Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
Вікторія Близнюк, Blyzniuk Victoriia
к.е.н, с.н.с Інститут економіки та прогнозування
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Людський капітал як фактор економічного розвитку
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 64-78, 2005
792005
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері
ВМ Геєць, ОІ Амоша, ТІ Приходько, ВП Александрова, ВВ Близнюк
К.: Наукова думка, 2008
392008
Людський капітал України як фактор економічного зростання
В Близнюк, Т Власенко
Україна: аспекти праці, 20-24, 2003
312003
Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 30-34, 2006
302006
Гендерні відмінності оплати праці в Україні
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 18-25, 2006
252006
Державне управління соціальним захистом населення в умовах ринкової економіки
О Бендасюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
242010
Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України
ЯІ Юрик, ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 67-86, 2014
222014
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання
ВМ Геєць, ВП Александрова, ОІ Барановський, ВВ Близнюк, ІВ Богдан
К.: Форт 422, 2000
222000
Людський капітал і ринок праці
ВВ Близнюк
Економічна теорія, 75-89, 2008
202008
Освітні послуги як детермінанта конкурентоспроможності людського капіталу
ВВ Близнюк
Зб. наук праць «Ринок праці та освітніх послуг: пошук взаємодії»/під ред. ІЛ …, 2007
202007
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування
І Петрова, В Близнюк, Г Куліков
Україна: аспекти праці, 51-51, 2010
162010
Ринок праці України та ризики його функціонування
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 121-135, 2008
162008
Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання
ВВ Близнюк
Український соціум, 58-71, 2016
152016
Проблеми управління ринком праці і зайнятості населення в контексті соціальної політики Європейського Союзу
В Близнюк, В Покрищук
Україна: аспекти праці, 3-6, 2002
142002
Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення
МВ Семикіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
132009
Оцінка регіональних ринків праці на основі інтегральних індексів розвинутості
В Близнюк
Україна: аспекти праці, 15-21, 2000
122000
Демографічні передумови формування трудового потенціалу
ТС Морщенок
Економіка промисловості, 211-216, 2009
112009
Людський потенціал: особливості формування для модернізації
ВВ Близнюк
Економіка і прогнозування, 106-116, 2011
102011
Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України
ВВ Близнюк, ЯІ Юрик
Інвестиції: практика та досвід, 34-40, 2013
82013
Людський капітал як об’єкт вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку
ТВ Давидюк
ЖДТУ, 2012
82012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20