Стрельнікова Олена Олександрівна
Стрельнікова Олена Олександрівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотиваційні аспекти доброчинної діяльності у сучасному суспільстві
ОО Стрельнікова
Соціологія у (пост)сучасності. Збірник наукових тез учасників VII …, 2011
52011
Основні підходи до визначення поняття доброчинність
ОО Стрельнікова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
32012
Основні підходи до визначення поняття «доброчинність»
ОО Стрельнікова
Наукові праці : Науково-методичний журнал. Серія «Соціологія» 177 (165), 51-53, 2012
32012
Детермінація форм благодійної діяльності
Р Сербин
Підприємництво, господарство і право, 47-52, 2016
22016
Доброчинність як соціальне явище: теоретичний аспект аналізу
ОО Єсіна, Олена Олександрівна Стрельнікова
«SOCIOПРОСТІР : Междисциплинарный сборник научных работ по социологии и …, 2010
2*2010
Доброчинність як соціальне явище: теоретичний аспект аналізу
ОО Єсіна, Олена Олександрівна Стрельнікова
Український соціум, 114-118, 2009
22009
Форми доброчинної діяльності
ОО Стрельнікова
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки : Збірник наукових …, 2013
12013
Суспільно-правові умови функціонування соціального інституту доброчинної діяльності в сучасній Україні
ОО Стрельнікова
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2019
2019
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ЖОРСТКИХ РЕЗЕРВУАРАХ ПРИ ПАРАМЕТРИЧНОМУ ЗБУДЖЕННІ
ОО Стрельнікова, ДВ Крютченко, ЮВ Науменко, ОО Усатова
Прикладні питання математичного моделювання 2 (1), 123-132, 2019
2019
Розрахункові моделі для аналізу ефективних характеристик тривимірних нанокомпозитів із системами включень
ОО Стрельнікова, КГ Дегтярьов, ВІ Гнітько, АМ Тонконоженко
Прикладні питання математичного моделювання 2 (2), 32-49, 2019
2019
Математичне моделювання фактору евапотранспірації при зміні рівня ґрунтових вод міських територій
ОМ Сєрікова, ОО Стрельнікова
Прикладні питання математичного моделювання 2 (2), 65-77, 2019
2019
Моніторинг рівнів ґрунтових вод для виявлення загрози підтоплення міських територій
О Сєрікова, О Стрельнікова, Л Пісня
УКРНДІЕП, 2019
2019
Використання протифільтраційних завіс для попередження підтоплення автодоріг
О Сєрікова, О Стрельнікова, Л Пісня
УКРНДІЕП, 2019
2019
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНИХ ПЛАСТИН ЗА ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ СИЛОВИХ ВПЛИВІВ
ОО Стрельнікова
2019
Вiльнi коливання оболонок обертання, частково заповнених рiдиною
АО Караєв, ЄО Караєва, ОО Стрельнiкова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Метод гіперсингулярних інтегральних рівнянь в задачах вільних та вимушених коливань лопатей гідротурбін при взаємодії з рідиною
РП Москаленко, РГ Пальчіков, ОО Стрельнікова
НТУ" ХПІ", 2019
2019
Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі
ОО Стрельнікова, НО Єсіна
Сучасне суспільство, 233-241, 2019
2019
Розрахункові моделі для аналізу механічних властивостей тривимірних нанокомпозитів на основі методів скінчених та граничних елементів
КГ ДЕГТЯРЬОВ, ВІ ГНІТЬКО, ОО СТРЕЛЬНІКОВА, ...
Прикладні питання математичного моделювання, 43-54, 2018
2018
Сингулярні інтеграли в аксіально-симетричних задачах теорії потенціалу
АО Караєв, ОО Стрельнікова
Прикладні питання математичного моделювання, 10-18, 2018
2018
Поняття та сутність дозвіллєвої діяльності як фактору всебічного розвитку особистості волонтера
НО Єсіна, ОО Стрельнікова
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20