Павло Дудкін ( Pavlo Dudkin )
Павло Дудкін ( Pavlo Dudkin )
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно економічний ме ханізм розвитку інноваційно логістичних систем у на вчально науково виробничому комплексі. Авторефе рат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ПД Дудкін
Тернопіль, 2009
62009
Методи управління фінансовою безпекою підприємства
ЮЯ Вовк, АЭ Воронкова, ВІ Грушко, МП Денисенко, ПД Дудкін, ГВ Кім, ...
Science, 27, 2012
52012
Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання
О Дудкіна, П Дудкін
52012
Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення
П Дудкін, О Дудкіна
52010
Логістизація інноваційних процесів у вищому закладі освіти
ПД Дудкін
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001
52001
Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу
П Дудкін, О Дудкіна
32013
До питання інституційного забезпечення функціонування інноваційно-логістичної системи вищого навчального закладу (ВНЗ)
ПД Дудкін, ПД Дудкин, ВА Паляниця, ВА Паляныця, БМ Паласюк, ...
ТНТУ, АСУ, 2011
32011
Роль інформаційних технологій в управлінській діяльності підприємств у сучасних умовах
ПД Дудкін, ЗМ Сіра
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Система вищої освіти як чинник соціально-економічного розвитку міст та регіонів
П Дудкін, О Дудкіна
Схід, 2011
22011
SMART ідеї і розвиток територіальних громад
ПД Дудкін
Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2017
12017
Реалізація Smart ідей: управлінські та інфраструктурні аспекти
ПД Дудкін, ОП Дудкіна
Соціально-економічні проблеми і держава, 56-64, 2017
12017
Логістика ресурсозбереження: національні особливості та проблеми
ПД Дудкін
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
12016
Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України
МС Габрель, НМ Попадинець
Регіональна економіка, 27-34, 2015
12015
Про необхідні передумови державної підтримки розвитку регіональних логістичних структур
ПД Дудкін, ВВ Смиричинський
Вісник Державного університету “Львівська політехніка”, 170-177, 2000
12000
Деякі аспекти змін парадигми обслуговування туристів в умовах конкуренції та мінливості середовища
ПД Дудкін, ОП Дудкіна
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
ЛОГІСТИЧНА ТА ІНФРАСТРУКТУРНА СКЛАДОВІ ДЕСТИНАЦІЙ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
П Дудкін, О Дудкіна, П Дудкин, Е Дудкина
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава", 57, 2020
2020
Удосконалення функціональної діяльності органів публічного управління в умовах децентралізації: аспекти організаційного проектування
О Дудкіна, П Дудкін
Тернопіль: ТНЕУ, 2020
2020
Науково-дослідницька практика магістрів. Програма і методичні рекомендації
ПД Дудкін, ЛЯ Малюта, ІІ Стойко, ВА Паляниця
ФОП ПАляниця ВА, 2019
2019
Управління ресурсним та інфраструктурним потенціалом територіальної громади
П Дудкін, О Дудкіна
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні …, 2019
2019
Деякі аспекти вибору інфраструктурного забезпечення об’єктів готельно-ресторанного бізнесу
П Дудкін, О Дудкіна
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20