Подписаться
Galyna Kyrychuk (Галина Киричук)
Galyna Kyrychuk (Галина Киричук)
Житомирський державний університет імені Івана Франка (Zhytomyr Ivan Franko State University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особенности накопления ионов тяжелых металлов в организме пресноводных моллюсков
ГЕ Киричук
Гидробиологический журнал 42 (4), 99-110, 2006
422006
Фізіолого-біохімічні механізми адаптації прісноводних молюсків до змін біотичних та абіотичних чинників водного середовища
ГЄ Киричук
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора біол. наук: спец. 03.00 …, 2011
142011
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СУЛЬФАТА ЦИНКА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕМОЛИМФЫ КАТУШЕК PLANORBARIUS (MOLLUSCA : BULINIDAE) В НОРМЕ И ПРИ ИНВАЗИИ ТРЕМАТОДАМИ
ТАС А. П. Стадниченко, Л. Д. Иваненко, О. Ф. Василенко, М. М. Зинич, А. Е ...
Паразитология 27 (5), 404-409, 1993
8*1993
Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ІА Майструк, ММ Сидоренко, НМ Осадча, ...
Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10 …, 2009
62009
[The effect of the trematode invasion and accumulation of heavy metals onto the pond snail (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae)]
GE Kirichuk, AP Stadnichenko, IA Pershko
Parazitologiia 36 (4), 295-303, 2002
62002
Влияние трематодной инвазии и сульфата хрома на содержание общего белка в гемолимфе Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia)
АП Стадниченко, ГЕ Киричук
Паразитология 36 (3), 240-246, 2002
62002
Effect of Trematoda Infestation and Zinc Ions of the Aquatic Medium on Hemocytes and Some Hematological Characteristics of Planorbarius purpura (Mollusca …
GY Kirichuk, AP Stadnichenko
Hydrobiological Journal 47 (1), 2011
52011
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕМОЛИМФЫ PLANORBARIUS PURPURA (MOLLUSCA: BULINIDAE) В НОРМЕ И ПРИ ИНВАЗИИ ТРЕМАТОДАМИ
ГЕ Киричук
Паразитология 36 (2), 108-116, 2002
52002
Peculiarities of the Distribution of Β-carotene in the Organism of Lymnaea stagnalis under the Influence of the Ions of Heavy Metals
GY Kyrychuk, LV Muzyka
Hydrobiological Journal 52 (5), 2016
42016
Влияние трематодной инвазии и ионов цинка водной среды на гемоциты и некоторые гематологические показатели Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae)
ГЕ Киричук, АП Стадниченко
Гидробиологический журнал 46 (№ 5), С. 111–120., 2010
42010
Вміст білків у тканинах витýшки пурпурної (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) при дії іонів металів
ГЄ Киричук
Доповiдi Нацiональної академiї наук України, С. 161-167., 2009
42009
[The effect of ammonium nitrate on the residual nitrogen content in the hemolymph of the pulmonate snail Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) normally and in …
AP Stadnichenko, GE Kirichuk
Parazitologiia 34 (5), 402-407, 2000
42000
The Pore System of Shells of Freshwater and Marine Mussels
GE Kirichuk, AP Stadnichenko
Ruthenica 7 (1), 25-30, 1997
41997
CHARACTERISTICS OF DISTRIBUTION OF IONS OF HEAVY METALS IN FRESHWATER MOLLUSKS UNDER THE PARALLEL ACTION OF COPPER IONS AND TREMATODE INVASION
GY Kyrychuk
Біологічні Студії / Studia Biologica 9 (№3–4), С. 107–118, 2015
3*2015
Особливості вуглеводного обміну в організмі Lymnaea stagnalis за дії трематодної інвазії
ГЄ Киричук
Вісник Черкаського університету. Біологічні науки 19, 69-75, 2015
32015
Вміст важких металів в органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ГЄ Киричук, АВ Ляшенко, ТВ Вітовецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
32012
Вплив іонів міді водного середовища на гістометрію гемоцитів і деякі гематологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії її …
ГЄ Киричук, АП Стадниченко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 102-108, 2007
32007
Гідроекологія озерних екосистем України. Шацькі озера. Екологічна токсикологія: озеро Чорне Велике (огляд). Частина 1
ЮМ Ситник, НМ Осадча, ПГ Шевченко, ГЄ Киричук, ЮМ Забитівський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 225-230, 2007
32007
Peculiarities of accumulation of the ions of heavy metals in the organism of freshwater mollusks
GY Kyrychuk
Hydrobiological Journal 42 (6), 2006
32006
Influence of Environmental Factors on the Carbohydrate Metabolism Regulation in Purple Ramshorn Snail (Planorbarius purpura: Mollusca, Pulmonata, Bulinidae)
AP Stadnichenko, GY Kyrychuk, KV Taran
Hydrobiological Journal 41 (5), 2005
32005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20