Богдан Виноградський ; Bogdan Vynogradskyi
Богдан Виноградський ; Bogdan Vynogradskyi
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Львівський
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання складних біомеханічних систем і його реалізація в спорті
БА Виноградський
ЗУКЦ, 2007
222007
О возможных подходах при моделировании сложных систем в стрелковых видах спорта
АО Лопатьев, НИ Дзюбачик, БА Виноградский
Наука в олимпийском спорте.—2004.—¹ 2, 101-107, 2004
222004
Фізична активність людей літнього віку
Ю Павлова, Л Вовканич, Б Виноградський
Фізична активність, здоров’я і спорт, 62-75, 2010
212010
Моделювання параметрів специфічних координаційних якостей лучників
Б Виноградський
192005
Спортивна стрільба з лука: основи й удосконалення спеціальної підготовленості
Б Виноградський
ЛДУФК, 2012
182012
Influence of leisure-time physical activity on quality of life of Ukrainian students
I Pavlova, B Vynogradskyi, T Kurchaba, D Zikrach
172017
Моделювання середовища зовнішніх умов як засіб вдосконалення спортивної майстерності лучників високої кваліфікації
БА Виноградський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
172004
Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level
I Pavlova, B Vynogradskyi, I Ripak, D Zikrach, Z Borek
142016
Ефективність виконання стандартних положень у футболі
Б Виноградський, А Дулібський, Б Хоркавий, О Колобич
142016
Вдосконалення технічної майстерності лучників на основі вдосконалення основних елементів пострілу
БА Виноградський
з фіз. виховання і спорту:[спец.] 24.00. 01 „Олімпійський та професійний …, 0
14
Рухова активність як компонент якості життя студентів
Ю Павлова, В Тулайдан, Б Виноградський
132011
Перспективи розвитку біомеханіки спорту у світлі ідей професора Лапутіна АМ/Виноградський БА, Лопатьєв АО
БА Виноградський
Актуальні питання сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту.—Серія …, 2008
122008
Багатофакторний аналіз результатів стрільби у мішень
ВГ Богіно, БА Виноградський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2002
122002
Визначення доцільності використання фізичних вправ для тестування спеціальної силової працездатності у лучників
БА Виноградський
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
122002
Life quality and physical activity of Ukrainian residents
I Pavlova, B Vynogradskyi, Z Borek, I Borek
112015
Моделювання полів розсіювання точок влучень у стрільбі з лука з використанням комп’ютерної програми «Стріла»
БА Виноградський, ОО Куртяк
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22-29, 2008
112008
Анализ состояния и перспективы развития стрельбы из лука в мире с учетом результатов XXVIII Олимпийских Игр в Афинах
Б Виноградский
Наука в олимпийском спорте, 60-68, 2005
112005
Теоретико-методичний аспект моделювання спеціальної підготовленості лучників/Виноградский БА, Івтико МВ
БА Виноградський
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб …, 1999
111999
Структурно-змістові компоненти змагальної діяльності центрального (опорного) півзахисника у сучасному європейському футболі: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика …
А Дулібський
102019
Physical therapy in chronic obstructive pulmonary disease (analysis of the evidence-based medicine)
K Tymruk-Skoropad, L Tsizh, B Vynohradskyi, I Pavlova
102018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20