Подписаться
Роксолана Паславська
Роксолана Паславська
Lviv National University of Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене econom.lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система адміністрування податків в Україні
РЮ Паславська
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2014
372014
Основні напрями реформування вітчизняної системи адміністрування податків
Р Паславська
Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник–Львів: ЛНУ ім. І …, 2014
142014
Сутність системи адміністрування податків та особливості її функціонування в Україні
РЮ Паславська
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 58-63, 2013
92013
Стабільне податкове законодавство як критерій ефективної системи адміністрування податків в Україні/РЮ Паславська
Р Паславська
Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник–Львів: ЛНУ ім. І …, 2012
62012
Особливості реформування податкової системи України в контексті євроінтеграції/РЮ Паславська, ВМ Кміть
Р Паславська
Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник–Львів: ЛНУ ім. І …, 2010
62010
Справляння податків на території України: історична ретроспектива/РЮ Паславська
Р Паславська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.–Чернівці-Луцьк …, 2011
52011
Показники оцінки системи адміністрування податків в Україні
РЮ Паславська
Економічний простір, 151-160, 2016
32016
Оцінка рівня оподаткування в країнах–учасницях ЄС та в Україні
РЮ Паславська
Аctual Problems of International Relations 2 (99), 2011
32011
Реалії та перспективи запровадження Податкового кодексу України/РЮ Паславська
Р Паславська
Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник–Львів: ЛНУ ім. І …, 2011
32011
Activity of tax authorities in providing the efficiency of functioning of the tax administration system in ukraine
Y Prysiazhniuk, R Paslavska
EKONOMISTI, 19, 2013
22013
Вплив макроекономічних факторів на фіскальний результат функціонування системи адміністрування податків/РЮ Паславська
Р Паславська
Вісник Львівського університету. Серія економічна.–Львів, 245-252, 2012
22012
ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ APPROACHES TO FORECASTING TAX REVENUES CONSOLIDATED BUDGET UKRAINE
РЮ Паславська
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОї ДУМКИ, 679, 2016
12016
Визначення факторів, що впливають на стан системи адміністрування податків в Україні. 207 Міжнародна студентськоаспірантська конференція «Розвиток економіки України в умовах …
Р Паславська
UKRAINE ECONOMY DEVELOPMENT UNDER ACTIVATION OF EUROPEAN INTEGRATION …, 2012
12012
Фактори та передумови удосконалення системи адміністрування податків в контексті цифровізації та розвитку фінтеху в Україні
РЮ Паславська, РВ Лоїк, АР Клек
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2023
2023
ПÎÄÀÒÊÎÂÅ ÀÄМ²Í²ÑÒÐÓÂÀÍÍЯ Ä²ЯËÜÍÎÑÒ² МÀËÎÃÎ ÒÀ ÑÅÐÅÄÍÜÎÃÎ Б²ЗÍÅÑÓ Â ÓÊÐÀЇÍ²
ВМ Кміть, МІ Крупка, РЮ Паславська
2021
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ПДВ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
РЮ Паславська
Бізнес, інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково, 84, 2019
2019
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
Л Демиденко, Т Єфименко, В Ільяшенко, П Мельник, Ю Каспрук, ...
2018
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Р Паславська
ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING, 2016
2016
Проблеми ефективного функціонування національної системи адміністрування податків та напрями їх вирішення
РЮ Паславська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 160-164, 2016
2016
TAX ASSESSMENT LEVEL IN THE EU MEMBERS AND IN UKRAINE
РЮ Паславська
Actual problems of international relations 2 (99), 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20