Виктория Коваленко
Виктория Коваленко
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика
ВВ Коваленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
1802010
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
1632007
Банківський нагляд: навч. посіб.
ВІ Міщенко, АП Яценюк, ВВ Коваленко, ОГ Коренєва
К.: Знання 406, 2004
962004
Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: монографія
ВВ Коваленко
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 153, 2010
862010
Банківська криза та інструменти антикризового управління
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ОГ Коренєва
ВНЗ Національна академія управління, 2009
502009
Информационные технологии в туристской индустрии
АМ Ветитнев, ВВ Коваленко, ВВ Коваленко
Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2018
472018
Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 65, 2006
382006
Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
ВВ Коваленко, СО Дмитров, АВ Єжов
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
362007
Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки
ВВ Коваленко
Фінанси України, 111-121, 2008
352008
Банківська система України
ВВ Коваленко, ОГ Коренєва, КФ Черкашина, ЕФ Черкашина, ...
ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010
342010
Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб.
ВВ Коваленко
К.: Знання України 332, 2006
332006
Стратегiчне управлiння фiнансовою стiйкiстю банкiвської системи: методологiя i практика: монографiя
ВВ Коваленко
322010
Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції
ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 169-177, 2008
322008
Банківський капітал: вимоги Базеля ІІІ
МІ Звєряков, ВВ Коваленко
Фінанси України, 13-23, 2011
312011
Фінансовий моніторинг в банку: Навч. посібн
СО Дмитров, ВВ Коваленко, ОМ Бережний
Суми: Університетська книга, 2008
302008
Банківський нагляд: навчальний посібник
ВВ Коваленко
Суми: УАБС НБУ, 2007
302007
Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи
ЛВ Кузнєцова, ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 264-271, 2012
262012
Реформування та стратегічний розвиток фінансової системи України
ВВ Коваленко
ScienceRise, 43-46, 2015
252015
Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання: монографія
ВВ Коваленко, МВ Суганяка, ВІ Фучеджи
монографія/ВВ Коваленко, МВ Суганяка, ВІ Фучеджи.‒Одеса, 2013
252013
Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації (правовий аспект): монографія
ВВ Коваленко
К.: Знання 319, 2011
252011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20