Подписаться
Бурсова Світлана Сергіївна, Бурсова Светлана Сергеевна, Bursova Svitlana
Бурсова Світлана Сергіївна, Бурсова Светлана Сергеевна, Bursova Svitlana
Poltava V.G.Korolenko National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптація дитини до умов дошкільного навчального закладу як психолого-педагогічна проблема
С Бурсова
Педагогічні науки, 49-53, 2011
72011
Дитяче експериментування: реалії та перспективи
І Карапузова, С Бурсова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 39-49, 2016
62016
Діагностика рівнів адаптації дітей до дошкільного навчального закладу
СС Бурсова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 263-270, 2015
22015
Розвивальне середовище як умова ефективної організації педагогічної підтримки дітей дошкільного віку
СС Бурсова
22014
Особливості виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки
ОГ Вільхова, СС Бурсова, ІВ Карапузова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
12020
Використання здоров’язбережувальних технологій у період адаптації дітей до дошкільного навчального закладу
ГОА Бурсова Світлана Сергіївна
Загальна теорія здоров'я і здоров'язбереження, 361-367, 2017
1*2017
Особливості роботи вихователя дошкільного закладу з батьками в умовах педагогічної підтримки дитини
СС Бурсова
Імідж сучасного педагога, 62-64, 2014
12014
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАТЬКАМИ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
С Бурсова
Образование, 65, 2011
1*2011
LEGO-КОНСТРУКТОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
С Бурсова, І Карапузова
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 47-49, 2020
2020
Оксана Вільхова
С Бурсова
Редакційна колегія, 352, 2020
2020
Двовекторний розгляд феномену здоров'я
ТІ Мієр, ТК Андрющенко, НА Беседа, ГМ Бойко, СС Бурсова, ...
ФОП Осадца ЮВ, 2019
2019
РОЗДІЛ 14 ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙВ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES INTRODUCTION IN THE
ОА Гнізділова, СС Бурсова
ББК 74.262. 6 З 11, 345, 2019
2019
Використання розвивального математичного матеріалу з метою формування елементарних математичних уявлень старших дошкільників
ЛП Клевака, СС Бурсова, ОІ Гришко, ІВ Карапузова
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2018
2018
Організація педагогічної підтримки майбутніх вихователів у процесі навчання
І Карапузова, С Бурсова
Естетика і етика педагогічної дії, 162-171, 2018
2018
Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження
ІМ Авдєєнко, ОМ Бельорін-Еррера, ІС Бєляєв, ОМ Бєляєва, КО Бігуняк, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, ФОП Петров ВВ, вид. Рожко СГ, 2017
2017
Вербин Назарій Борисович–старший викладач, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Воронка галина Степанівна–кандидат педагогічних наук, доцент …
СМ Бабюк, ТЙ Бабюк, НВ Бахмат, ІМ Біла, ЮМ Булгака, СС Бурсова
Педагогічна освіта, 278, 2017
2017
Реалізація системи П. Іванова в закладах освіти
СС Бурсова, ІВ Карапузова
2017
РеалІЗацІя СиСТеМи П. Іванова в ЗаКлаДах оСвІТи ImPLemeNtatIoN of PorfIrII IVaNoV’S HeaLtH SyStem INto eduCatIoNaL eStaBLISHmeNtS
С Бурсова, І Карапузова
Педагогічна освіта, 159, 2017
2017
Реалізація системи П.Іванова в закладах освіти
ІВК С.С.Бурсова
Педагогічна освіта: теорія і практика 22, 159-164, 2017
2017
Психологічний супровід дітей в період адаптації до дошкільного навчального закладу
ІВК С.С.Бурсова
Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць 23, 57-62, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20