Follow
Roman Dodonov / Роман Додонов
Title
Cited by
Cited by
Year
Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования
Р Додонов
2021998
ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: загрози, протидія, моделювання : монографія
Горбулін, Додонов, Ланде
Київ : Інтертехнологія., 2009
1482009
Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов
Р Додонов
1431999
За принципом голограми. Передмова
РО Додонов
Нестеренко, Г. О. Особистість у нелінійному суспільстві: монографія, 2004
82*2004
Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук за спец. 09.00.03 – Соціальна …
Р Додонов
Київ: Інститут філософії НАН України, 1999
261999
Polemological Paradigm of Hybrid War Research
R Dodonov, H Kovalskyi, V Dodonova, M Kolinko
Философия и космология; Philosophy and Cosmology 19, 97-109, 2017
20*2017
Crisis, War or Conflict — how correctly to call events in the East of Ukraine?
R Dodonov
Skhid, 107-112, 2015
19*2015
Основні детермінанти процесу становлення етнічної ментальності
РО Додонов
Нова парадигма, 34-39, 1997
19*1997
Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії. The Conflict in the East of Ukraine in the Mirror of Social and Philosophical Reflection
Р Додонов
Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016
16*2016
Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні
Р Додонов, С Мофа
Політичний менеджмент, 3-13, 2003
162003
До проблеми визначення поняття "ментальність"
Р Додонов
Придніпровський науковий вісник, 25, 1997
16*1997
Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії
Р Додонов
Політичний менеджмент, 127-140, 2005
122005
Strategy and tactics of behaviour of subjects and objects of historical trauma
VI Dodonova, RA Dodonov, OS Aleksandrova, OV Popovich, ...
Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie 36 (2), 153-164, 2019
112019
ФИЛОСОФИЯ
МВ Фоменко, ЛА Алексеева, ОИ Блащишин, РА Додонов, АН Ищенко, ...
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального …, 2010
112010
Автопоезис соцiальних систем: монографiя / за наук. ред. В.П. Беха. НПУ iменi М.П. Драгоманова.
В Бех, Р Додонов
Аутопоезіс соціальних систем, 19-33, 2010
11*2010
Философия. Учебно-методическое пособие для студентов технических вузов.
Л Алексеева, Р Додонов, Д Муза, В Пашков
Донецьк: ДонНТУ, 2010
9*2010
Rusin history in the creative legacy of Vladimir Vernadsky. DOI: 10.17223/18572685/56/6
R Dodonov, O Aleksandrova, V Dodonova
Rusin 56, 92-109, 2019
82019
Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine
S Murinska, O Aleksandrova, R Dodonov
Схід, 66-72, 2018
82018
Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України.
Р Додонов, В Додонова
Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України при ДонНУ, 2004
82004
Monologues about the Donbas
V Dodonova, R Dodonov
Selected works on the issues of Eastern-Ukrainian conflict. Kyiv, 2018
72018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20