Близнюк
К.: Наукова думка, 2008
422008
Людський капітал України як фактор економічного зростання
В Близнюк, Т Власенко
Україна: аспекти праці, 20-24, 2003
352003
Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 30-34, 2006
332006
Гендерні відмінності оплати праці в Україні
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 18-25, 2006
292006
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування
І Петрова, В Близнюк, Г Куліков
Україна: аспекти праці, 51-51, 2010
272010
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання
ВМ Геєць, ВП Александрова, ОІ Барановський, ВВ Близнюк, ІВ Богдан
К.: Форт 422, 2000
262000
Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України
ЯІ Юрик, ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 67-86, 2014
252014
Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання
ВВ Близнюк
Український соціум, 58-71, 2016
232016
Людський капітал і ринок праці
ВВ Близнюк
Економічна теорія, 75-89, 2008
212008
Освітні послуги як детермінанта конкурентоспроможності людського капіталу
ВВ Близнюк
Зб. наук праць Ринок праці та освітніх послуг: пошук взаємодії/під ред. ІЛ…, 2007
202007
Ринок праці України та ризики його функціонування
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 121-135, 2008
192008
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
162020
Людський потенціал: особливості формування для модернізації
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 106-116, 2011
142011
Проблеми управління ринком праці і зайнятості населення в контексті соціальної політики Європейського Союзу
В Близнюк, В Покрищук
Україна: аспекти праці, 3-6, 2002
122002
Вартість людського життя: теорія та практика вимірювання
ВВ Близнюк
Український соціум, 101-112, 2014
112014
Геєць ВМ Економiка України: стратегiя i полiтика довгострокового розвитку єць
ВМ Ге, ВП Александрова, ТI Артьомова, ЮМ Бажал, ОI Барановський, ...
112003
Оцінка регіональних ринків праці на основі інтегральних індексів розвинутості
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 15-21, 2000
102000
Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України
ВВ Близнюк, ЯІ Юрик
Інвестиції: практика та досвід, 34-40, 2013
92013
Ґендерні відносини в економічній сфері
В Близнюк
Основи теорії гендеру: навч. посіб.–Київ: КІС, 325-351, 2004
92004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20