Віктор Корнійович Тащук
Віктор Корнійович Тащук
Завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії
ГП Бутенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
152006
Хронобиологическая концепция развития острого инфаркта миокарда
ВП Пишак, ВК Тащук, ТА Илащук
Клиническая медицина, 2007
102007
Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок
МО Колесник, ІІ Лапчинська, ВК Тащук, ОІ Дядик, МВ Кулизький
Колесник МО, Лапчинська ІІ, Тащук ВК, Дядик ОІ, Кулизський МВ—Київ, 2010
92010
Нові підходи до діагностики та лікування серцевої недостатності
ВК Тащук, ОС Полянська, ОІ Гулага
Буковинський медичний вісник, 2014
82014
Кардіоваскулярний ризик, метаболічний синдром, цукровий діабет, кардіальні клінічні події
ВК Тащук
Здоров’я України, 12-13, 2006
82006
Применение амиодарона у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий и сердечной недостаточностью (результаты многоцентрового исследования)
ОС Сычев, ЕН Романова, АИ Фролов, АН Соловьян, МА Заяц, ...
Укр. кардіол. журн, 47, 2003
82003
Вплив тривалої терапії раміприлом та лосартаном на структурно-функціональні зміни міокарда у пацієнтів з гіпертонічною хворобою
ВК Тащук
Укр. кардіол. ж, 63-67, 2008
62008
Лікування стабільної стенокардії згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів. Зміни та сучасні положення
ВЗ Нетяженко
Журнал «Внутренняя медицина 1, 1, 2007
62007
та ін. Ендотеліальна дисфункція та ремоделювання судинної стінки при хронічній хворобі нирок
МО Колесник, ІІ Лапчинська, ВК Тащук
Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок.—Київ, 127-129, 2010
52010
Кардiоваскулярнi ускладнення у хворих на хронiчну хворобу нирок
МО Колесник, II Лапчинська, ВК Тащук, ОI Дядик, МВ Кулизський
52010
Процеси ліпопероксидації у хворих на серцеву недостатність
ВК Тащук, ОС Полянська, ОІ Гулага
Буковинський медичний вісник, 2010
52010
Клінічний досвід використання транстелефонної електрокардіографії в Чернівецькій області
ІД Шкробанець, ВК Тащук
Укр. ж. телемед. мед. телемат 7 (1), 92-94, 2009
52009
Актуальные аспекты пролапса митрального клапана у спортсменов
ВК Тащук, ТН Амелина, НА Турубарова-Леунова
Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта, 2013
42013
Коморбідність, серцево-судинна патологія і лікування гіперурикемії–чи запобігає захворюванню алопуринол?(огляд літератури)
ВК Тащук, А Салама, МВ Обейд
Буковинський медичний вісник, 2016
32016
Ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування серця і судин та стрес-тестів
ВК Тащук, ОМ Гінгуляк, ПР Іванчук
Буковинський медичний вісник, 2014
32014
Особливості електро-та ехокардіографічних проявів гіпертрофії лівого шлуночка
ВК Тащук, ІТ Найда
буковинський медичний вісник, 2008
32008
Дослідження варіабельності серцевого ритму за власного математичного забезпечення–можливості і перспективи
ВК Тащук, ПР Іванчук, ОС Полянська, ІА Тащук, А Салама, М Васек
Буковинський медичний вісник, 2015
22015
Створення програмного забезпечення для кількісної оцінки змін сегмента ST при електрокардіографії
ВК Тащук, ОС Полянська, ПР Іванчук, ОВ Костенко, КМ Злонікова
Клінічна та експериментальна патологія 14 (1), 2015
22015
ПОРіВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНіСТЬ ТіОТРИАЗОЛіНУ® ТА ТРИМЕТАЗИДИНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛіКУВАННі ПАЦієНТіВ Зі СТАБіЛЬНОЮ СТЕНОКАРДієЮ НАПРУГИ II-III ФУНКЦіОНАЛЬНОГО КЛАСУ
ВК Тащук, ІО Маковійчук, НА Турубарова-Леунова, ТО Ілащук, ...
Международный эндокринологический журнал, 2014
22014
Тривале спостереження за хворими на гострий інфаркт міокарда при використанні антагоністів альдостерону
ВК Тащук, ОС Полянська, ОІ Гулага
Буковинський медичний вісник, 132-136, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20