Follow
Топішко Наталія,Topishko Natalya
Топішко Наталія,Topishko Natalya
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine
T Galetska, N Topishko, I Topishko
Baltic Journal of Economic Studies 6 (3), 24-35, 2020
122020
Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення
ІІ Топішко, НП Топішко, ТІ Галецька
Причорноморські економічні студії, 95-99, 2016
122016
Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення
НП Топіко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
122009
Corporate social activities in Germany: the experience of companies
T Galetska, N Topishko, I Topishko
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 17-24, 2019
102019
Теоретичні засади соціального захисту населення
НП Топішко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
72010
Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах
N Topishko, I Topishko, T Galetska
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2018
62018
Sotsialna vidpovidalnist pidpryiemstva v Ukraini: problemy zabezpechennia ta shliakhy pidvyshchennia [Corporate social responsibility in Ukraine: problems of security and …
II Topishko, NP Topishko, TI Galetska
Prychornomorski ekonomichni studii 12 (1), 95-99, 2016
52016
Соціальна відповідальність підприємства та ії міжнародні стандарти
ІІ Топішко, ИИ Топишко, НП Топішко, НП Топишко, ТІ Галецька, ...
42017
Система соціального захисту населення як соціальний, економічний та політичний стабілізатор розвитку суспільства
N Topishko
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2014
42014
Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму
НП Топішко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 135-143, 2015
22015
Социальные риски и проблема оценки уровня социальной защиты населения на основе теории нечетких множеств (Соціальні ризики і проблема оцінки рівня соціального захисту населення …
НП Топішко
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 1 (3), 72-78, 2013
22013
Удосконалення державного регулювання заробітної плати в контексті формування нової моделі соціально-економічного розвитку України
ІІ Топішко, НП Топішко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка …, 2013
22013
Методика оцінки рівня особистого соціального захисту із застосуванням теорії нечітких множин
НП Топіко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
22010
Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення
НП Топішко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
22010
Сучасні підходи до управління професійно-особистісним розвитком персоналу ІТ-підприємств (досвід компанії «Softserve»(Modern approaches to personnel professional development …
НП Топішко, НІ Душко, ТІ Галецька
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2024
12024
MODEL OF THE DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CAREER GUIDANCE OF YOUNG PEOPLE BASED ON THE APPARATUS OF FUZZY LOGIC.
O Turzhanska, S Galetskyi, N Topishko
Youth Voice Journal, 2022
12022
Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства
НП Топішко, ТІ Галецька
Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, 207-210, 2017
12017
Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави (Transformation of economic conditions in the economy of knowledge and its impact …
ІІ Топішко, НП Топішко, ТІ Галецька
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
12016
Соціальна захищеність населення: проблеми виміру
ЛА Янковська, НП Топішко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Перспективи і тенденції розвитку України в контексті глобальної економічної кризи (Development of Ukraine in the context of global economic crisis: perspectives and trends)
НП Топішко
Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20