Людмила Войналович (ORCID:0000-0001-6626-9270) WebOfScience: G-3801-2016
Людмила Войналович (ORCID:0000-0001-6626-9270) WebOfScience: G-3801-2016
Житомирський державний університет імені Івана Франка, ННІ іноземної філології, кафедра
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія
ЛП Войналович
Наукові записки. Серія «Філологічні науки»(Ніжинський державний університет …, 2013
92013
Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття)
ЛП Войналович
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
62011
Зміст професійної підготовки вчителів на національних відділеннях інститутів народної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття
ЛП Войналович
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 145-150, 2009
32009
Граматика англійської мови: Синтаксис
ЛГ Котнюк, ЛП Войналович, НГ Коротун
Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012
22012
Організаційні засади професійно-педагогічної освіти для національних меншин в Україні в 20–30-х роках ХХ століття
ЛП Войналович
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 90-93, 2007
22007
The Oblique Moods (Непрямі способи): Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології
ЛГ Котнюк, АВ Зорницький, ІЛ Білюк, ЛП Войналович, ЛМ Чумак, ...
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018
2018
Типи зв’язку у сучасному складносурядному англійському реченні
ЛП Войналович
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 55-57, 2018
2018
Вживання складнопідрядних речень у сучасній англійській мові
ЛП Войналович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
2018
Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту
ЛП Войналович
Науковий вісник Херсонського державного университету. Серія «Лінгвістика», 95-97, 2018
2018
Teachers’ training for schools of national minorities on teachers’ training courses in Ukraine in the 30-s of the 20-th century
ЛП Войналович
International research and practice conference «Modern methods, innovations …, 2017
2017
Модальні дієслова для вираження необхідності в англійській мові
ЛП Войналович
Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
2017
Функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові
ЛП Войналович
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series 1 …, 2017
2017
Функціонування заперечення в сучасній англійській мові (Functioning of negation in the English language)
Л Войналович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Творче використання уроків минулого в умовах сучасного полікультурного суспільства
ЛП Войналович
Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з …, 2016
2016
Tips for effective teaching listening
ЛП Войналович
" Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської …, 2015
2015
Особливості функціонування інверсії в англійському художньому тексті
Л Войналович
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
2015
Перспективи використання досвіду підготовки вчителів для шкіл національних меншин в Україні у сучасній системі освіти
ЛП Войналович
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Main principles of teaching reading
ЛП Войналович
19th TESOL–Ukraine International Conference: the Global English Teacher …, 2014
2014
Засоби вираження об’єктивної модальності в англійській мові
ЛП Войналович
Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез наукових …, 2014
2014
Особливості функціонування займенника it в сучасній англійській мові
ЛП Войналович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20