Подписаться
Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
к.е.н, с.н.с Інститут економіки та прогнозування
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Людський капітал як фактор економічного розвитку
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 64-74, 2005
882005
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері
ВМ Геєць, ОІ Амоша, ТІ Приходько, ВП Александрова, ВВ Близнюк
К.: Наукова думка, 2008
432008
Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 30-34, 2006
332006
Людський капітал України як фактор економічного зростання
В Близнюк, Т Власенко
Україна: аспекти праці, 20-24, 2003
332003
Гендерні відмінності оплати праці в Україні
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 18-25, 2006
292006
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування
І Петрова, В Близнюк, Г Куліков
Україна: аспекти праці, 51-51, 2010
282010
Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України
ЯІ Юрик, ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 67-86, 2014
272014
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання
ВМ Геєць, ВП Александрова, ОІ Барановський, ВВ Близнюк, ІВ Богдан
К.: Форт 422, 2000
272000
Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання
ВВ Близнюк
Український соціум, 58-71, 2016
232016
Людський капітал і ринок праці
ВВ Близнюк
Економічна теорія, 75-89, 2008
212008
Ринок праці України та ризики його функціонування
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 121-135, 2008
202008
Освітні послуги як детермінанта конкурентоспроможності людського капіталу
ВВ Близнюк
Зб. наук праць «Ринок праці та освітніх послуг: пошук взаємодії»/під ред. ІЛ …, 2007
202007
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
162020
Людський потенціал: особливості формування для модернізації
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 106-116, 2011
142011
Проблеми управління ринком праці і зайнятості населення в контексті соціальної політики Європейського Союзу
В Близнюк, В Покрищук
Україна: аспекти праці, 3-6, 2002
132002
Геєць ВМ Економiка України: стратегiя i полiтика довгострокового розвитку єць
ВМ Ге, ВП Александрова, ТI Артьомова, ЮМ Бажал, ОI Барановський, ...
122003
Вартість людського життя: теорія та практика вимірювання
ВВ Близнюк
Український соціум, 101-112, 2014
112014
Оцінка регіональних ринків праці на основі інтегральних індексів розвинутості
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 15-21, 2000
112000
Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України
ВВ Близнюк, ЯІ Юрик
Інвестиції: практика та досвід, 34-40, 2013
92013
Ґендерні відносини в економічній сфері
В Близнюк
Основи теорії гендеру: навч. посіб.–Київ: КІС, 325-351, 2004
92004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20