Олександр Євгенович Бавико
Олександр Євгенович Бавико
професор кафедри підприємництва і торгівлі Одеський національний політехнічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Теоретико-методологічні основи розвитку регіонального економічного простору
ОЄ Бавико
Ефективна економіка, 2012
82012
Концептуальні підходи до визначення дефініції регіонального економічного простору [Електронний ресурс]
ОЄ Бавико
Ефективна економіка, 2012
82012
Просторово-мережевий розвиток економіки регіону: теоретико-методологічний аспект:[монографія]
ОЄ Бавико
Херсон: Айлант, 2012
82012
Позитивна складова фінансової відповідальності
ОЄ Бавико
Форум права, 13-18, 2010
82010
Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору
ОЄ Бавико
Економіка та держава, 18-21, 2012
52012
Формування стратегії постіндустріального розвитку регіонального економічного простору
ОЄ Бавико
Ефективна економіка, 2012
52012
Склад та ефективність фінансової відповідальності
ОЄ Бавико
Право і суспільство, 57-62, 2009
52009
Політична опозиція гетьманатові П
ОЄ Бавико
Скоропадського (квітень-грудень 1918р.): Дис… канд. політ. наук 23 (02), 2007
52007
Семантична генеза поняття якість у підприємницькій діяльності та стандартах з управління якістю
ОЄ Бавико
Інвестиції: практика та досвід, 24-26, 2016
42016
Регіональний менеджмент в умовах постіндустріальної трансформації територій
ОЄ Бавико
Економіка та держава, 10-13, 2015
42015
Регіональний менеджмент в умовах постіндустріальної трансформації територій
ОЄ Бавико
Економіка та держава, 10-13, 2015
42015
Управління структурною перебудовою економіки в умовах постіндустріальної трансформації
О Бавико
Ефективна економіка, 2014
42014
Віртуальні механізми координації діяльності суб’єктів регіонального економічного простору
ОЄ Бавико
Інноваційна економіка, 166-171, 2013
42013
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг ПРАВИЛА ЄС СТОСОВНО ГІГІЄНИ СВІЖОГО М’ЯСА
ВВ Козлова
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПІДВИЩЕННЯ …, 0
4
NUTRITIONAL VALUE AND SAFETY OF AQUACULTURE PRODUCTS IN UKRAINE
О Bavyko
Journal of Hygienic Engineering and Design, 2017
32017
Проблема сумісності завдань максимілізації темпів росту національної економіки та мінімізації міжрегіональної диференціації
ОЄ Бавико
Бізнес-навігатор, 82-89, 2012
32012
Правове регулювання державного фінансового контролю
ОЄ Бавико
ОЄ Бавико.[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua …, 2010
32010
Формування ціннісних орієнтацій особистості
ОЄ Бавико, ІО Чичановський, ІВ Букреєва, АВ Орлов
Режим доступу до статті: http://www. соnfeгеnсе. mdрu. огg. uа/соnf_аll …, 2002
32002
Сучасна номенклатура показників якості для експертизи трикотажних виробів та динаміка ступеню їх відповідності у продукції українських виробників
ОЄ Бавико
Торгівля і ринок України, 122-132, 2016
22016
Інтегрована модель політики кластерного розвитку регіонального економічного простору
ОЄ Бавико
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20