Roman Dodonov, Роман Додонов
Roman Dodonov, Роман Додонов
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования
Р Додонов
1441998
ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: загрози, протидія, моделювання : монографія
Горбулін, Додонов, Ланде
Київ : Інтертехнологія., 2009
1112009
Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов
Р Додонов
1061999
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія (передмова "За принципом голограми")
ГО Нестеренко, РО Додонов
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія, 2004
66*2004
Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук за спец. 09.00.03 – Соціальна …
Р Додонов
Київ: Інститут філософії НАН України, 1999
231999
Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні
Р Додонов, С Мофа
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
142003
Криза, війна чи конфлікт - як коректно називати події на Сході України? Crisis, War or Conflict — how correctly to call events in the East of Ukraine?
Р Додонов
Схід, 107-112, 2015
122015
К проблеме определения понятия "ментальность"
РА Додонов
Придніпровський науковий вісник, 25, 1997
111997
Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії. The Conflict in the East of Ukraine in the Mirror of Social and Philosophical Reflection
Р Додонов
Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016
8*2016
Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України.
Р Додонов, В Додонова
Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України при ДонНУ, 2004
82004
Polemological Paradigm of Hybrid War Research
R Dodonov, H Kovalskyi, V Dodonova, M Kolinko
Philosophy and Cosmology; Filosofiâ i Kosmologiâ 19, 97-109, 2017
72017
Автопоезис соцiальних систем: монографiя/за науковою ред. ВП Беха Мiн-во освiти i науки; Нац. пед. ун-т iменi МП Драгоманова.
В Бех, Р Додонов
Аутопоезіс соціальних систем, 19-33, 2010
6*2010
Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії
Р Додонов
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
62005
Философия. Учебно-методическое пособие для студентов технических вузов.
Л Алексеева, Р Додонов, Д Муза, В Пашков
Донецьк: ДонНТУ, 2010
42010
Философия науки и техники.
Л Алексеева, Р Додонов, Д Муза
Донецк: ДонНТУ, 2004
4*2004
Алгоритм саморазвертывания духовной жизни общества
Р Додонов
Нова парадигма / Альманах наукових праць молодих вчених Запорiзького регiону …, 1998
41998
Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен в українській освіті
Р Додонов
Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість …, 2016
32016
Дорожня карта вирішення східноукраїнського конфлікту як форма організації громадянської активності
РО Додонов
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 353-359, 2015
32015
У истоков Украинской Академии наук: В.И. Вернадский и М.С. Грушевский
Р Додонов
Ноосфера і цивілізація., С.15-27, 2009
3*2009
Плюралізм як напрям розвитку світоглядної свідомості суспільствa
ВА Жадько, РО Додонов, ВВ Глазунов
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20