Наталія Коломієць
Наталія Коломієць
Криворізький державний педагогічний університет доцент кафедри української та світової літератур
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Соціально-психологічні аспекти особистості та художні форми їх вираження у творчості Б. Д. Грінченка (на матеріалі поезії та малої прози)
Коломієць, Н Євгенівна
ДНУ, 2000
4*2000
Соціально-психологічні аспекти особистості та художні форми їх вираження у творчості Б. Д. Грінченка (на матеріалі поезії та малої прози) : автореф. дис. … канд. філол. наук …
НЄ Коломієць
Дніпропетровський національний університет, 2000
4*2000
національно маркована лексика в рекламному зверненні: лексико-семантичний аспект
ОП Садовнікова, ОП Садовникова, Н Коломієць
Сумський державний університет, 2013
12013
REINTERPRETATION OF THE ARCHETYPES OF THE “DIVINE CHILD” IN THE ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM
NY Yaremenko, Natalia Volodymyrivna, Kolomiets
UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1 (14 …, 2018
2018
РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ АРХЕТИПУ “БОЖЕСТВЕННА ДИТИНА” В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
КНЄ Яременко, Наталя Володимирівна
Публічне урядування №4(14) 4 (367-375), 2018
2018
ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ХУДОЖНІЙ МОДЕЛІ СВІТУ РОМАНУ «ЗАЗИРНИ В МОЇ СНИ» МАКСА КІДРУКА
НЄ Коломієць
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність 10 (10), 2018
2018
Суб’єктна сфера лірики Б. Д. Грінченка
Н Коломієць, Н Яременко
Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської …, 2017
2017
Образи-інтерференти в ліриці другої половини ХІХ ст.
НЄ Коломієць
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської …, 2017
2017
Поезія вагантів як вираження субкультури середньовічного студентства
НЄ Коломієць
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 2017
2017
THE "DIVINE CHILD" ARCHETYPE AS THE MATRIX OF OVERCOMING THE CRISIS OF THE SOCIO-HUMANITARIAN SPACE
KN Yaremenko N.
Public management: collection. № 3 (8) – June 2017 (Special edition). Kyiv …, 2017
2017
Архетип «божественна дитина» як матриця подолання кризи соціогуманітарного простору
НВ Яременко, НЄ Коломієць
Публічне урядування : збірник. — № 3 (8) — червень 2017 (спецвипуск …, 2017
2017
Палітра пейзажної лірики М. Вінграновського
НВ Яременко, НЄ Коломієць
Філологічні студії, 2016
2016
Асоціативно-семантичне поле концепту «природа» в романі “Вершники” Ю. Яновського
НЄ Коломієць, НВ Яременко
Україна в гуманітарних та соціально-економічних вимірах: матеріали …, 2016
2016
Emotional and volitional existential «happiness» in the D.Keyes novel «Flowers for Algernon»
NK Natalya Yaremenko
NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE, 101-106, 2016
2016
Крос-культурний підхід у сучасній філологічній освіті
НЄ Коломієць, НВ Яременко
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали …, 2016
2016
Кавалерственні пані ордена Княгині Ольги: моделювання образу успішної українки
ІН Войцехівська, НА Коломієць
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 41-56, 2015
2015
Стильові маркери імпресіонізму в новелістиці М. Коцюбинського
НЄ Коломієць, НВ Яременко
Літературні студії. – К. : Київський університет, 2015. – Вип. 1 (41)., С …, 2015
2015
Еволюція героїчного епосу Західної Європи доби пізнього Середньовіччя
НЄ Коломієць
Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць …, 2015
2015
Художні надбання зрілого Середньовіччя та їх модифікація в добу Відродження
НЄ Коломієць
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О …, 2015
2015
РЕАЛІЗАЦІЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН ПРИ ВИВЧЕННІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ
НЄ Коломієць
Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. – Lodz …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20