Підписатись
Віктор Кондратюк / Viktor Kondratjuk
Віктор Кондратюк / Viktor Kondratjuk
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Развитие творческих способностей студентов в процессе обучения техническим дисциплинам
ВЛКЛСКНП Семенова
Педагогический альманах, 124-128, 2004
1*2004
Тестові завдання для державної атестації бакалаврів
БІЙФВССБВГІВСТПГГРТЮОПІІКВ Л.
Тернопіль: ТНПУ, 2017
2017
Місце та можливості перепідготовки педагогів у системі післядипломної освіти в умовах модернізації освітньої галузі
КВ Л.
Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи …, 2015
2015
Орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спеціальністю «Технологічна освіта 6.010100 «Обслуговуюча праця»
БІЙМГМСБВГІВСТПГГРТЮОПСПКВ Л.
Тернопіль: ТНПУ, 2014
2014
Орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спеціальністю «Технологічна освіта 6.010100 «Технічна праця»
БІЙФВССБВГІВСТПГГРТЮОПІІКВ Л.
ТНПУ, Тернопіль, 2014
2014
Обробка матеріалів різанням
СБВКВЛПЛ М.
Навчальний посібник з грифом МОН України, 199, 2013
2013
Шляхи та засоби становлення особистості фахівця в процесі професійної перепідготовки
КВ Л.
Міжнар. наук.-прак. семінар «Сучасна педагогічна освіта: традиції та інновації», 2012
2012
Особливості вивчення і проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Обробка матеріалів різанням»
КВ Л.
Міжнар. наук.-прак. конф. „Актуальні проблеми та перспективи технологічної і …, 2011
2011
Особливості становлення компетентностей фахівців, які здобувають другу вищу освіту
КВ Л.
Всеукр. наук.-прак. конф. «Педагогічне проектування як засіб становлення і …, 2010
2010
Обробка матеріалів різанням
КВЛ Сіменач Б.В., Пашинський Л.М.
курс лекцій, 320, 2010
2010
Патент Антикорозійне зносостійке покриття
ВВ Андрієвський, АВ Букетов, РТ Гарматюк, ЄМ Кальба, ВЛ Кондратюк, ...
2009
Використання інтерактивних наочних посібників як важливий напрям забезпечення інноваційних процесів навчання
КВ Л.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2009
2009
Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі переходу на інноваційні технології вивчення дисципліни «Експлуатація та ремонт автомобілів і місцевого транспорту»
БВОКВ Л.
Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка, Серія: Педагогіка, 269-272, 2009
2009
Самостійна робота студентів на заняттях з практикуму в навчальних майстернях
КВ Л.
Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка, Серія 16. Педагогіка: Збірник наукових …, 2007
2007
Проектно-исследовательская деятельность как фактор профессионально-личностного развития учителей в системе последипломного образования
КВ Л.
V Международный славянский педагогический собор «Поликультурное славянское …, 2006
2006
Обробка матеріалів різанням
СБВКВ Л.
Методичний посібник до виконання лабораторних робіт, 104, 2005
2005
Система зміни кваліфікації кадрів в післядипломній освіті України
КВ Л.
Матеріали Х Міжнародної наукової конференції “Праця - навчання – ринок …, 2005
2005
Технології формування компетенцій викладача вищої школи
КВМКВЛБІ І.
Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість …, 2005
2005
Використання компетенцій як нового типу цілей покладання та забезпечення якості підготовки педагогічних працівників
БІІКВ Л.
Науковий часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість …, 2005
2005
Обробка матеріалів різанням
СБВКВ Л.
Тернопіль, ТНПУ, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20