Анастасія Юріївна Старченко
Анастасія Юріївна Старченко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра МБОФК
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Оптимізація фізкультурної освіти старших дошкільнят на основі застосування засобів дитячого фітнесу
АЮ Старченко
Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту.-Дніпропертровськ, 2015
52015
Правова регламентація доступу до публічної інформації
АЮ Старченко
ОНУ ім. ІІ Мечнікова, 2011
32011
Відмінності в окремих показниках фізкультурної освіченості дітей старшого дошкільного віку залежно від статі
АЮ Старченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. ТГ Шевченка …, 0
3
Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їх фізкультурної освіченості і рівень захворюваності
АЮ Старченко
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2014
22014
Динамика показателей физкультурной образованности старших дошкольников под влиянием комплекса мероприятий по оптимизации физкультурного образования
АЮ Старченко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2014
22014
Підвищення фізкультурної освіченості старших дошкільників засобами дитячого фітнесу
А Старченко
22013
Информационные ресурсы органов исполнительной власти: проблемы
АЮ Старченко
Грамота, 2013
22013
СОЗНАНИЕ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА, ИЛИ" ДРУГИЕ ЛЮДИ"
ЕВ Харченко
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и …, 2013
22013
Стан та тенденції виробництва і реалізації олійних культур у Луганській області
АЮ Старченко
АЮ Старченко, 315-320, 2010
22010
Реформування доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно в Україні
АЮ Старченко
«Diamond trading tour», 2016
12016
Вплив оздоровчого фітнесу на рівень рухової активності та функціональний стан серцево-судинної системи учнів 11-х класів
АЮ Старченко, ЮЛ Дяченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Науково-правові засади діяльності суб’єктів підприємництва
СВ Степанов, ОГ Райлян, ЮВ Кіхая, АЮ Старченко, АС Ткачук, ...
Одеський національний економічний універитет, 2016
2016
ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФІЗКУЛЬТУРНИХ ЗАНЯТТЯХ
АЮ Старченко, ЮЛ Дяченко
Молодий вчений 38 (11.1), 96, 2016
2016
Обгрунтування доцільності використання засобів дитячого фітнесу у фізкультурній освіті дітей дошкільного віку
А Старченко
2016
Застосування здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні дітей 5–6 років
АЮ Старченко
2016
Инновационная технология оптимизации физкультурного образования детей 5-6 лет на основе использования средств детского фитнеса
АЮ Старченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
2015
Інноваційна технологія оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на основі застосування засобів дитячого фітнесу
АЮ Старченко
Сумський державний університет, 2015
2015
Правознавство
ВА Пятіна, СВ Степанов, ЛВ Тесля, ОВ Гордєєва, ЮВ Кіхая, ІЮ Клінова, ...
Атлант, 2015
2015
Влияние инновационной технологии оптимизации физкультурного образования старших дошкольников на показатели их физкультурной образованности и уровень заболеваемости
О Томенко, А Старченко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 37-41, 2014
2014
Изменение показателей физкультурной образованности родителей под влиянием реализации комплекса мероприятий по оптимизации физкультурной образованности старших дошкольников
АА Томенко, АЮ Старченко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20