Браїлко Юлія Іванівна Iuliia Braiilko Yuliia Braiilko Brayilko Yuliya Браилко Юлия Ивановна
Браїлко Юлія Іванівна Iuliia Braiilko Yuliia Braiilko Brayilko Yuliya Браилко Юлия Ивановна
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60-80-х років ХХ століття
ЮІ Браїлко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
322005
Семантична специфіка онімів
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
72009
Семантико-стилістичні інтерпретації християнських теонімів у поезії Василя Стуса/Юлія Браїлко
Ю Браїлко
Дивослово, 2005
52005
До питання функціонування лексем Бог і бог в українській мові (на матеріалі поеми “Енеїда” ІП Котляревського)
Ю Браїлко
Іван Котляревський і світова культура/Браїлко ЮІ–Полтава: Українське …, 1998
41998
Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка
ЮІ Браїлко
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 86-91, 2013
22013
Топонімні конструкти поетичного пунктиру походу Олеся Гончара
Ю Браїлко
Рідний край, 86-88, 2018
12018
Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі
Y Brailko
12018
Топоніми як маркери визначальних ознак поетичного ідіостилю Івана Малковича
Ю Браїлко
Рідний край, 61-65, 2017
12017
Український топонімний код у поезії Бориса Олійника
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2015
12015
Лексема Бог в ономастичному просторі Стусової поезії: семантико-стилістичний аспект
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
12014
Сакральна лексика як стилістичний засіб зображення профанного світу в українській поезії ІІ половини ХХ століття
Ю Браїлко
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 34-37, 2013
12013
Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект
Ю Браїлко
Філологічні науки, 84-91, 2010
12010
Конфесійні топоніми в українській поезії 60-80-х років ХХ століття: семантико-стилістичний аспект
ЮІ Браїлко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
Семантична парадигма оніма Майдан в українському поетичному дискурсі
ЮІ Браїлко
2020
Власні назви Білорусі в українському поетичному дискурсі: прагматичний і стилістичний потенціал
Ю Браїлко
Лінгвостилістичні студії, 7-17, 2019
2019
Розвиток української літературної топономастики в кінці 1940-х–на початку 1980-х рр.
ЮІ Браїлко
2019
Сакральні конотації хороніма Україна (на матеріалі української поезії)
Ю Браїлко
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 78-85, 2019
2019
Лінгвокультурний код ойконіма Львів в українському поетичному дискурсі
Ю Браїлко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2019
2019
Функційність оніма Кремль в українській поезії
ЮІ Браїлко
Записки з українського мовознавства 1 (26), 189-200, 2019
2019
Психолого-педагогічний факультет ПНПУ імені ВГ Короленка
МІ Степаненко, НВ Сулаєва, ОА Гнізділова, НМ Манжелій, О Федій, ...
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20