Богдан Виноградський ; Bogdan Vynogradskyi
Богдан Виноградський ; Bogdan Vynogradskyi
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Львівський
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фізична активність людей літнього віку
Ю Павлова, Л Вовканич, Б Виноградський
Фізична активність, здоров’я і спорт, 62-75, 2010
192010
О возможных подходах при моделировании сложных систем в стрелковых видах спорта
АО Лопатьев, НИ Дзюбачик, БА Виноградский
Наука в олимпийском спорте.—2004.—¹ 2, 101-107, 2004
192004
Рухова активність як компонент якості життя студентів
Ю Павлова, В Тулайдан, Б Виноградський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
132011
Спортивна стрільба з лука: основи й удосконалення спеціальної підготовленості
Б Виноградський
ЛДУФК, 2012
122012
Influence of leisure-time physical activity on quality of life of Ukrainian students
I Pavlova, B Vynogradskyi, T Kurchaba, D Zikrach
Journal of Physical Education and Sport 17 (3), 1037-1042, 2017
112017
Ефективність виконання стандартних положень у футболі [Електронний ресурс]/Виноградський Б., Дулібський А., Хоркавий Б., Колобич О
Б Виноградський
Спортивна наука України, 73, 2016
112016
Відновлення у спорті
Ю Павлова, Б Виноградський
ЛДУФК, 2011
112011
Моделювання параметрів специфічних координаційних якостей лучників
БА Виноградський
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 66-71, 2005
112005
Багатофакторний аналіз результатів стрільби у мішень
ВГ Богіно, БА Виноградський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2002
112002
Моделювання складних біомеханічних систем і його реалізація в спорті
БА Виноградський
ЗУКЦ, 2007
102007
Структурно-змістові компоненти змагальної діяльності центрального (опорного) півзахисника у сучасному європейському футболі: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика …
А Дулібський
92019
Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level
I Pavlova, B Vynogradskyi, I Ripak, D Zikrach, Z Borek
92016
Особливості інтерференційної електроміограми м’язів лучників під час виконання змагальної вправи [Електронний ресурс]
Л Вовканич
Спортивна наука України, 48, 2012
92012
Перспективи розвитку біомеханіки спорту у світлі ідей професора Лапутіна АМ
БА Виноградський, АО Лопатьєв
Актуальні питання сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту.—Серія …, 2008
92008
Моделювання середовища зовнішніх умов як засіб вдосконалення спортивної майстерності лучників високої кваліфікації
БА Виноградський
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту.–2004.–¹ …, 2004
92004
Кінематична модель робочої пози спортсменів-ралістів
Б Виноградський, Ф Музика, Л Рибак
82014
Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ
АП Власов, АО Лопатьєв, БА Виноградський, АП Демічковський
Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту …, 2010
82010
Тренажер для удосконалення майстерності стрільців у швидкісних стрілецьких вправах: Україна 40414; 7F41J5/00, F41J3/26. Міністерство освіти і науки України: Державний …
ВТ Пятков, ФМ Ковальчук, ММ Козяр, БА Виноградський, ...
Бюл, 2001
82001
Experimental substantiation of teaching algorithm of technique in weightlifting and powerlifting competitive exercises
O Tovstonoh, M Roztorhui, F Zahura, B Vynogradskyi
Journal of physical education and sport 15 (2), 319, 2015
72015
Вплив фізичної активності на якість життя студентів
Ю Павлова, В Тулайдан, Б Виноградський
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20