Анна Агейчева
Анна Агейчева
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Grammar Peculiarities of Scientific and Technical Translation in Construction Sphere
YH Anna Ageicheva
International Journal of Engineering and Technology 7 (3.2), 559-562, 2018
102018
Деякі особливості розвитку дистанційної освіти Швеції
АО Агейчева, СІ Бухкало
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Інноваційні …, 2013
102013
Деякі проблеми науково-технічного перекладу для інноваційних проектів студентів. XХV Межд. н-практ. конф.«
АО Агейчева, ОІ Комарова, СІ Бухкало
Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье …, 2017
82017
Аналіз граматичних можливостей науково-технічного перекладу
АО Агейчева, ОІ Комарова
Харків: НТУ" ХПІ", 2016
32016
Деякі проблеми науково-технічного перекладу для інноваційних проектів студентів
СІ Бухкало, АО Агейчева, ОІ Комарова
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Захист інтелектуальної власності в системі дистанційної освіти
АО Агейчева, СІ Мангура
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2016
12016
СПЕЦИФІКА І МОЖЛИВОСТІ ДИСТА НЦІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ
Г Агейчева
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2012
12012
Порівняльний аналіз дистанційного навчання в системі вищої освіти України та Швеції
А Агейчева
Обрії, 10-11, 2012
12012
Особливості застосування ІКТ в перекладі стартап-проєктів
АО Агейчева, АЄ Виповська
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020
2020
Захист інтелектуальної власності в системі вищої освіти
АО Агейчева
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020
2020
Corporate translation: challenges of the highly specialized world= Корпоративний переклад: виклики вузькоспеціалізованого світу
АО Агейчева, Я Базалій
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020
2020
Методичні аспекти реформування дистанційного навчання в системі вищої освіти
СІ Бухкало, АО Агейчева, ОО Агейчева, ЛВ Бабаш, НГ Пшичкіна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
КОГНІТИВНІ І ПРАГМАТИЧНІ ЧИННИКИ УТВОРЕННЯ НОВИХ СЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
БТ Бек, АО Агейчева, ВР Лелюк, МС Безручко
Young 69 (5.1), 2019
2019
Medical texts translation peculiarities= Особливості перекладу медичних текстів
АО Агейчева, ІВ Роженко
Гельветика, м. Херсон, 2019
2019
Когнітивні і прагматичні чинники утворення нових слів в англійській мові
АО Агейчева, ВР Лелюк, МС Безручко, Б Телман-Бек
Гельветика, м. Херсон, 2019
2019
Стилістично-граматичні особливості перекладу української технічної літератури
А Агейчева
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
Особливості англо-українського перекладу багатокомпонентних термінів: лексичні трансформації
ОЛ Балацька, ОВ Куц, СА Педашев
Видавництво" Молодий вчений", 2019
2019
Особливості інтелектуальної власності в інноваційних проектах студентів
СІ Бухкало, АО Агейчева
Національна металургійна академія України, 2019
2019
Distance learning reforming swedish experience implementation into ukrainian higher education system
АО Агейчева, ОІ Комарова, ЛВ Бабаш
НТУ" ХПИ", 2018
2018
Training English Conference Interpreters Peculiarities at Higher Educational Establishments in Ukraine= Особливості підготовки перекладачів англійської конференції в вищих …
АВ Кошлата, АО Агейчева, ЮВ Гунченко, ОП Кальнік
International Journal of Engineering & Technology, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20