Follow
Ольга Должнікова, Ольга Должникова, Olga Dolzhnikova (ORSID: 0000-0003-0961-015)
Ольга Должнікова, Ольга Должникова, Olga Dolzhnikova (ORSID: 0000-0003-0961-015)
National University of Pharmacy, Department of Management and Economics of Pharmacy Institute of
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління фармацією
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ІВ Міщенко, ...
НФаУ, 2009
16*2009
Совершенствование лекарственного обеспечения населения через гомеопатические аптеки
ОМ Должнікова, ОН Должникова
НФаУ, 1992
91992
Analiz zakonodavcho-normatyvnoho rehuliuvannia systemy sotsialnoho zakhystu pratsivnykiv aptechnykh zakladiv Ukrainy [Analysis of legislative and normative regulation of the …
VM Tolochko, TF Muzyka, MV Zarichkova, OM Dolzhnikova
Social Pharmacy in Health Care 1 (1), 12-17, 2015
82015
Justification for the system of social passport indicators in a pharmacy institution
MV Zarichkova, OM Dolzhnikova, TF Muzika
Management, economy and quality assurance in pharmacy, 11-20, 2019
42019
Аналіз законодавчо-нормативного регулювання системи соціального захисту працівників аптечних закладів України
МВЗ О.М.Должнікова, В.М.Толочко, Т.Ф.Музика
Соціальна фармація в охороні здоровя, 12-17, 2015
42015
Анализ современной ситуации социальной защищенности специалистов фармации в отношении рисков, связанных с профессиональными заболеваниями
МВ Заричковая, МВ Чешева, ОН Должникова
БГУ, 2012
32012
Изучение номенклатуры гомеопатических препаратов на фармацевтическом рынке
ВМ Толочко, ОН Должникова, ОМ Должнікова
32001
Дослідження контингенту слухачів системи післядипломної освіти зі спеціальності" Організація і управління фармацією"
VM Tolochko, MV Chesheva, OM Dolgnikova
Social Pharmacy in Health Care 2 (3), 23-29, 2016
22016
Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2011
22011
Соціальний захист працівників фармацевтичної галузі
ВМ Толочко, ОМ Должнікова, ОН Должникова
НФаУ, 2009
22009
Дослідження мотиваційних аспектів тематичного удосконалення спеціалістів фармації
ВМ Толочко, ВЮ Адонкіна, ВЮ Адонкина, ОМ Должнікова, ...
12019
The study of the regulatory and legal framework for the activities of the authorized person on implementation of pharmaceutical provision in healthcare institutions and …
VM Tolochko, TF Muzyka, MV Chesheva, OM Dolzhnykova
Socìalʹna farmacìâ v ohoronì zdorov'â 4 (3), 27-32, 2018
1*2018
Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконалення
ВМ Толочко, ТФ Музика, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ТФ Музыка, ...
12018
Аналіз законодавчого регулювання права спеціалістів фармації на пенсію за вислугу років
МВ Зарічкова, ОМ Должнікова
Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, Ф 24 перспективи …, 2016
12016
Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Фармацевтичне забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів у сучасних умовах»
ВМ Толочко, АФ Пиминов, ОФ Пімінов, ДЛ Великий, ИВ Мищенко, ...
НФаУ, 2015
12015
К вопросу совершенствования гомеопатической лекарственной помощи населению
МВЧ О.М.Должнікова, Д.В.Вакуленко
Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: сб. матер. ХІІ …, 2014
1*2014
Основи підприємницької діяльності у фармації
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2013
12013
Реклама лікарських засобів у фокусі останніх змін законодавства
МВЧ О.М.Должнікова, В.М.Толочко, Ю.П.Медведєва
Фармацевтичний кур'єр, 48-54, 2013
12013
К вопросу совершенствования гомеопатической лекарственной помощи населению
ДВВ О.М.Должнікова, М.В.Чешева
Материалы ХІ международной конференции «Медико-социальная экология личности …, 2013
1*2013
К вопросу контроля за фармацевтической информацией, предоставляемой через сеть Интернет/Международная конференция «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы …
ВМ Толочко, ЮП Медведева, ОН Должникова
ББК 51.1 я43 М42, 306, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20