Підписатись
Деніза Долбнєва
Деніза Долбнєва
доцент кафедри обліку, аналізу і контролю, ЛНУ ім. Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив COVID-19 на економіку країн світу
ДВ Долбнєва
Проблемы экономики, 20-26, 2020
432020
Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи запобігання їх неплатоспроможності
ДВ Долбнєва
Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного …, 2016
382016
Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів
ДВ Долбнєва
Економіка та держава, 72-76, 2018
202018
Необхідність та напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні як вимога сьогодення
ЄМ Романів, ДВ Долбнєва
ScienceRise 2 (1 (19)), 35-38, 2016
192016
Інтерактивні методи навчання: сутність, необхідність та використання при підготовці фахівців з обліку та аудиту у ВНЗ України
ДВ Долбнєва
Науковий вісник НЛТУ України 24 (1), 389-398, 2014
142014
Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні
ДВ Долбнєва, СМ Гончарук
Проблемы экономики, 46-52, 2016
132016
Долбнєва ДВ, Гончарук СМ необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні
DV Dolbneva, SM Honcharuk
13*2016
Теоретико-практичні аспекти фінансового посередництва в Україні
ДВ Долбнєва
Інноваційна економіка, 270-274, 2011
122011
Необхідність та передумови впровадження автоматизованих інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах
ДВ Долбнєва
Сталий розвиток економіки, 185-192, 2015
102015
Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу
D Dolbneva
ScienceRise, 21-27, 2019
92019
Стан та перспективи розвитку ринку банківського кредитування МСП в Україні
ДВ Долбнєва
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 197-207, 2014
82014
Фінансова звітність підприємств : [Навчально-методичний посібник]
ДВ Приймак, С.В., Костишина, М.Т., Долбнєва
«Ліга Прес», 2016
5*2016
Внутрішній аудит як невід'ємна складова механізму забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах
ДВ Долбнєва
Інвестиції: практика та досвід, 33-37, 2014
52014
Внутрішній аудит як невід'ємна складова механізму забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах
ДВ Долбнєва
Інвестиції: практика та досвід, 33-37, 2014
52014
Дослідження сутності та необхідності публічного аудита як вектора модернізації державного управління та фінансового контролю в Україні
ДВ Долбнєва
Технологический аудит и резервы производства 1 (4 (33)), 49-54, 2017
42017
Стан та необхідність стандартизації державного фінансового контролю в Україні
D Dolbneva
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 1 (5), 96-101, 2016
42016
Ключові питання формування аудиторського висновку: національний та міжнародний аспект
ДВ Долбнєва
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
42014
Фінансова звітність за МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств
ДВ Долбнєва
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
42014
Сучасний стан проведення державного фінансового аудиту в Україні та перспективи його розвитку
ДВ Долбнєва
Бізнес Інформ, 328-334, 2017
32017
Необхідність та перспективи утвердження аудиту ефективності як форми державного фінансового контролю в Україні
ДВ Долбнєва
Фінансовий простір, 108-112, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20