Денис Загірняк (Денис Загирняк, Denys Zagirniak)
Денис Загірняк (Денис Загирняк, Denys Zagirniak)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Kremenchuk Mykhailo
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономический риск и управление инновационной деятельностью предприятия
ИР Бузько, ИМ Трунина, ДМ Загирняк
К.: ИЗМН, 1996
291996
Соціальне страхування. Навч. посіб.
ВО Безугла, ДМ Загірняк, ЛП Шаповал
К.: Центр учбової літератури, 2011
212011
Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства
ДМ Загірняк
монографія/ДМ Загірняк.–Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2004
192004
The convergence of the system of education at Scottish and Ukrainian Universities in the contex of ethic leadership
D Zagirniak, I Khovrak, V Perevozniuk
International Journal of Engineering & Technology (IJET), 550-556, 2018
8*2018
Agricultural cargo transportation logistics system development
N Napkhonenko, M Karaeva, D Zagirniak
International Journal of Engineering & Technology (IJET), 185-190, 2018
82018
Determination of electrical engineering business entity’s core fields of competence as sources of Its competitive advantages
O Sushchenko, I Trunina, D Zagirniak
Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical …, 2017
62017
Проблеми іноземного інвестування в економіку України [Електронний ресурс]
ДМ Загірняк
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/vsunu/2011_7_2 …, 0
6
EDUCATIONAL PRAGMATISM DIVERGENCE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL QUALIFICATION CONFORMITY.
DM Zagirniak
Scientific Bulletin of Polissia 11, 2017
52017
The assessment of the provision of the Industry by electrical engineers
DM Zagirniak, OA Kratt, IM Trunina
Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical …, 2017
4*2017
Фінансова складова корпоративного управління. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ТЄ Циба, ОФ Саленко, ДМ Загірняк, МІ Сокур
Кременчук: Вид. ПП Щербатих ОВ, 2008
42008
Економічний ризик та управління інноваційною діяльністю підприємства
ІР Бузько, ІМ Труніна, ДМ Загірняк
К.: ІЗМН, 1996
41996
The problems of training of highly skilled engineers in Ukraine in the context of international tendencies
AB Pochtovyuk, DM Zagirniak, KA Pryakhina
Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical …, 2017
32017
Щодо місця коледжів і технікумів у системі вищої освіти України
М Загірняк, С Сергієнко, Д Загірняк
Вища школа, 43-52, 2018
22018
Послуги вищої освіти: структура пропозиції та рівень конкуренції
ДМ Загірняк
Економіка та право, 105-116, 2018
22018
Магістратура: освітній прагматизм вищих навчальних закладів
ДМ Загірняк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2017
22017
Проблеми та парадигма розвитку вітчизняного ринку освітніх послуг
ДМ Загірняк, ДМ Загирняк
CНУ ім. В. Даля, 2016
22016
Renewal of paradigm of Ukrainian higher education field development
D Zagirniak
Theoretical, methodological and practical foundations of human resources …, 2016
2*2016
Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти
ДМ Загірняк, ОА Кратт
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 28-39, 2016
22016
Higher education in Ukraine: search for development models
D Zagirnіak
Econtechmod. An international quarterly journal 4 (4), 11-16, 2015
22015
Методологічні засади академічної чесності вищого навчального закладу
ДМ Загірняк
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 157-160, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20