Roman Dodonov, Роман Додонов
Roman Dodonov, Роман Додонов
Professor of Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University, orcid: 0000-0003-1598-499X
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Етнічна ментальність: досвід соціально-філософського дослідження
Р Додонов
184*1998
Теорія ментальності: вчення про детермінанти мисленнєвих автоматизмів
Р Додонов
131*1999
ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: загрози, протидія, моделювання : монографія
Горбулін, Додонов, Ланде
Київ : Інтертехнологія., 2009
1202009
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія (передмова "За принципом голограми")
ГО Нестеренко, РО Додонов
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія, 2004
75*2004
Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук за спец. 09.00.03 – Соціальна …
Р Додонов
Київ: Інститут філософії НАН України, 1999
231999
Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні
Р Додонов, С Мофа
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
162003
Криза, війна чи конфлікт - як коректно називати події на Сході України? Crisis, War or Conflict — how correctly to call events in the East of Ukraine?
Р Додонов
Схід, 107-112, 2015
152015
До проблеми визначення поняття "ментальність"
Р Додонов
Придніпровський науковий вісник, 25, 1997
14*1997
Polemological Paradigm of Hybrid War Research
R Dodonov, H Kovalskyi, V Dodonova, M Kolinko
Philosophy and Cosmology; Filosofiā i Kosmologiā 19, 97-109, 2017
132017
Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії. The Conflict in the East of Ukraine in the Mirror of Social and Philosophical Reflection
Р Додонов
Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016
12*2016
Автопоезис соцiальних систем: монографiя / за наук. ред. В.П. Беха. НПУ iменi М.П. Драгоманова.
В Бех, Р Додонов
Аутопоезіс соціальних систем, 19-33, 2010
10*2010
Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії
Р Додонов
Політичний менеджмент, 127-140, 2005
82005
Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України.
Р Додонов, В Додонова
Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України при ДонНУ, 2004
82004
Rusin history in the creative legacy of Vladimir Vernadsky. DOI: 10.17223/18572685/56/6
R Dodonov, O Aleksandrova, V Dodonova
Rusin 56, 92-109, 2019
72019
Monologues about the Donbas
V Dodonova, R Dodonov
Selected works on the issues of Eastern-Ukrainian conflict. Kyiv, 2018
72018
Strategy and tactics of behaviour of subjects and objects of historical trauma
VI Dodonova, RA Dodonov, OS Aleksandrova, OV Popovich, ...
Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie 36 (2), 153-164, 2019
62019
Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine
S Murinska, O Aleksandrova, R Dodonov
Схід, 66-72, 2018
52018
Філософія науки і техніки
Л Алексеєва, Р Додонов, Д Муза
Донецк: ДонНТУ, 2004
5*2004
Соцiально-фiлософський аналiз процесу формування та функцiонування етноментальностi
РО Додонов
51999
Світовий досвід постконфліктної реабілітації та замирення в контексті подій на Сході України. World Experience of Post-Conflict Rehabilitation and Restoration in the Context of …
Р Додонов
Нова парадигма: [журнал наукових праць], С.15-25, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20