Ганна Олександрівна Обиход       Ann       OBIKHOD
Ганна Олександрівна Обиход Ann OBIKHOD
Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
277*2012
Безпека регіонів України і стратегія її гарантування: Природно-техногенна (екологічна) безпека
БМ Данилишин, Г Обиход, АВ Степаненко
Наукова думка, 2008
322008
Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety
П Віталій, О Ганна, І Інна
Економічний часопис - XXI, 98-103, 2015
20*2015
Методичні підходи щодо оцінки рівня екологічної небезпеки регіонів України
Г Обиход, Т Омельяненко
Ефективна економіка, 2012
182012
Эмиграционные движения крымских татар в Турцию в середине XIX-начале ХХ века: причины и влияние на социально-экономическое развитие Крыма
ВВ Бойко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2008
122008
Innovatsiino-investytsiina i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehionalnykh ekonomichnykh system [Innovative-investment and technological safety of transformation of the …
MA Khvesyk, AV Stepanenko, HO Obykhod, OM Lyashenko, NV Datsiy, ...
Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian], 2013
112013
Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем
Г Обиход, у співавторстві
"Видавництво "Наукова думка" НАН України", 2013
102013
Assessment of the safety of environment in terms of sustainable development
M Khvesyk, I Bystryakov, H Obykhod, Y Khvesyk
Economic annals-XXI, 22-26, 2018
92018
Національна парадигма сталого розвитку України
НАНУБЄ Патона
Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
9*2012
Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі
МА Хвесик, АВ Степаненко, ГО Обиход
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2014
7*2014
Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва
А Омельченко, Г Обиход, Т Нечитайло
Економіст, 24-27, 2016
62016
Iнновацiйно-iнвестицiйна i технологiчна безпека трансформацiї регiональних економiчних систем
МА Хвесик, АВ Степаненко, ГО Обиход
62013
Ekolohichna modernizatsiia v systemi okhorony atmosfernoho povitria v rehionakh Ukrainy [Ecological modernization in the system of atmospheric air protection in the regions of …
AV Stepanenko, AO Obikhod, AA Omelchenko, VM Kolmakova, ...
Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy, 2016
52016
ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УКРАЇНИ: ПРОСТОРОВА СТРУКТУРИЗАЦІЯ
Г Обиход, А Омельченко, В Бойко
ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 157-164, 2016
5*2016
Екологічне транскордонне забруднення: ризики та інструменти превентизації і подолання наслідків
О Ганна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2016
52016
Соціально-економічний розвиток України у вимірах стратегічних ризиків
А Степаненко, А Омельченко
Економіст, 8-11, 2014
52014
Metodychni pidkhody shchodo otsinky rivnia ekolohichnoi nebezpeky rehioniv Ukrainy
H Obykhod, T Omelianenko
Efektyvna ekonomika, 0
5
Національна парадигма сталого розвитку України
ІЛ Михайло Хвесик, Ігор Бистряков, Вікторія Микитенко
ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 2016
4*2016
Екологічна безпека як пріоритетний фактор міжнародних відносин в умовах глобалізації: паритетні засади та принципи формування
Г Обиход, А Омельченко, В Бойко
Економіка природокористування і охорони довкілля, 22-34, 2015
42015
Екоінновації як основа екологізації економічного розвитку: проблематика та шляхи впровадження в західних регіонах України
Г Обиход, А Омельченко, В Бойко
Інвестиції: практика та досвід, 7-11, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20