Людмила Потапенко
Людмила Потапенко
Університет банківської справи. Черкаський навчально-науковий інститут
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна політика в умовах ринкових відносин
СІ Богуславська, ЛВ Потапенко
Фінансовий простір, 106-110, 2013
72013
Digitization of the economy of Ukraine: Strategic challenges and implementation technologies
N Pantielieieva, S Krynytsia, Y Zhezherun, M Rebryk, L Potapenko
2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and …, 2018
62018
Постколоніалізм як феномен літературознавчого дискурсу: теоретичні та компаративні проекції
ЛВ Потапенко
Гуманітарний вісник, 13-16, 2008
42008
Social policy in the conditions of market relations
SI Boguslavska, LV Potapenko
Financial space 2 (10), 106-110, 2013
32013
Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей
ЛВ Потапенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
32013
Імагологічні проблеми національної ідентичності та репрезентації «Іншого» в праці Е. Саїда «Культура й імперіалізм»(компаративний аспект)
ЛВ Потапенко
Новітня філологія, 117, 2009
22009
Взаємопов’язане навчання продуктивних і рецептивних видів мовленнєвої діяльності в іншомовній підготовці студентів економічних спеціальностей
ЛВ Потапенко
Одеський лінгвістичний вісник, 169-173, 2017
12017
Розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення іноземної мови
Л ПОТАПЕНКО
Наукові записки.–Випуск 144.–Серія: Філологічні науки–Кіровоград:, 2016.–540 …, 2016
12016
Content and Language Integrated Learning: Theoretical Sketches
LV Potapenko
Фінансовий простір, 213-215, 2014
12014
Розвиток критичного мислення учнів та вчителів
ЛВ Потапенко
Таврійський вісник освіти, 84-86, 2014
12014
Центр і маргінес у праці Е. Саїда" Культура й імперіалізм": з погляду літературознавчої компаративістики
Л Потапенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Sotsialna politika v umovah rinkovih vidnosin
SI Boguslavska, LV Potapenko
Finansoviy prostir (Financial space) 2, 106-110, 2013
12013
Аналіз дискурсу імперіалізму в праці Едварда Саїда «Культура й імперіалізм»: компаративний підхід
Л Потапенко
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, 2010
12010
DEVELOPMENT OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING
L Potapenko
М34 Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарна …, 2017
2017
ПРАЦЯ Е. САЇДА «ОРІЄНТАЛІЗМ» В ОЦІНЦІ КРИТИКІВ І ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІВ
ЛВ Потапенко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 99, 2015
2015
Постколоніальний критичний дискурс у праці Е. Саїда Світ, текст і критик
ЛВ Потапенко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Method of Presentation in English Language Learning
ЛВ Потапенко
Актуальные проблемы языкознания 1, 146-147, 2014
2014
Cоціальна політика в умовах ринкових відносин
СІ Богуславська, ЛВ Потапенко
2013
Стереотип як засіб репрезентації Іншого: компаративний аспект
Л Потапенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
2013
Компаративний дискурс у постколоніальних дослідженнях Едварда Cаїда.
ЛВ Потапенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20