Follow
Андрій Всеволодович Михайленко, Andrii Mykhailenko
Андрій Всеволодович Михайленко, Andrii Mykhailenko
Київський національний університет будівництва і архітектури, кандидат архітектури, доцент кафедри
Verified email at knuba.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
BIM personnel: from users to managers
O Levchenko, A Mykhailenko
Current problems of architecture and urban planning 56, 88-102, 2020
72020
Економіко-математичні методи та моделі: Навчальний посібник
НЛ Воропай, ТВ Герасименко, ЛО Кирилова, ЛМ Корсун, МВ Мацкул, ...
Одеса: ОНЕУ, 2018
52018
Інформатизація навчального процесу в ВНЗ
ОВ Левченко, АВ Михайленко
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 154-163, 2014
52014
Технології ВІМ та засоби обміну даних в форматі IFC
АВ Михайленко
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 70-81, 2016
42016
Основи комп’ютерного моделювання для архітекторів
АВ Михайленко
Навчальний посібник, 132, 2011
42011
ВІМ-технології в закладах вищої освіти рівня підготовки бакалавр та магістр
О Левченко, А Михайленко
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 152-170, 2022
32022
Аспекти підготовки ВІМ-менеджерів
О Левченко, А Михайленко
Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, 118-131, 2021
32021
ВІМ-кадри від користувачів до експертів
ОВ Левченко, АВ Михайленко
КНУБА, 2020
32020
Modern Chinese and Japanese garden as a symbol of national identity in the context of globalism
Ding Yang, Olena Semykina, Andriy Mykhailenko, Olga Ushakova, Oleksandr Khliupin
Landscape Architecture and Art 19 (19), 98-106, 2021
12021
Від фотознімків до цифрових 3D моделей
АВ Михайленко
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 152-159, 2013
12013
Інтеграційна ступінь проектування та будівництва
АВ Михайленко
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 87-95, 2010
12010
Комп’ютерне тестування в підготовці фахівців-архітекторів
АВ Михайленко
12009
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ BIM ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
О Левченко, А Михайленко
Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, 22-37, 2024
2024
Розвиток імерсивної візуалізації
АВ Михайленко
Тези доповіді. Збірка матеріалів VІ міжнародної НПК «Архітектура історичного …, 2020
2020
До питання про підготовку BIM-менеджерів
АВ Михайленко
Тези доповіді. Збірка матеріалів міжнародної НПК, присвяченої до 90-річчя …, 2020
2020
Застосування принципу компактності в ВІМ додатку
АВ Михайленко
Тези доповіді. Збірка матеріалів V міжнародної НПК «Архітектура історичного …, 2019
2019
До питання про вдосконалення масового зберігання електромобілей
АВ Михайленко
Тези доповіді. Збірка матеріалів V міжнародної НПК «Теорія та практика …, 2019
2019
BIM на службі реконструкції
АВ Михайленко
Тези доповіді. Збірка матеріалів IV міжнародної НПК «Архітектура історичного …, 2018
2018
ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛОНСЬКОЇ ТА ПЕРСОН СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДИЗАЙН ОДЯГУ З МЕТОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
АВ Михайленко
2017
Інтерактивні засоби контролю архітектурних 3D моделей
АВ Михайленко
Технічна естетика і дизайн, 86-91, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20