Чумак Людмила Миколаївна (Chumak Liudmyla)
Чумак Людмила Миколаївна (Chumak Liudmyla)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Складноскорочені слова як особливий клас слів у сучасній англійській мові
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 212-215, 2008
72008
Редуплікація як спосіб словотвору в сучасній англійській мові
ЛМ Чумак
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
52011
Складні та складнопохідні одиниці в словотворі сучасної англійської мови
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 265-266, 2004
52004
Структурно-семантичні характеристики телескопних слів
ЛМ Чумак
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 78-81, 2000
42000
Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти
ЛМ Чумак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018
32018
" Нові" слова як особливість розвитку сучасної англійської мови
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 229-231, 2006
32006
Особливості системно-структурної організації словотвору сучасної англійської мови
ЛМ Чумак
Наукові записки.–Серія: Філологічні науки (мовознавство)., 527-532, 2013
22013
РОЛЬ ДЕРИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ.
ЛМ Чумак
Нова філологія. Збірник наукових праць., 194-197, 2012
22012
Смислове представлення лексичних неологічних одиниць у сучасних англомовних медіа-текстах
ЛМ Чумак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 2 …, 2017
12017
Комбінована гетерогенетична модель «абревіація»+«афіксація» продукування англомовних одиниць на сучасному етапі
ЛМ Чумак
«Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття»: матеріали Всеукраїнської науково …, 2016
12016
Лінгвокогнітивні процеси творення англомовних інновацій як спосіб структурування дійсності
ЛМ Чумак
Наукові записки. Серія «Філологічні науки», 201-205, 2016
12016
Language norm and variability in the process of Modern English development
L Chumak
XX TESOL–Ukraine International Conference: New Vistas of Research and …, 2015
12015
Взаємозв’язок мови та мислення
ЛМ Чумак
" Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської …, 2015
12015
Blend Compounds in Modern English Word-Formation
ЛМ Чумак
The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t …, 2014
12014
Комбіновані моделі креації афіксальних елементів
ЛМ Чумак
Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез та …, 2014
12014
МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ+ АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (Monogenetic combined model of the telescopy+ affixation of the creation …
Л Чумак
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
12014
Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови
ЛМ Чумак
Нова філологія, 203-206, 2013
12013
The Morphological Productivity of the Affixes in Modern English.
ЛМ Чумак
XYIII TESOL–Ukraine National Conference “Global English-Global Decisions …, 2013
12013
Утворення англомовних одиниць за допомогою комбінування механізмів скорочення та суфіксації.
ЛМ Чумак
Мовні і концептуальні картини світу, 431-437, 2011
12011
Лексикалізація множини іменника сучасного англійського словотвору
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 213-217, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20