Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
к.е.н, с.н.с Інститут економіки та прогнозування
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Людський капітал як фактор економічного розвитку
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 64-78, 2005
832005
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері
ВМ Геєць, ОІ Амоша, ТІ Приходько, ВП Александрова, ВВ Близнюк
К.: Наукова думка, 2008
412008
Людський капітал України як фактор економічного зростання
В Близнюк, Т Власенко
Україна: аспекти праці, 20-24, 2003
352003
Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 30-34, 2006
342006
Гендерні відмінності оплати праці в Україні
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 18-25, 2006
272006
Державне управління соціальним захистом населення в умовах ринкової економіки
О Бендасюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
262010
Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України
ЯІ Юрик, ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 67-86, 2014
242014
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання
ВМ Геєць, ВП Александрова, ОІ Барановський, ВВ Близнюк, ІВ Богдан
К.: Форт 422, 2000
232000
Людський капітал і ринок праці
ВВ Близнюк
Економічна теорія, 75-89, 2008
202008
Освітні послуги як детермінанта конкурентоспроможності людського капіталу
ВВ Близнюк
Зб. наук праць «Ринок праці та освітніх послуг: пошук взаємодії»/під ред. ІЛ …, 2007
202007
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування
І Петрова, В Близнюк, Г Куліков
Україна: аспекти праці, 51-51, 2010
172010
Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання
ВВ Близнюк
Український соціум, 58-71, 2016
162016
Ринок праці України та ризики його функціонування
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 121-135, 2008
162008
Проблеми управління ринком праці і зайнятості населення в контексті соціальної політики Європейського Союзу
В Близнюк, В Покрищук
Україна: аспекти праці, 3-6, 2002
162002
Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення
МВ Семикіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
132009
Людський потенціал: особливості формування для модернізації
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 106-116, 2011
122011
Демографічні передумови формування трудового потенціалу
ТС Морщенок
Економіка промисловості, 211-216, 2009
122009
Оцінка регіональних ринків праці на основі інтегральних індексів розвинутості
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 15-21, 2000
122000
Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України
ВВ Близнюк, ЯІ Юрик
Інвестиції: практика та досвід, 34-40, 2013
92013
Людський капітал як об’єкт вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку
ТВ Давидюк
ЖДТУ, 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20