Віктор Корнійович Тащук
Віктор Корнійович Тащук
Завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії
ГП Бутенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
162006
Хронобиологическая концепция развития острого инфаркта миокарда
ВП Пишак, ВК Тащук, ТА Шашук
Клиническая медицина 85 (9), 38-40, 2007
132007
Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок
МО Колесник, ІІ Лапчинська, ВК Тащук, ОІ Дядик, МВ Кулизький
Колесник МО, Лапчинська ІІ, Тащук ВК, Дядик ОІ, Кулизський МВ—Київ, 2010
92010
Кардіоваскулярний ризик, метаболічний синдром, цукровий діабет, кардіальні клінічні події
ВК Тащук
Здоров’я України, 12-13, 2006
92006
Применение амиодарона у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий и сердечной недостаточностью (результаты многоцентрового исследования)
ОС Сычев, ЕН Романова, АИ Фролов, АН Соловьян, МА Заяц, ...
Укр. кардіол. журн, 47, 2003
92003
Нові підходи до діагностики та лікування серцевої недостатності
ВК Тащук, ОС Полянська, ОІ Гулага
Буковинський медичний вісник, 159-161, 2014
82014
Лікування стабільної стенокардії згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів. Зміни та сучасні положення
ВЗ Нетяженко
Журнал «Внутренняя медицина 1, 1, 2007
82007
Кардiоваскулярнi ускладнення у хворих на хронiчну хворобу нирок
МО Колесник, II Лапчинська, ВК Тащук, ОI Дядик, МВ Кулизський
62010
Процеси ліпопероксидації у хворих на серцеву недостатність
ОІ Гулага, ВК Тащук, ОС Полянська
Буковинський медичний вісник 14 (2), 54, 2010
62010
Вплив тривалої терапії раміприлом та лосартаном на структурно-функціональні зміни міокарда у пацієнтів з гіпертонічною хворобою
ВК Тащук
Укр. кардіол. ж, 63-67, 2008
62008
Актуальные аспекты пролапса митрального клапана у спортсменов
ТН Амелина, ВК Тащук, НА Турубарова-Леунова
Ученые записки университета имени ПФ Лесгафта, 141-145, 2013
52013
та ін. Ендотеліальна дисфункція та ремоделювання судинної стінки при хронічній хворобі нирок
МО Колесник, ІІ Лапчинська, ВК Тащук
Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок.—Київ, 127-129, 2010
52010
Клінічний досвід використання транстелефонної електрокардіографії в Чернівецькій області
ІД Шкробанець, ВК Тащук
Укр. ж. телемед. мед. телемат 7 (1), 92-94, 2009
52009
Патогенетический подход к терапии ишемии сердца
ВК Тащук
Нов. мед. фармац 14, 8-10, 2016
32016
Коморбідність, серцево-судинна патологія і лікування гіперурикемії–чи запобігає захворюванню алопуринол?(огляд літератури)
ВК Тащук, ВОАС Мухамед
Буковинський медичний вісник, 209-212, 2016
32016
Ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування серця і судин та стрес-тестів
VK Tashchuk, OM Hinhuliak, PR Ivanchuk
Буковинський медичний вісник 18 (3 (71)), 2014
32014
Роль воды в организме человека, риски обезвоживания
ИТ Руснак, ВК Тащук, ЭЮ Ибрагимов, ВВ Скоропадский
Молодий вчений, 107-110, 2013
32013
Особливості електро-та ехокардіографічних проявів гіпертрофії лівого шлуночка
ВК Тащук, ІТ Найда
Буковин ський медичний вісник 12 (3), 2008
32008
Кількісна оцінка електрокардіограми в порівнянні ефективності кардіопротекції при гострому інфаркті міокарда
VK Tashchuk, PR Ivanchuk, MV Tashchuk, OS Polyanska, TM Amelina, ...
Буковинський медичний вісник 21 (2 (82) p. 1), 94-99, 2017
22017
Дослідження варіабельності серцевого ритму за власного математичного забезпечення–можливості і перспективи
VK Tashchuk, PR Ivanchuk, OS Polianska, IA Tashchuk, MV Al–Salama
Буковинський медичний вісник 19 (3 (75)), 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20