Павло Дудкін ( Pavlo Dudkin )
Павло Дудкін ( Pavlo Dudkin )
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання
О Дудкіна, ПД Дудкін
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
62012
Організаційно економічний ме ханізм розвитку інноваційно логістичних систем у на вчально науково виробничому комплексі. Авторефе рат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ПД Дудкін
Тернопіль, 2009
62009
Логістизація інноваційних процесів у вищому закладі освіти
ПД Дудкін
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001
52001
Методи управління фінансовою безпекою підприємства
ЮЯ Вовк, АЭ Воронкова, ВІ Грушко, МП Денисенко, ПД Дудкін, ГВ Кім, ...
Science, 27, 2012
42012
Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення
ПД Дудкін, ОП Дудкіна
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу
ПД Дудкін, ОП Дудкіна, ПД Дудкин, ЕП Дудкина
ТНТУ, АСУ, 2013
32013
До питання інституційного забезпечення функціонування інноваційно-логістичної системи вищого навчального закладу (ВНЗ)
ПД Дудкін, ПД Дудкин, ВА Паляниця, ВА Паляныця, БМ Паласюк, ...
ТНТУ, АСУ, 2011
32011
Система вищої освіти як чинник соціально-економічного розвитку міст та регіонів
П Дудкін, О Дудкіна
Схід, 2011
22011
Smart ідеї і розвиток територіальних громад
ПД Дудкін
Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2017
12017
Реалізація Smart ідей: управлінські та інфраструктурні аспекти
ПД Дудкін, ОП Дудкіна
Соціально-економічні проблеми і держава, 56-64, 2017
12017
Логістика ресурсозбереження: національні особливості та проблеми
ПД Дудкін
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
12016
Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України
МС Габрель, НМ Попадинець
Регіональна економіка, 27-34, 2015
12015
Роль інформаційних технологій в управлінській діяльності підприємств у сучасних умовах
ПД Дудкін, ЗМ Сіра
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
12013
Про необхідні передумови державної підтримки розвитку регіональних логістичних структур
ПД Дудкін, ВВ Смиричинський
Вісник Державного університету “Львівська політехніка”, 170-177, 2000
12000
Деякі аспекти змін парадигми обслуговування туристів в умовах конкуренції та мінливості середовища
ПД Дудкін, ОП Дудкіна
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Удосконалення функціональної діяльності органів публічного управління в умовах децентралізації: аспекти організаційного проектування
О Дудкіна, П Дудкін
Тернопіль: ТНЕУ, 2020
2020
Науково-дослідницька практика магістрів. Програма і методичні рекомендації
ПД Дудкін, ЛЯ Малюта, ІІ Стойко, ВА Паляниця
ФОП ПАляниця ВА, 2019
2019
Управління ресурсним та інфраструктурним потенціалом територіальної громади
П Дудкін, О Дудкіна
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні …, 2019
2019
Деякі аспекти вибору інфраструктурного забезпечення об’єктів готельно-ресторанного бізнесу
П Дудкін, О Дудкіна
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2019
2019
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОДИН З ВАЖЛИВИХ ВАЖЕЛІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
АІ Долинська, ПД Дудкін
Організаційний комітет конференції, 334, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20