Follow
Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
д.е.н, с.н.с Інститут економіки та прогнозування
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Людський капітал як фактор економічного розвитку
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 64-74, 2005
982005
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері
ВМ Геєць, ОІ Амоша, ТІ Приходько, ВП Александрова, ВВ Близнюк
К.: Наукова думка, 2008
492008
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування
І Петрова, В Близнюк, Г Куліков
Україна: аспекти праці, 51-51, 2010
392010
Людський капітал України як фактор економічного зростання
В Близнюк, Т Власенко
Україна: аспекти праці, 20-24, 2003
362003
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
352020
Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 30-34, 2006
332006
Гендерні відмінності оплати праці в Україні
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 18-25, 2006
322006
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання
ВМ Геєць, ВП Александрова, ОІ Барановський, ВВ Близнюк, ІВ Богдан
К.: Форт 422, 2000
292000
Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України
ЯІ Юрик, ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 67-86, 2014
272014
Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання
ВВ Близнюк
Український соціум, 58-71, 2016
262016
Освітні послуги як детермінанта конкурентоспроможності людського капіталу
ВВ Близнюк
Зб. наук праць Ринок праці та освітніх послуг: пошук взаємодії/під ред. ІЛ…, 2007
252007
Людський капітал і ринок праці
ВВ Близнюк
Економічна теорія, 75-89, 2008
222008
Ринок праці України та ризики його функціонування
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 121-135, 2008
202008
Людський потенціал: особливості формування для модернізації
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 106-116, 2011
162011
Проблеми управління ринком праці і зайнятості населення в контексті соціальної політики Європейського Союзу
В Близнюк, В Покрищук
Україна: аспекти праці, 3-6, 2002
142002
Вартість людського життя: теорія та практика вимірювання
ВВ Близнюк
Український соціум, 101-112, 2014
122014
Ґендерні відносини в економічній сфері
В Близнюк
КІС, 2004
122004
Оцінка регіональних ринків праці на основі інтегральних індексів розвинутості
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 15-21, 2000
122000
Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції: наукова доповідь
О Балакірєва, ВВ Близнюк, ОМ Бородіна
Київ, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. К, 2016
112016
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, БЙ Пасхавер, ОІ Барановський, ВВ Близнюк
наукова доповідь України/ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський та ін, 2007
112007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20