Браїлко Юлія Іванівна Iuliia Braiilko Yuliia Braiilko Brayilko Yuliya Браилко Юлия Ивановна
Браїлко Юлія Іванівна Iuliia Braiilko Yuliia Braiilko Brayilko Yuliya Браилко Юлия Ивановна
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60–80-х років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект)
ЮІ Браїлко
Дис. Київ, 2005
312005
Семантична специфіка онімів
Ю Браїлко
Філологічні науки, 111-116, 2009
72009
Семантико-стилістичні інтерпретації християнських теонімів у поезії Василя Стуса
Ю Браїлко
Дивослово 10, 44-48, 2004
52004
До питання функціонування лексем Бог і бог в українській мові (на матеріалі поеми “Енеїда” ІП Котляревського)
Ю Браїлко
Іван Котляревський і світова культура/Браїлко ЮІ–Полтава: Українське …, 1998
41998
Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка
ЮІ Браїлко
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 86-91, 2013
22013
Розвиток української літературної топономастики в кінці 1940-х–на початку 1980-х рр.
Y BRAIILKO
Філологічні науки, 80-88, 2019
12019
Топонімні конструкти поетичного пунктиру походу Олеся Гончара
Ю Браїлко
Рідний край, 86-88, 2018
12018
Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі
Y Brailko
Мова: класичне-модерне-постмодерне, 5-19, 2018
12018
Топоніми як маркери визначальних ознак поетичного ідіостилю Івана Малковича
Ю Браїлко
Рідний край, 61-65, 2017
12017
Український топонімний код у поезії Бориса Олійника
Ю Браїлко
Філологічні науки, 90-98, 2015
12015
Лексема Бог в ономастичному просторі Стусової поезії: семантико-стилістичний аспект
Ю Браїлко
Філологічні науки, 98-104, 2014
12014
Сакральна лексика як стилістичний засіб зображення профанного світу в українській поезії ІІ половини ХХ століття
Ю Браїлко
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 34-37, 2013
12013
Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект
Ю Браїлко
Філологічні науки, 84-91, 2010
12010
Конфесійні топоніми в українській поезії 60-80-х років ХХ століття: семантико-стилістичний аспект
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
СЕМАНТИЧНА ПАРАДИГМА ОНІМА МАЙДАН В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Y BRAIILKO
Філологічні науки, 125-132, 2020
2020
Семантична парадигма оніма Майдан в українському поетичному дискурсі
ЮІ Браїлко
2020
Власні назви Білорусі в українському поетичному дискурсі: прагматичний і стилістичний потенціал
Ю Браїлко
Лінгвостилістичні студії, 7-17, 2019
2019
Функційність оніма Кремль в українській поезії
ЮІ Браїлко
Записки з українського мовознавства 1 (26), 189-200, 2019
2019
Функційна значущість топонімів у поемі Івана Котляревського «Енеїда»
Ю Браїлко
2019
Живий і ніжний світ поезії Рецензія на книгу: Стиркіна Ю. Малявки міської мавки: вірші/Юлія Стиркіна.–К.: Друкарський двір Олега Федорова, 2019.–424 с.
Ю Браїлко
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20