Калініна Людмила Миколаївна (L. Kalinina )
Калініна Людмила Миколаївна (L. Kalinina )
Інститут педагогіки НАПН України, учений секретар, ORCID: 0000-0003-0534-6089
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник
ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Астон, 2007
2022007
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
2012012
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: дис…д-ра пед. наук: 13.00.06 /Людмила Миколаївна Калініна
ЛМ Калініна
ДВНЗ"Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2008
1572008
Енциклопедія освіти [текст ]
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
152*2008
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія
ЛМ Калініна
К.: Інформатодор, 2008
942008
Управлінська компетентність керівника школи
РП Вдовиченко, ЛМ Калініна
Х.: Вид. група «Основа, 2007, 2007
692007
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна, ВІ Маслов
Зміст і технології шкільної освіти:матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту …, 2001
69*2001
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ВВ Гуменюк, ВІ Маслов, ЛМ Калініна, опонент
Загальна педагогіка та історія педагогіки» 2, 27-28, 2001
692001
Сутність феномена управління
Л Калініна
Директор школи:Україна, 26-33, 2000
512000
Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу
ОМ Онаць, ЛМ Калініна
Ін-т пед. та психол. АПН України, 2006
502006
Професіограма українського директора школи [ текст]
ЛМ Калініна
Директор школи 3 (147), 1-13, 2001
482001
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України (До 25-річчя незалежності України)
ОЯС В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст ...
Київ : Педагогічна думка, 2016, 2016
46*2016
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВГ Кремень, [та ін.]
К:Педагогічна думка, 2011
462011
Специфіка інформаційного управління закладами освіти
ЛМ Калініна
Освіта і управління 6 (1), 47-66, 2003
442003
Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями:посібник
ЛМ Калініна, ТД Капустеринська
Х.:Вид.група "Основа", 2007
432007
Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу:моногр.
ЛМ Калініна
Педагогічна думка, 2012
422012
Державно-громадське управління розвитком освіти на державному, регіональному та інституціональному рівнях
Л Грицяк, Л Калініна
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, 59-66, 2009
412009
Освітній менеджмент: навч. посібник
ЛІ Даниленко, ЛМ Карамушка, ЛМ,Калініна, НА Побірченко, ОІ Шиян, .
Посібник, 400, 2003
40*2003
Теоретичні підходи до управління навчальним закладом
Л Калініна
Директор школи, 6–10, 12–14., 2004
362004
Управління новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін
ЛМ Калініна
Директор школи 1, 12-21, 2017
342017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20