Подписаться
Анісімов Герман Миколайович
Анісімов Герман Миколайович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення
ГМ Анісімов
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2003
362003
Особливості кваліфікації злочинів, що вчиняються шляхом зловживання службовим становищем
ГМ Анісімов
Вісник Асоціації кримінального права України 2 (3), 250-268, 2014
342014
Обман як ознака складу злочину і його кримінально-правове значення
М Панов, Г Анісімов
Юридична Україна, 72-79, 2014
112014
Наука кримінального права і проблема її міждисциплінарних зв’язків
МІ Панов, ГМ Анісімов
Юридична наука, 133-142, 2015
72015
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): навч. посіб.
ГМ Анісімов, Ю Дзюба, В Касинюк
Х.: Право, 2011
62011
Військові злочини у сфері службової діяльності
ГМ Анісімов, ЮП Дзюба, ВІ Касинюк
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові …, 2011
52011
Під час кваліфікації дій особи як порушення законів та звичаїв війни важливим є встановлення контекстуального аспекту
ГМ Анісімов
URL: https://supreme. court. gov. ua/supreme/pokazniki-diyalnosti …, 0
5
Зловживання довірою як спосіб учинення злочину
G Anisimov
Проблеми законності, 20-28, 2015
32015
Обман і зловживання довірою як форми впливу на особу з метою її експлуатації
А Орлеан
Вісник Національної академії прокуратури України, 43-48, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органи внутрішніх справ":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф …
МІ Панов, ВА Ломако, ВІ Касинюк, ІО Зінченко, ОО Володіна, ...
2013
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни" Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органи внутрішніх справ …
МІ Панов, ВА Ломако, ВІ Касинюк, ІО Зінченко, ОО Володіна, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Тести з навчальної дисципліни" Кримінальне право України (Особлива частина)":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ГМ Анісімов, ОО Володіна, ЛМ Демидова, МІ Панов, ОЕ Радутний, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Актуальні проблеми екологічного права України
А Гетьман, Г Анісімов
Вісник Академії правових наук України, 396-399, 2012
2012
ББК 68.4+ 67.308 (4 УКР) я73 З-68
ГМ Анісімов, ЮП Дзюба, ВІ Касинюк
2011
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
2011
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Злочини проти встановленного порядку несення військової служби (військові злочини)"
МІ Панов, ВІ Касинюк, ІВ Самощенко, СО Харитонов, ГМ Анісімов
2011
тика курсових робіт з кримінального права України (загальна частина) та методичні поради до їх написання
ГМ Анісімов, МВ Анчукова, СВ Гізімчук
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2007
2007
Методичні рекомендації до підготовки та складання державного екзамену з кримінального права України
МІ Панов, ЮВ Баулін, ВА Ломако, ВІ Касинюк, ГМ Анісімов, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2004
2004
тика курсових робіт з Особливої частини кримінального права
ВІ Борисов, ЛВ Дорош, ВМ Киричко, ІО Зінченко, В Тютюгін, ВІ Касинюк, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2004
2004
Проблеми законності. 2003. Вип. 61
ГО Христова, ОО Волошко, ММ Шевердін, ЗД Чуйко, ОО Скібіна, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2003
2003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20