Бурсова Світлана Сергіївна, Бурсова Светлана Сергеевна, Bursova Svitlana
Бурсова Світлана Сергіївна, Бурсова Светлана Сергеевна, Bursova Svitlana
Poltava V.G.Korolenko National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптація дитини до умов дошкільного навчального закладу як психолого-педагогічна проблема
СС Бурсова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
32011
Дитяче експериментування: реалії та перспективи
ІВ Карапузова, С Бурсова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
22016
Особливості роботи вихователя дошкільного закладу з батьками в умовах педагогічної підтримки дитини
СС Бурсова
Імідж сучасного педагога, 62-64, 2014
12014
LEGO-КОНСТРУКТОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
С Бурсова, І Карапузова
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 47-49, 2020
2020
Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка: історія та сучасність
ОА Гнізділова, ОО Вашак, ОГ Вільхова, ОІ Гришко, ЛВ Зімакова, ...
2020
Проектування освітнього середовища ЗДО як умова забезпечення адаптації дошкільників
СС Бурсова
2019
Використання розвивального математичного матеріалу з метою формування елементарних математичних уявлень старших дошкільників
СС Бурсова, ОІ Гришко, ІВ Карапузова, ЛП Клевака
2018
Організація педагогічної підтримки майбутніх вихователів у процесі навчання
І Карапузова, С Бурсова
Естетика і етика педагогічної дії, 162-171, 2018
2018
Реалізація системи П. Іванова в закладах освіти
СС Бурсова, ІВ Карапузова
2017
Психологічний супровід дітей в період адаптації до ДНЗ
СС Бурсова, ІВ Карапузова
2017
Основи фізичного виховання дітей першого року життя
СС Бурсова
2017
РеалІЗацІя СиСТеМи П. Іванова в ЗаКлаДах оСвІТи ImPLemeNtatIoN of PorfIrII IVaNoV’S HeaLtH SyStem INto eduCatIoNaL eStaBLISHmeNtS
С Бурсова, І Карапузова
Педагогічна освіта, 159, 2017
2017
Реалізація системи П.Іванова в закладах освіти
ІВК С.С.Бурсова
Педагогічна освіта: теорія і практика 22, 159-164, 2017
2017
Психологічний супровід дітей в період адаптації до дошкільного навчального закладу
ІВК С.С.Бурсова
Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць 23, 57-62, 2017
2017
Використання здоров’язбережувальних технологій у період адаптації дітей до дошкільного навчального закладу
ГОА Бурсова Світлана Сергіївна
Загальна теорія здоров'я і здоров'язбереження, 361-367, 2017
2017
Специфіка розвитку мови дітей першого року життя
ІВК С.С.Бурсова
Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство …, 2017
2017
Особливості виховання дітей батьком
ДО Опанасенко, СС Бурсова
2016
Нетрадиційні оздоровчі технології у сучасному ДНЗ
ЮО Волкова, СС Бурсова
2016
Діагностика рівнів адаптації дітей до дошкільного навчального закладу
СС Бурсова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 263-270, 2015
2015
Управлінський аспект педагогічної підтримки дітей в умовах адаптації їх до дошкільного навчального закладу
СС Бурсова
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20