Павло Дудкін ( Pavlo Dudkin )
Павло Дудкін ( Pavlo Dudkin )
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно економічний ме ханізм розвитку інноваційно логістичних систем у на вчально науково виробничому комплексі. Авторефе рат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ПД Дудкін
Тернопіль, 2009
62009
Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання
О Дудкіна, ПД Дудкін
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
52012
Логістизація інноваційних процесів у вищому закладі освіти
ПД Дудкін
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001
52001
Методи управління фінансовою безпекою підприємства
ЮЯ Вовк, АЭ Воронкова, ВІ Грушко, МП Денисенко, ПД Дудкін, ГВ Кім, ...
Science, 27, 2012
42012
Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу
ПД Дудкін, ОП Дудкіна, ПД Дудкин, ЕП Дудкина
ТНТУ, АСУ, 2013
32013
Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення
ПД Дудкін, ОП Дудкіна
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
До питання інституційного забезпечення функціонування інноваційно-логістичної системи вищого навчального закладу (ВНЗ)
ПД Дудкін, ПД Дудкин, ВА Паляниця, ВА Паляныця, БМ Паласюк, ...
ТНТУ, АСУ, 2011
22011
Система вищої освіти як чинник соціально-економічного розвитку міст та регіонів
П Дудкін, О Дудкіна
Схід, 2011
22011
Smart ідеї і розвиток територіальних громад
ПД Дудкін
Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2017
12017
Реалізація Smart ідей: управлінські та інфраструктурні аспекти
ПД Дудкін, ОП Дудкіна
Соціально-економічні проблеми і держава, 56-64, 2017
12017
Логістика ресурсозбереження: національні особливості та проблеми
ПД Дудкін
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
12016
Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України
МС Габрель, НМ Попадинець
Регіональна економіка, 27-34, 2015
12015
Роль інформаційних технологій в управлінській діяльності підприємств у сучасних умовах
ПД Дудкін, ЗМ Сіра
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
12013
Управління ресурсним та інфраструктурним потенціалом територіальної громади
П Дудкін, О Дудкіна
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні …, 2019
2019
Деякі аспекти вибору інфраструктурного забезпечення об’єктів готельно-ресторанного бізнесу
П Дудкін, О Дудкіна
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2019
2019
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОДИН З ВАЖЛИВИХ ВАЖЕЛІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
АІ Долинська, ПД Дудкін
Організаційний комітет конференції, 334, 2019
2019
Smart компоненти у розвитку інфраструктури міста
ОВ Мацюк, ПД Дудкін
Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2018
2018
Вимоги до системи матеріально технічного забезпечення в умовах дрібносерійного виробництва
ПД Дудкін, В Крупа
Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2018
2018
Професійно-орієнтована практика бакалаврів ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
П Дудкін, Г Островська, В Паляниця, Р Шерстюк
2018
Готельно-ресторанна справа. Навчально-методичне видання. Книга 1
БМ Андрушків, ОМ Владимир, ПД Дудкін, ЛЯ Малюта, НС Марценко, ...
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20