Богдан Виноградський ; Bogdan Vynogradskyi
Богдан Виноградський ; Bogdan Vynogradskyi
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Львівський
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
О возможных подходах при моделировании сложных систем в стрелковых видах спорта
АО Лопатьев, НИ Дзюбачик, БА Виноградский
Наука в олимпийском спорте.—2004.—¹ 2, 101-107, 2004
212004
Фізична активність людей літнього віку
Ю Павлова, Л Вовканич, Б Виноградський
Фізична активність, здоров’я і спорт, 62-75, 2010
202010
Моделювання складних біомеханічних систем і його реалізація в спорті
БА Виноградський
ЗУКЦ, 2007
182007
Моделювання параметрів специфічних координаційних якостей лучників
Б Виноградський
172005
Influence of leisure-time physical activity on quality of life of Ukrainian students
I Pavlova, B Vynogradskyi, T Kurchaba, D Zikrach
162017
Спортивна стрільба з лука: основи й удосконалення спеціальної підготовленості
Б Виноградський
ЛДУФК, 2012
162012
Моделювання середовища зовнішніх умов як засіб вдосконалення спортивної майстерності лучників високої кваліфікації/Виноградський БА
БА Виноградський
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту.–2004.–¹ …, 2004
152004
Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level
I Pavlova, B Vynogradskyi, I Ripak, D Zikrach, Z Borek
142016
Рухова активність як компонент якості життя студентів
Ю Павлова, В Тулайдан, Б Виноградський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
132011
Ефективність виконання стандартних положень у футболі [Електронний ресурс]/Виноградський Б., Дулібський А., Хоркавий Б., Колобич О
Б Виноградський
Спортивна наука України, 73, 2016
122016
Перспективи розвитку біомеханіки спорту у світлі ідей професора Лапутіна АМ
БА Виноградський, АО Лопатьєв
Актуальні питання сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту.—Серія …, 2008
122008
Вдосконалення технічної майстерності лучників на основі вдосконалення основних елементів пострілу
БА Виноградський
з фіз, виховання і спорту: спец. 24.00. 01 „Олімпійський та професійний …, 0
12
Багатофакторний аналіз результатів стрільби у мішень
ВГ Богіно, БА Виноградський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2002
112002
Структурно-змістові компоненти змагальної діяльності центрального (опорного) півзахисника у сучасному європейському футболі: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика …
А Дулібський
102019
Визначення доцільності використання фізичних вправ для тестування спеціальної силової працездатності у лучників
БА Виноградський
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб …, 2002
102002
Physical therapy in chronic obstructive pulmonary disease (analysis of the evidence-based medicine)
K Tymruk-Skoropad, L Tsizh, B Vynohradskyi, I Pavlova
92018
Improvement of professional competence of future specialists in physical education and sports during the process of vocational training
O Soltyk, Y Pavlyuk, B Vynogradskyi, O Pavlyuk, T Chopyk, O Antoniuk
Journal of Physical Education and Sport 17, 964-969, 2017
92017
Life quality and physical activity of Ukrainian residents
I Pavlova, B Vynogradskyi, Z Borek, I Borek
92015
Обґрунтування та практична реалізація системи інструментального контролю комплексних біомеханічних систем стрілецького спорту
Б Виноградський
Фізична активність, здоров’я і спорт, 28-40, 2011
92011
Моделювання полів розсіювання точок влучень у стрільбі з лука з використанням комп’ютерної програми «Стріла»
БА Виноградський, ОО Куртяк
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22-29, 2008
92008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20