Ірина Іванова / Ирина Иванова / Iryna Ivanova
Ірина Іванова / Ирина Иванова / Iryna Ivanova
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Многокритериальный выбор лучшего сорта черешни для замораживания и низкотемпературного длительного хранения
ВИ Иванченко, ИЕ Иванова
Виноградарство и виноделие, 32-35, 2003
92003
Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак
ІЛ Покопцева, ІЄ Іванова
Вісник аграрної науки Причорномор’я : науковий журнал 1 (Вип. 2), 83-90, 2015
6*2015
Культивирование мицелия штаммов Laetiporus sulphureus (Bull.) Murill для получения кормовой добавки
ТИ Громовых, ИЕ Иванова, АА Торкова
Вестник российской сельскохозяйственной науки, 53-55, 2012
52012
Дуальна система навчання при підготовці кваліфікованих фахівців зі спеціальності "Харчові технології"
ОВ Григоренко, ОП Прісс, ІІ Є.
Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб …, 2018
42018
Дуальна система навчання при підготовці кваліфікованих фахівців зі спеціальності "Харчові технології"
ОВ Григоренко, ОП Прісс, ІЄ Іванова
Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 216-219, 2018
42018
Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ІЄ Іванова, ИЕ Иванова, МЄ Сердюк, ...
32019
Вибір оптимального сорту черешні для швидкого заморожування і тривалого зберігання методом багатокритеріальної оптимізації та економічна ефективність заморожених сортозразків …
ІЄ Іванова, ЛА Покопцева
Таврійський науковий вісник: наук. журнал / ХДАУ; гол. ред. В. О. Ушкаренко …, 2015
32015
Исследование токсических свойств штамма Ls 1-06 Laetiporus sulphureus (bull.) Murril L. и Оценка перспектив его использования
Т Громовых, ИЕ Иванова, АВ Шнырева, ГГ Барсегян, ТН Данильчук, ...
Проблемы медицинской микологии 15 (4), 2013
32013
Оцінка сортів черешні української селекції на придатність до заморожування, зберігання та наступної переробки
ІЄ Іванова
Нац. аграр. ун-т, 2005
32005
Изменение биологически активных веществ в плодах вишнёво–черешневых гибридов (дюков) при низкотемпературном замораживании
ВИ Иванченко, АЭ Модонкаева, ИЕ Иванова
Магарач. Виноградарство и виноделие, 31-32, 2002
32002
Оцінка впливу погодних чінників на урожайність кісточкових культур в контексті ефективного управління садівництвом в умовах Півдня степової зони України
ІЄ Іванова, МЄ Сердюк, ВМ Малкіна, ІМ Коваленко
Abstracts of iii international scientific and practical conference …, 2019
22019
Оптимізація вибору кращого сорту черешні за багатьма параметрами якісних показників плодів
ІЄ Іванова, ИЕ Иванова, ТВ Герасько, ТВ Герасько
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
22019
Діаметр штамбу дерев черешні за органічної технології вирощування в умовах Південного Степу України
ТВ Герасько, ТВ Герасько, ІЄ Іванова, ИЕ Иванова
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
22019
Багатокритеріальна оптимізація показників якості плодів черешні української селекції при заморожуванні та зберіганні
ІЄ Іванова, ЕС Білоус, ЮП Пащенко, ОА Єременко
Таврійський науковий вісник: наук. журнал / ХДАУ; гол. ред. Ю. Є. Кирилов …, 2017
22017
Сортодослідження плодів черешні пізнього строку достигання на придатність до заморожування
ІЄ Іванова, ЕС Білоус, ЮП Пащенко, ОА Єременко
Таврійський науковий вісник: наук. журнал / ХДАУ; гол. ред. Ю. Є. Кирилов …, 2017
22017
Вибір кращого для заморожування та тривалого зберігання сорту дюків з оптимальним комплексом параметрів органолептичних та фізико-хімічних показників плодів
ВЙ Іванченко, ІЄ Іванова, ИЕ Иванова
НИВиВ" Магарач", 2009
22009
Формування сухих розчинних речовин у плодах черешні під впливом абіотичних факторів
МЄ Сердюк, МЕ Сердюк, ІЄ Іванова, ИЕ Иванова, ВМ Малкіна, ...
12020
Методи підвищення ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти агротехнологічного закладу вищої освіти в умовах дистанційного навчання
ГГ Тараненко, ГГ Тараненко, ІЄ Іванова, ИЕ Иванова, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2020
12020
Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування
ІЄ Іванова, МЄ Сердюк, ТВ Герасько, ЕС Білоус, ІА Кривонос
12019
Сортодослідження свіжих та свіжозаморожених плодів вишні, що вирощені в умовах Південного Степу України
ІЄ Іванова, ИЕ Иванова, ЕС Білоус, ЭС Белоус, АМ Шкіндер-Барміна, ...
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20