Ольга Должнікова, Ольга Должникова, Olga Dolzhnikova (ORSID: 0000-0003-0961-015)
Ольга Должнікова, Ольга Должникова, Olga Dolzhnikova (ORSID: 0000-0003-0961-015)
National University of Pharmacy, Department of Management and Economics of Pharmacy Institute of
Підтверджена електронна адреса в nuph.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління фармацією
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ІВ Міщенко, ...
НФаУ, 2009
13*2009
Analiz zakonodavcho-normatyvnoho rehuliuvannia systemy sotsialnoho zakhystu pratsivnykiv aptechnykh zakladiv Ukrainy [Analysis of legislative and normative regulation of the …
VM Tolochko, TF Muzyka, MV Zarichkova, OM Dolzhnikova
Social Pharmacy in Health Care 1 (1), 12-17, 2015
82015
Совершенствование лекарственного обеспечения населения через гомеопатические аптеки
ОМ Должнікова, ОН Должникова
НФаУ, 1992
81992
Justification for the system of social passport indicators in a pharmacy institution
MV Zarichkova, OM Dolzhnikova, TF Muzika
Management, economy and quality assurance in pharmacy, 11-20, 2019
42019
Аналіз законодавчо-нормативного регулювання системи соціального захисту працівників аптечних закладів України
МВЗ О.М.Должнікова, В.М.Толочко, Т.Ф.Музика
Соціальна фармація в охороні здоровя, 12-17, 2015
42015
Анализ современной ситуации социальной защищенности специалистов фармации в отношении рисков, связанных с профессиональными заболеваниями
МВ Заричковая, МВ Чешева, ОН Должникова
БГУ, 2012
32012
Изучение номенклатуры гомеопатических препаратов на фармацевтическом рынке
ВМ Толочко, ОН Должникова, ОМ Должнікова
32001
Дослідження контингенту слухачів системи післядипломної освіти зі спеціальності" Організація і управління фармацією"
VM Tolochko, MV Chesheva, OM Dolgnikova
Social Pharmacy in Health Care 2 (3), 23-29, 2016
22016
Соціальний захист працівників фармацевтичної галузі
ВМ Толочко, ОМ Должнікова, ОН Должникова
НФаУ, 2009
22009
The study of the regulatory and legal framework for the activities of the authorized person on implementation of pharmaceutical provision in healthcare institutions and …
VM Tolochko, TF Muzyka, MV Chesheva, OM Dolzhnykova
Socìalʹna farmacìâ v ohoronì zdorov'â 4 (3), 27-32, 2018
1*2018
Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконалення
ВМ Толочко, ТФ Музика, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ТФ Музыка, ...
12018
Аналіз законодавчого регулювання права спеціалістів фармації на пенсію за вислугу років
МВ Зарічкова, ОМ Должнікова
Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, Ф 24 перспективи …, 2016
12016
Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку»
ВМ Толочко, АФ Пиминов, ОФ Пімінов, ДЛ Великий, ИВ Мищенко, ...
НФаУ, 2015
12015
К вопросу совершенствования гомеопатической лекарственной помощи населению
МВЧ О.М.Должнікова, Д.В.Вакуленко
Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: сб. матер. ХІІ …, 2014
1*2014
Основи підприємницької діяльності у фармації
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2013
12013
Реклама лікарських засобів у фокусі останніх змін законодавства
МВЧ О.М.Должнікова, В.М.Толочко, Ю.П.Медведєва
Фармацевтичний кур'єр, 48-54, 2013
12013
К вопросу совершенствования гомеопатической лекарственной помощи населению
ДВВ О.М.Должнікова, М.В.Чешева
Материалы ХІ международной конференции «Медико-социальная экология личности …, 2013
1*2013
К вопросу контроля за фармацевтической информацией, предоставляемой через сеть Интернет/Международная конференция «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы …
ВМ Толочко, ЮП Медведева, ОН Должникова
ББК 51.1 я43 М42, 306, 2011
12011
Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2011
12011
К вопросу использования гомеопатических лекарственных средств в Украине
ОН Должникова, ОМ Должнікова
12005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20