Деніза Долбнєва
Деніза Долбнєва
доцент кафедри обліку і аудиту, ЛНУ ім. Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Необхідність та напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні як вимога сьогодення
ЄМ Романів, ДВ Долбнєва
ScienceRise 2 (1 (19)), 2016
162016
Стан та перспективи розвитку ринку банківського кредитування МСП в Україні
ДВ Долбнєва
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 197-207, 2014
92014
Інтерактивні методи навчання: сутність, необхідність та використання при підготовці фахівців з обліку та аудиту у ВНЗ України
ДВ Долбнєва
Науковий вісник НЛТУ України 24 (1), 2014
82014
Теоретико-практичні аспекти фінансового посередництва в Україні
ДВ Долбнєва
Інноваційна економіка, 270-274, 2011
82011
Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів
ДВ Долбнєва
Економіка та держава, 72-76, 2018
72018
Фінансова звітність за МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств
ДВ Долбнєва
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
52014
Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні
ДВ Долбнєва, СМ Гончарук
Проблемы экономики, 2016
42016
Долбнєва ДВ, Гончарук СМ необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні
DV Dolbneva, SM Honcharuk
4*2016
Внутрішній аудит як невід'ємна складова механізму забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах
ДВ Долбнєва
Інвестиції: практика та досвід, 33-37, 2014
42014
Внутрішній аудит як невід'ємна складова механізму забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах
ДВ Долбнєва
Інвестиції: практика та досвід, 33-37, 2014
42014
Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи запобігання їх неплатоспроможності
ДВ Долбнєва
Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного …, 2016
32016
Стан та необхідність стандартизації державного фінансового контролю в Україні
Д Долбнєва
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2016
32016
Ключові питання формування аудиторського висновку: національний та міжнародний аспект
ДВ Долбнєва
Економіка. Управління. Інновації, 2014
32014
Фінансово-кредитні установи України: сучасний стан і перспективи розвитку
ДВ Долбнєва
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
32011
Дослідження сутності та необхідності публічного аудита як вектора модернізації державного управління та фінансового контролю в Україні
ДВ Долбнєва
Технологический аудит и резервы производства, 49-54, 2017
22017
Необхідність та перспективи утвердження аудиту ефективності як форми державного фінансового контролю в Україні
ДВ Долбнєва
Фінансовий простір, 108-112, 2016
22016
Значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством
ДВ Долбнєва
Економічний аналіз 21 (2), 75-80, 2015
22015
Удосконалення моделі регулювання професії бухгалтера в Україні на основі адаптації досвіду провідних країн світу
ДВ Долбнєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Взаємовплив банків та підприємств у контексті банківського кредитування в Україні
ДВ Долбнєва
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 179-187, 2013
22013
Сучасний стан проведення державного аудиту бюджетних програм Державною аудиторською службою України
ДВ Долбнєва
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20