Дмитро Масюк
Дмитро Масюк
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основы полноценного кормления свиней
АИ Свеженцов, ПП Антоненко, ДН Масюк
Днепропетровск. Арт-Пресс, 2000
122000
Влияние состава молозива коров на формирование иммунной реактивности телят
ДН Масюк
Экологии, пробл. патол., фармакол. и терапии животных, 397-398, 1997
81997
Концепція підвищення життєздатності новонароджених телят
ПМ Гаврилін, БВ Криштофорова, ДМ Масюк, ІА Бібен
Дніпропетровський ДАУ, 2004
72004
Особливості фракціонування плазматичних мембран ізольованих ентероцитів тонкого кишечника плодів великої рогатої худоби
ДМ Масюк
Вісник Національного аграр. університету, 125-129, 2004
72004
Динаміка експресії та поліпептидний склад Fc-γ- рецепторів ентероцитів тонкої кишки плодів бика
Д Масюк, В Недзвецький, М Цвіліховський, Н Петро
Фізіологічний журнал 54 (1), 27–34, 2008
42008
Методичні особливості застосування імуногістохімічної діагностики цирковірусної інфекції свиней
ОГ Гавриліна, ВВ Еверт
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 294-301, 2016
32016
Формування клітинного імунітету супоросних свиноматок за дії препарату ферментативного гідролізу клітинної стінки Lactobacillus Delbrueckii
АВ Кокарєв, ДМ Масюк
Наукові праці південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнічний …, 2012
32012
Особенности структурно-функциональной организации лимфатических узлов у зрелорождающих млекопитающих
ПН Гаврилин, НН Тишкина, ДН Масюк
Таврический медико-биологический вестник. Материалы IV Национального …, 2006
32006
Ефективність застосування гідрогумату для корекції обміну речовин у глибокотільних корів і профілактики післяродових захворювань
В Грибан, Д Масюк, В Сухін, В Вакулик
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 83-86, 1998
31998
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА" ИММУНОЛАК" НА УРОВЕНЬ ФАКТОРОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОЗИВА СВИНОМАТОК
ДН Масюк, ЕВ Сухаренко, ВС Недзвецкий, АВ Кокарев, В Максимов
Вестник АПК Ставрополья, 66-72, 2016
22016
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ГЛИБОКОТІЛЬНИХ КОРІВ І НАРОДЖЕНИХ ВІД НИХ ТЕЛЯТ ПІД ВПЛИВОМ ПРЕПАРАТІВ ГУМУСОВОЇ ПРИРОДИ
Д Масюк
Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького, 1999
2*1999
Застосування молекулярногенетичного методу для діагностики епідемічної діареї свиней
АВ Кокарєв, ДМ Масюк, СА Шаталов
Матеріали дванадцятого міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної …, 0
2
Влияние иммуномодулирующего препарата из бактериальных стенок лактобацилл на гематологические показатели и иммунологическую резистентность поросят
ДН Масюк, ЕВ Сухаренко, ВС Недзвецкий, АВ Кокарев, ВИ Максимов
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 23-30, 2016
12016
Історичні аспекти та епізоотична ситуація щодо епідемічної діареї свиней
ДМ Масюк, ВВ Глебенюк, АВ Кокарєв, ТО Василенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Молекулярная характеристика штаммов вируса эпидемической диареи свиней, изолированных в разных регионах Украины
ДН Масюк, ВВ Глебенюк, АВ Кокарев, ТА Василенко
Biopolymers and Cell 35 (6), 486-494, 2019
2019
Молекулярна характеристика штамів вірусу епідемічної діареї свиней, ізольованиху різних регіонах України
ДМ Масюк, ВВ Глебенюк, АВ Кокарєв, ТО Василенко
Biopolymers and Cell 35 (6), 486-494, 2019
2019
Гемоцитопоез функціонально активних новонароджених та в стані гіпоксії телят
AA Zamaziy
Theoretical and Applied Veterinary Medicine 6 (3), 44-49, 2018
2018
Оцінка протоколу очищення та дезінфекції у свинарських приміщеннях контамінованих вірусом епідемічної діареї свиней
ДМ Масюк, ОІ Сосницький, АВ Кокарєв, ТО Василенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Theoretical and Applied Veterinary Medicine
MD Kucheruk, RI Bilik, MV Ignatovska
Medicine 6 (3), 12-17, 2018
2018
КОНЦЕНТРАЦІЯ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ І АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ У ТКАНИНАХ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ ЗА СТАТЕВОГО ЦИКЛУ ТА ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ КОРІВ
ДД ОСТАПІВ
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20