Калініна Людмила Миколаївна (L. Kalinina )
Калініна Людмила Миколаївна (L. Kalinina )
Інститут педагогіки НАПН України, учений секретар, ORCID: 0000-0003-0534-6089
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
2152012
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник
ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Астон, 2007
2152007
Енциклопедія освіти [текст ]
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
168*2008
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: дис…д-ра пед. наук: 13.00.06 /Людмила Миколаївна Калініна
ЛМ Калініна
ДВНЗ"Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2008
1572008
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія
ЛМ Калініна
К.: Інформатодор, 2008
972008
Управлінська компетентність керівника школи
РП Вдовиченко, ЛМ Калініна
Х.: Вид. група «Основа, 2007, 2007
742007
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна, ВІ Маслов
Зміст і технології шкільної освіти:матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту …, 2001
69*2001
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ВВ Гуменюк, ВІ Маслов, ЛМ Калініна, опонент
Загальна педагогіка та історія педагогіки» 2, 27-28, 2001
692001
Професіограма українського директора школи [ текст]
ЛМ Калініна
Директор школи 3 (147), 1-13, 2001
512001
Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу
ОМ Онаць, ЛМ Калініна
Ін-т педагогіки АПН України, 2006
502006
Сутність феномена управління
Л Калініна
Директор школи:Україна, 26-33, 2000
472000
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВГ Кремень, [та ін.]
К:Педагогічна думка, 2011
452011
Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями:посібник
ЛМ Калініна, ТД Капустеринська
Х.:Вид.група "Основа", 2007
422007
Специфіка інформаційного управління закладами освіти
ЛМ Калініна
Освіта і управління 6 (1), 47-66, 2003
412003
Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу:моногр.
ЛМ Калініна
Педагогічна думка, 2012
392012
Управління новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін
ЛМ Калініна
Директор школи 1, 12-21, 2017
382017
Державно-громадське управління розвитком освіти на державному, регіональному та інституціональному рівнях
Л Грицяк, Л Калініна
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, 59-66, 2009
362009
Теоретичні підходи до управління навчальним закладом
Л Калініна
Директор школи, 6–10, 12–14., 2004
362004
Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія/за наук. ред. ЛМ Калініної
ОВ Пастовенський, К ЛМ
"Рута", 2014
322014
Інформаційні процеси в управлінській діяльності керівника закладу: сутність, специфіка та характерні ознаки
ЛМ Калініна
Освіта і управління 8 (2), 35-44, 2005
322005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20