Костюк Є.С.
Костюк Є.С.
КНТУ, механіко-технологічний факультет, кафедра технології
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Громадські об'єднання у соціалістичній модернізації індустріальної сфери України (20-30-ті рр. ХХ ст.)
ЄС Костюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
12010
Участь профспілок в організації страйкового руху та вирішенні трудових конфліктів на приватних підприємствах УСРР (20-ті рр. XХ ст.)
ЄС Костюк
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
12008
Дослідження кутових переміщень платформи МПС із ріжучим інструментом
II Павленко, МО Годунко, ОА Кислун, ЄС Костюк, ИИ Павленко, ...
ЦНТУ, 2020
2020
Концептуальні засади функціонування громадських об’єднань в радянській Україні доби становлення тоталітарного режиму (1920-ті рр.)
ТС Семанишин
Вісник аграрної історії, 47-51, 2018
2018
Громадські об’єднання виробничої інтелігенції в УСРР: 20–30-ті рр. ХХ ст.
ЄС Костюк
Вісник аграрної історії, 47-54, 2018
2018
Сучасна українська історіографія соціокультурних трансформаційу містах УСРР-УРСР упродовж 20–30-х рр. XX ст.
Є Костюк
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2017
2017
Профспілки УСРР-УРСР у тоталітарній системі влади: 20–30-ті рр. XX ст.
Є Костюк
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2017
2017
Опорний шарнір
ІІ Павленко, ДВ Вахніченко, ЄС Костюк, ИИ Павленко, ДВ Вахниченко, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2015
2015
Комп’ютеризоване визначення силових навантажень верстатів з МПС при свердлінні
ІІ Павленко, ДВ Вахніченко, ЄС Костюк
КрНУ, 2015
2015
Дослідження рухових параметрів МПС при здійсненні поперечного переміщення під кутом
ІІ Павленко, ЄС Костюк
Сумський державний університет, 2014
2014
Архівні джерела з історії виробничих громадських об’єднань 20–30-х років xx ст. у фондах центрального державного архіву вищих органів влади та управління україни
ЄС Костюк
Рукописна та книжкова спадщина України, 117-127, 2012
2012
Тенденції розвитку обладнання з механізмами паралельної структури
ІІ Павленко, ДВ Вахніченко, ЄС Костюк, ВМ Кропівний
КНТУ, 2012
2012
УЧАСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА РОБІТНИКІВ ВИНАХІДНИКІВ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: перша половина 30-х років ХХ ст
ЄС Костюк
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 154-158, 2009
2009
Участь товариства Укравтодор у розвитку промисловості упродовж другої половини 20-х–першої половини 30-х рр. XX ст.
ЄС Костюк
Культура народов Причерноморья, 2009
2009
Діяльність раціоналізаторських товариств радянської України упродовж кінця 20-х-30-х рр. XX ст.
Є Костюк
Сiверянський лiтопис, 2009
2009
Участь інженерно-технічних секцій у розвитку індустрії України в 20-30-ті рр. XX ст.
ЄС Костюк
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
2008
Етнонаціональний аспект діяльності профспілок Радянської України у 20-х роках ХХ ст.
ЄС Костюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2008
2008
Діяльність української асоціації робітників-винахідників (УАРВИН) на підприємствах Радянської України у 20-х рр. ХХ ст.: виробничий аспект
Є Костюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2008
2008
Участь добровільного товариства „Техніка масам” у здійсненні більшовицьким режимом економічних перетворень у 30-ті рр. XX ст. на території Української СРР
В Доценко, Є Костюк
Культура народов Причерноморья, 2006
2006
ІС ТОРІ Я УК Р АЇНИ
АІ Кондратьєв, ОЄ Пилипенко, НЮ Громакова, ІЛ Чуян, СМ Свистович, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20