Подписаться
Иван Примаченко
Иван Примаченко
НУ "ОЮА", кафедра національної економіки
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси, гроші, кредит: практикум
ОВ Слободянюк, ОВ Слободянюк, ОВ Слободянюк, ВО Котлубай, ...
Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2021
2021
Перспективи економічного розвитку України у постковідний період
ІФ Примаченко, ІФ Примаченко, ИФ Примаченко
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Макроекономіка. Мікроекономіка: практикум
ОМ Кібік, ОМ Кібік, ОН Кибик, ЄВ Редіна, ЄВ Редіна, ЕВ Редина, ...
Одеса: НУ" ОЮА", 2020
2020
Інституційно-організаційні засади інтеграції України та Європейського Союзу
ІФ Примаченко, ІФ Примаченко, ИФ Примаченко, ВВ Добровольська, ...
Одеса: Гельветика, 2020
2020
Європейська інтеграційна політика України: перші результати та перспективи розвитку
ІФ Примаченко, ИФ Примаченко
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Про ефективність антимонопольно-конкурентного законодавства України
ІФ Примаченко, ИФ Примаченко
Одеса: Юридична література, 2016
2016
Про ефективність антимонопольно-конкурентного законодавства України
ПІ Федорович
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в …, 2016
2016
Щодо реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку Одеської області до 2020 року
ІФ Примаченко
Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до …, 2016
2016
Система заходів державної підтримки експортної діяльності в Україні
ІФ Примаченко
Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України …, 2015
2015
Інвестування в Україні: економіко-правові аспекти
ІФ Примаченко
Науковий журнал. Південноукраїнський правничий часопис, С. 64 - 68., 2015
2015
Основи розвитку інституційної структури української економіки (Параграф 2.1.)
ІФ Примаченко
Забезпечення конкурентосмпроможності економічної системи України: монографія …, 2015
2015
До питання про інвестиційну привабливість економіки України
ІФ Примаченко
Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2014
2014
Основи економічної теорії: навчально-метод. посібн.
ІФ Примаченко, ЮВ Хаймінова
Херсон: Грінь Д.С., 2013
2013
Правові засади діяльності транспортного комплексу України.
ІФ Примаченко
Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції …, 2012
2012
Правове забезпечення діяльності транспортного комплексу України.
ІФ Примаченко
Стратегії розвитку транспортного комплексу України: виклики та можливості …, 2012
2012
Розвиток транспортної інфраструктури як каталізатор економічного зростання: регіональний аспект
ІФ Примаченко
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми …, 2011
2011
Транспортна інфраструктура: економіко-правові аспекти підвищення конкурентоспроможності
ІФ Примаченко
Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького та аспірантського …, 2011
2011
До питання про аналіз стратегічного розвитку економіки держави
ІФ Примаченко
Науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи …, 2011
2011
Основи економічної теорії: навчально-метод. посібник
ІФ Примаченко
Суми: ТОВ "Торговий дім "Папірус", 2011
2011
Національні проекти в морегосподарському комплексі України
І Примаченко
Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф.(16-17 …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20