Браїлко Юлія Іванівна Brayilko Yuliya Браилко Юлия Ивановна
Браїлко Юлія Іванівна Brayilko Yuliya Браилко Юлия Ивановна
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60-80-х років ХХ століття
ЮІ Браїлко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
282005
Семантична специфіка онімів
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
62009
Семантико-стилістичні інтерпретації християнських теонімів у поезії Василя Стуса
Ю Браїлко
Дивослово, 2005
52005
До питання функціонування лексем Бог і бог в українській мові (на матеріалі поеми “Енеїда” ІП Котляревського)
Ю Браїлко
Іван Котляревський і світова культура/Браїлко ЮІ–Полтава: Українське …, 1998
41998
Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка
ЮІ Браїлко
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 86-91, 2013
22013
Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі
Ю Браїлко
12018
Український топонімний код у поезії Бориса Олійника
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2015
12015
Лексема Бог в ономастичному просторі стусової поезії: семантико-стилістичний аспект
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
12014
Сакральна лексика як стилістичний засіб зображення профанного світу в українській поезії ІІ половини ХХ століття
Ю Браїлко
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 34-37, 2013
12013
Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект
Ю Браїлко
Філологічні науки, 84-91, 2010
12010
Конфесійні топоніми в українській поезії 60-80-х років ХХ століття: семантико-стилістичний аспект
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
Власні назви Білорусі в українському поетичному дискурсі: прагматичний і стилістичний потенціал
Ю Браїлко
Лінгвостилістичні студії, 7-17, 2019
2019
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОД ОЙКОНІМА ЛЬВІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Ю Браїлко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2019
2019
ФУНКЦІЙНІСТЬ ОНІМА КРЕМЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
ЮІ Браїлко
Записки з українського мовознавства 1 (26), 189-200, 2019
2019
ТОПОНІМ СИБІР В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАХРОНІЇ
ЮІ Браїлко
Лінгвістичні дослідження, 270-278, 2018
2018
Топонімні конструкти поетичного пунктиру походу Олеся Гончара
Ю Браїлко
Рідний край, 86-88, 2018
2018
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 81830. Науковий твір" Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ …
НВ Сулаєва, МІ Степанекно, ОА Гнізділова, НМ Манжелій, ОА Федій, ...
2018
ОНІМ УКРАЇНА Й СЕМА ‘МАТИʼ: КОРЕЛЯТИВНІ ВИЯВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
ЮІ Браїлко
МОВА І КУЛЬТУРА, 317, 2018
2018
ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТОПОНІМІВ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ
ЮІ БРАЇЛКО
Записки з ономастики, 2018
2018
Мова як багаторівнева система й лінгводидактичні засади вивчення української та іноземних мов
НС Степаненко, ЛІ Мартиросян, ЮІ Браїлко, СП Олійник, ОО Рудич, ...
Полтавський національний педагогічний ун-т імені ВГ Короленка, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20