Виктория Коваленко
Виктория Коваленко
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика
ВВ Коваленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
1732010
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
1612007
Банківський нагляд: навч. посіб.
ВІ Міщенко, АП Яценюк, ВВ Коваленко, ОГ Коренєва
К.: Знання 406, 2004
942004
Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: монографія
ВВ Коваленко
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 153, 2010
812010
Банківська криза та інструменти антикризового управління
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ОГ Коренєва
ВНЗ Національна академія управління, 2009
492009
Информационные технологии в туристской индустрии
АМ Ветитнев, ВВ Коваленко, ВВ Коваленко
Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2018
442018
Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 65, 2006
372006
Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки
ВВ Коваленко
Фінанси України, 111-121, 2008
342008
Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції
ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 169-177, 2008
332008
Стратегiчне управлiння фiнансовою стiйкiстю банкiвської системи: методологiя i практика: монографiя
ВВ Коваленко
322010
Банківська система України
ВВ Коваленко, ОГ Коренєва, КФ Черкашина, ЕФ Черкашина, ...
ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010
322010
Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб.
ВВ Коваленко
К.: Знання України 332, 2006
322006
Банківський капітал: вимоги Базеля ІІІ
МІ Звєряков, ВВ Коваленко
Фінанси України, 13-23, 2011
312011
Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
ВВ Коваленко, СО Дмитров, АВ Єжов
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
302007
Банківський нагляд: навчальний посібник
ВВ Коваленко
Суми: УАБС НБУ, 2007
282007
Фінансовий моніторинг в банку: Навч. посібн
СО Дмитров, ВВ Коваленко, ОМ Бережний
Суми: Університетська книга, 2008
262008
Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи
ЛВ Кузнєцова, ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 264-271, 2012
252012
Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання: монографія
ВВ Коваленко, МВ Суганяка, ВІ Фучеджи
монографія/ВВ Коваленко, МВ Суганяка, ВІ Фучеджи.‒Одеса, 2013
242013
Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи
В Коваленко, Ю Гаркуша
Вісник Національного банку України, 35-40, 2013
242013
Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи
МІ Звєряков, ВВ Коваленко
Фінанси України, 3-12, 2012
242012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20