Андрій Бабенко
Андрій Бабенко
Одеський державний університет внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір
АМ Бабенко
Одеса : ОДУВС, 2014
812014
Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання
АМ Бабенко
дис. …докт.юрид.наук: спец.12.00.08/ А.М. Бабенко. – Запоріжжя, 2015. – 515 с., 2015
402015
Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання
АМ Бабенко
автореф. дис. …докт.юрид.наук: спец.12.00.08/ А.М. Бабенко. – Х, 2015. – 36 с., 2015
402015
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: коментар до Розділу XIII Кримінального …
СВ Албул, ВЯ Конопельський, ОА Гритенко, АМ Бабенко, ...
Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018
292018
Географія злочинності неповнолітніх: що очікує Україну через 10 років?
АМ Бабенко
Порівняльно-аналітичне право, С. 296–300, 2013
252013
Незаконне культивування наркотиковмісних рослин: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти, запобігання
ВІ Женунтій, АМ Бабенко
Донецьк : «Вебер» (Донецька філія), 2009
232009
Кримінологічна класифікація регіонів України та її значення для протидії злочинності
АМ Бабенко
Бюлетень Міністерства юстиції України, С. 116–123, 2013
222013
Термінологічне упорядкування понять «регіон» і «регіональні особливості злочинності» у кримінологічних дослідженнях
АМ Бабенко
Держава та регіони, С. 68–72, 2014
212014
Термінологічне упорядкування понять «регіон» і «регіональні особливості злочинності» у кримінологічних дослідженнях
АМ Бабенко
Південноукраїнський правничий часопис, С. 16–18, 2014
212014
Регіональний підхід в кримінології як метод вивчення злочинності
АМ Бабенко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, С. 151–159, 2013
142013
Шляхи вдосконалення запобігання злочинності в прикордонних регіонах України
АМ Бабенко
Південноукраїнський правничий часопис, С. 16–18, 2014
132014
Регіональні особливості рецидивної злочинності в Україні
АМ Бабенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні …, 2014
132014
Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності
АМ Бабенко
Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць, С. 333–339., 2014
122014
Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин
АМ Бабенко
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. М. Бабенко. – К., 2007 …, 2007
122007
Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин
АМ Бабенко
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. М. Бабенко. – Д., 2007. – 258 с., 2007
122007
Насильницька злочинність в регіонах України: деякі кримінологічні особливості
АМ Бабенко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, С. 90–98., 2013
112013
Територіально-просторовий аналіз злочинності у населених пунктах Одеської області
АМ Бабенко
92017
Криминологическая обстановка в регионах: понятие, характеристика, значение для борьбы с преступностью
АН Бабенко
Legea si Viаta, С. 3–7., 2014
92014
Регіональна система злочинності: її місце у загальній системі злочинності та деякі закономірності функціонування
АМ Бабенко
Форум права, С. 29–36, 2014
82014
Криминологическая классификация регионов по уровню интенсивности преступности несовершеннолетних (украинский опыт исследования)
АН Бабенко
Вестник Казанского юридического института МВД России, C.87–91, 2013
82013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20