Roman Dodonov / Роман Додонов
Roman Dodonov / Роман Додонов
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования
Р Додонов
1961998
Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов
Р Додонов
1371999
ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: загрози, протидія, моделювання : монографія
Горбулін, Додонов, Ланде
Київ : Інтертехнологія., 2009
1342009
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія (передмова "За принципом голограми")
ГО Нестеренко, РО Додонов
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія, 2004
80*2004
Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук за спец. 09.00.03 – Соціальна …
Р Додонов
Київ: Інститут філософії НАН України, 1999
251999
Polemological Paradigm of Hybrid War Research
R Dodonov, H Kovalskyi, V Dodonova, M Kolinko
Philosophy and Cosmology; Filosofiâ i Kosmologiâ 19, 97-109, 2017
192017
Crisis, War or Conflict — how correctly to call events in the East of Ukraine?
R Dodonov
Skhid, 107-112, 2015
17*2015
Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні
Р Додонов, С Мофа
Політичний менеджмент, 3-13, 2003
162003
До проблеми визначення поняття "ментальність"
Р Додонов
Придніпровський науковий вісник, 25, 1997
15*1997
Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії. The Conflict in the East of Ukraine in the Mirror of Social and Philosophical Reflection
Р Додонов
Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016
12*2016
Автопоезис соцiальних систем: монографiя / за наук. ред. В.П. Беха. НПУ iменi М.П. Драгоманова.
В Бех, Р Додонов
Аутопоезіс соціальних систем, 19-33, 2010
11*2010
Rusin history in the creative legacy of Vladimir Vernadsky. DOI: 10.17223/18572685/56/6
R Dodonov, O Aleksandrova, V Dodonova
Rusin 56, 92-109, 2019
82019
Strategy and tactics of behaviour of subjects and objects of historical trauma
VI Dodonova, RA Dodonov, OS Aleksandrova, OV Popovich, ...
Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie 36 (2), 153-164, 2019
82019
ESCALATING OF ADVANCED ECONOMIES STATE DEBT: TENDENCIES, FACTORS, RISKS
Dodonov
Наращивание государственного долга развитых стран: тенденции, факторы, риски., 2012
8*2012
Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії
Р Додонов
Політичний менеджмент, 127-140, 2005
82005
Monologues about the Donbas
V Dodonova, R Dodonov
Selected works on the issues of Eastern-Ukrainian conflict. Kyiv, 2018
72018
Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine
S Murinska, O Aleksandrova, R Dodonov
Схід, 66-72, 2018
72018
Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України.
Р Додонов, В Додонова
Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України при ДонНУ, 2004
62004
Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен в українській освіті
Р Додонов
Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість …, 2016
52016
Світовий досвід постконфліктної реабілітації та замирення в контексті подій на Сході України. World Experience of Post-Conflict Rehabilitation and Restoration in the Context of …
Р Додонов
Нова парадигма: [журнал наукових праць], С.15-25, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20