Roman Dodonov, Роман Додонов
Roman Dodonov, Роман Додонов
Professor of Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University, orcid: 0000-0003-1598-499X
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Етнічна ментальність: досвід соціально-філософського дослідження
Р Додонов
175*1998
Теорія ментальності: вчення про детермінанти мисленнєвих автоматизмів
Р Додонов
128*1999
ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: загрози, протидія, моделювання : монографія
Горбулін, Додонов, Ланде
Київ : Інтертехнологія., 2009
1182009
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія (передмова "За принципом голограми")
ГО Нестеренко, РО Додонов
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія, 2004
72*2004
Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук за спец. 09.00.03 – Соціальна …
Р Додонов
Київ: Інститут філософії НАН України, 1999
231999
Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні
Р Додонов, С Мофа
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
162003
Криза, війна чи конфлікт - як коректно називати події на Сході України? Crisis, War or Conflict — how correctly to call events in the East of Ukraine?
Р Додонов
Схід, 107-112, 2015
152015
До проблеми визначення поняття "ментальність"
Р Додонов
Придніпровський науковий вісник, 25, 1997
14*1997
Polemological Paradigm of Hybrid War Research
R Dodonov, H Kovalskyi, V Dodonova, M Kolinko
Philosophy and Cosmology; Filosofiā i Kosmologiā 19, 97-109, 2017
132017
Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії. The Conflict in the East of Ukraine in the Mirror of Social and Philosophical Reflection
Р Додонов
Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016
12*2016
Автопоезис соцiальних систем: монографiя / за наук. ред. В.П. Беха. НПУ iменi М.П. Драгоманова.
В Бех, Р Додонов
Аутопоезіс соціальних систем, 19-33, 2010
9*2010
Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України.
Р Додонов, В Додонова
Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України при ДонНУ, 2004
82004
Monologues about the Donbas
V Dodonova, R Dodonov
Selected works on the issues of Eastern-Ukrainian conflict. Kyiv, 2018
72018
Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії
Р Додонов
Політичний менеджмент, 127-140, 2005
62005
Rusin history in the creative legacy of Vladimir Vernadsky. DOI: 10.17223/18572685/56/6
R Dodonov, O Aleksandrova, V Dodonova
Rusin 56, 92-109, 2019
52019
Філософія науки і техніки
Л Алексеєва, Р Додонов, Д Муза
Донецк: ДонНТУ, 2004
5*2004
Світовий досвід постконфліктної реабілітації та замирення в контексті подій на Сході України. World Experience of Post-Conflict Rehabilitation and Restoration in the Context of …
Р Додонов
Нова парадигма: [журнал наукових праць], С.15-25, 2016
42016
Дорожня карта вирішення східноукраїнського конфлікту як форма організації громадянської активності
РО Додонов
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 353-359, 2015
42015
Плюралізм як напрям розвитку світоглядної свідомості суспільствa
ВА Жадько, РО Додонов, ВВ Глазунов
42008
Соціально-філософський аналіз детермінант формування екологічної свідомості
РО ДОДОНОВ, МІ ХИЛЬКО, ОВ ДОБРИДЕНЬ
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20