Roman Dodonov, Роман Додонов
Roman Dodonov, Роман Додонов
Professor of Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University, orcid: 0000-0003-1598-499X
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования
Р Додонов
1541998
ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: загрози, протидія, моделювання : монографія
Горбулін, Додонов, Ланде
Київ : Інтертехнологія., 2009
1162009
Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов
Р Додонов
1141999
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія (передмова "За принципом голограми")
ГО Нестеренко, РО Додонов
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія, 2004
65*2004
Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук за спец. 09.00.03 – Соціальна …
Р Додонов
Київ: Інститут філософії НАН України, 1999
241999
Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні
Р Додонов, С Мофа
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
152003
К проблеме определения понятия "ментальность"
РА Додонов
Придніпровський науковий вісник, 25, 1997
141997
Криза, війна чи конфлікт - як коректно називати події на Сході України? Crisis, War or Conflict — how correctly to call events in the East of Ukraine?
Р Додонов
Схід, 107-112, 2015
132015
Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії. The Conflict in the East of Ukraine in the Mirror of Social and Philosophical Reflection
Р Додонов
Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016
12*2016
Философия науки и техники.
Л Алексеева, Р Додонов, Д Муза
Донецк: ДонНТУ, 2004
12*2004
Polemological Paradigm of Hybrid War Research
R Dodonov, H Kovalskyi, V Dodonova, M Kolinko
Philosophy and Cosmology; Filosofiâ i Kosmologiâ 19, 97-109, 2017
112017
Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України.
Р Додонов, В Додонова
Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України при ДонНУ, 2004
82004
Monologues about the Donbas
V Dodonova, R Dodonov
Selected works on the issues of Eastern-Ukrainian conflict. Kyiv, 2018
72018
Автопоезис соцiальних систем: монографiя/за науковою ред. ВП Беха Мiн-во освiти i науки; Нац. пед. ун-т iменi МП Драгоманова.
В Бех, Р Додонов
Аутопоезіс соціальних систем, 19-33, 2010
6*2010
Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії
Р Додонов
Політичний менеджмент, 127-140, 2005
62005
Світовий досвід постконфліктної реабілітації та замирення в контексті подій на Сході України. World Experience of Post-Conflict Rehabilitation and Restoration in the Context of …
Р Додонов
Нова парадигма: [журнал наукових праць], С.15-25, 2016
42016
Дорожня карта вирішення східноукраїнського конфлікту як форма організації громадянської активності
РО Додонов
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 353-359, 2015
42015
Соціально-філософський аналіз детермінант формування екологічної свідомості
РО ДОДОНОВ, МІ ХИЛЬКО, ОВ ДОБРИДЕНЬ
42007
Алгоритм саморазвертывания духовной жизни общества
Р Додонов
Нова парадигма / Альманах наукових праць молодих вчених Запорiзького регiону …, 1998
41998
Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен в українській освіті
Р Додонов
Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість …, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20