Людмила Войналович (ORCID:0000-0001-6626-9270) WebOfScience: G-3801-2016
Людмила Войналович (ORCID:0000-0001-6626-9270) WebOfScience: G-3801-2016
Житомирський державний університет імені Івана Франка, ННІ іноземної філології, кафедра
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія
ЛП Войналович
Наукові записки. Серія «Філологічні науки»(Ніжинський державний університет …, 2013
82013
Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття)
ЛП Войналович
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
62011
Зміст професійної підготовки вчителів на національних відділеннях інститутів народної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття
ЛП Войналович
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 145-150, 2009
32009
Граматика англійської мови: Синтаксис
ЛГ Котнюк, ЛП Войналович, НГ Коротун
Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012
22012
Організаційні засади професійно-педагогічної освіти для національних меншин в Україні в 20–30-х роках ХХ століття
ЛП Войналович
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 90-93, 2007
22007
The Oblique Moods (Непрямі способи): Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології
ЛГ Котнюк, АВ Зорницький, ІЛ Білюк, ЛП Войналович, ЛМ Чумак, ...
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018
2018
Типи зв’язку у сучасному складносурядному англійському реченні
ЛП Войналович
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 55-57, 2018
2018
Вживання складнопідрядних речень у сучасній англійській мові
ЛП Войналович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
2018
Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту
ЛП Войналович
Науковий вісник Херсонського державного университету. Серія «Лінгвістика», 95-97, 2018
2018
Teachers’ training for schools of national minorities on teachers’ training courses in Ukraine in the 30-s of the 20-th century
ЛП Войналович
International research and practice conference «Modern methods, innovations …, 2017
2017
Модальні дієслова для вираження необхідності в англійській мові
ЛП Войналович
Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
2017
Функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові
ЛП Войналович
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series 1 …, 2017
2017
Функціонування заперечення в сучасній англійській мові (Functioning of negation in the English language)
Л Войналович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Творче використання уроків минулого в умовах сучасного полікультурного суспільства
ЛП Войналович
Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з …, 2016
2016
Tips for effective teaching listening
ЛП Войналович
" Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської …, 2015
2015
Особливості функціонування інверсії в англійському художньому тексті
Л Войналович
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
2015
Перспективи використання досвіду підготовки вчителів для шкіл національних меншин в Україні у сучасній системі освіти
ЛП Войналович
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Main principles of teaching reading
ЛП Войналович
19th TESOL–Ukraine International Conference: the Global English Teacher …, 2014
2014
Засоби вираження об’єктивної модальності в англійській мові
ЛП Войналович
Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез наукових …, 2014
2014
Особливості функціонування займенника it в сучасній англійській мові
ЛП Войналович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20