Підписатись
Микола Галянтич
Микола Галянтич
НДІППП імені акад. Ф.Г. Бурчака
Підтверджена електронна адреса в adamant.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Житлове право України
МК Галянтич
навч. посіб./МК Галянтич.–К.: Юрінком Інтер, 2008
1012008
Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні
МК Галянтич
автореферат дис.… д-ра юрид. наук 12 (03), 2007
482007
Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень
МК Галянтич
К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 37, 2006
402006
Contractual relations in the information sphere
SV Iasechko, MK Haliantych, VB Skomorovsky, V Zadorozhnyi, ...
Systematic Reviews in Pharmacy, 2020
302020
Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності
БВ Деревянко, БВ Деревянко, СМ Грудницька, СН Грудницкая, ...
К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2005
272005
стан та шляхи удосконалення: монографія/за заг. ред. МК Галянтича
Ж законодавство України
К.: КВІЦ, 2006
232006
Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми
М Галянтич
Право України 1, 97-100, 2001
222001
Здійснення та судовий захист суб’єктивних житлових прав: монографія
МК Галянтич, АІ Дрішлюк, ЛГ Лічман
Т.: Підручники і посібники, 2009
20*2009
Промислова власність: правові засоби охорони та захисту: монографія
МК Галянтич
К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2003
202003
Господарське право України
МК Галянтич, СМ Грудницька, ОМ Міхатуліна
К.: МАУП, 2005
15*2005
Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми статусу та правового регулювання діяльності
М Галянтич, В Махінчук, Н Задорожна
Підприємництво, господарство і право, 25-31, 2004
132004
Адміністративно-правовий захист прав суб’єктів промислової власності
М Галянтич
Інтелектуальна власність, 14-17, 2001
132001
Спільна власність подружжя на житло за нормами Сімейного та Цивільного кодексів України
М Галянтич, Ю Комаровська-Чуркіна
Юридична Україна, 31, 2004
122004
Теоретико-правовые основы реализации жилищных прав граждан в условиях рыночных преобразований
НК Галянтич
112006
Поняття житлових прав
МК Галянтич, ТМ Тилик
Приватне право і підприємництво, 157-161, 2018
102018
Актуальні питання охорони та захисту прав на об’єкти промислової власності
МК Галянтич
Юридична Україна 3, 22-33, 2003
92003
Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права
М Галянтич
Право України, 33-36, 1996
91996
Реалізація права на житло—як особисте немайнове благо
М Галянтич, В Махінчук
Підприємництво, господарство і право, 43-46, 2004
72004
Захист комерційної таємниці відповідно до нових Цивільного та Господарського кодексів
М Галянтич
Інтелектуальна власність, 26-28, 2004
72004
Відшкодування моральної шкоди
М Галянтич, Г Коваленко
Право України, 50-53, 1999
71999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20